Informare privind declararea ca zone de umplere pentru aducere la cotă cu deșeuri provenite din construcții și demolări

Prin prezenta aducem la cunoștința cetațenilor municipiului Tecuci urmatoarele prevederi ale Legii 211/2011 , cu privire la regimul deșeorilor: Art.17(2)  Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri: b) să atingă, până în anul 2020, un nivel…

Citeşte mai multe

28-oct-2016 – Anunt selectie parteneri in cadrul Programului Operational CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Primaria Municipiului Tecuci anunță organizarea unei proceduri de selecție parteneri pentru incheierea unui Acord de Parteneriat ,in vederea elaborării si depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect in  cadrul  Programului   Operațional  Capital Uman  (POCU)   2014-2020 axa  prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți ,…

Citeşte mai multe