Concursuri / Examene din 2018


CONCURSURI / EXAMENE 2018

 

DECEMBRIE 2018

 

 • 28.12.2018 – REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la concursul/ examenul de  ocupare a unor posturi vacante – functii publice de executie de consilier debutant  , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 28.12.2018 – REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la concursul/ examenul organizat in vederea ocuparii functiilor contractuale de executie de muncitori calificati la : Directia Servicii Publice si Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 20.12.2018 – U.A.T. Municipiui Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66,judetul Galati in baza Legii 188/1999,organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice vacante:
       – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior — din cadrul Biroului
  Monitorizare Situatii de Urgenta .Vizualizati anuntul integral AICI
 • 18.12.2018 – REZULTATUL FINAL la concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultiior care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Profesor . Vizualizati documentul AICI
 • 17.12.2018 – Rezultatul PROBEI INTERVIU la concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Profesor . Vizualizati rezultatul   AICI
 • 12.12.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tineriior si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Profesor . Vizualizati rezultatul AICI
 • 12.12.2018 – ANUNT RECRUTARE EXPERTI ( Cadre didactice) – Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu  Tecuci  (partener) recruteaza in baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completata , in vederea implementarii proiectului ” Sansa-T ” Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare , asistenta sociala continua si de locuire , urmatoarele tipuri de experti , conform cererii de finantare , pentru subactivitatile : A.1.3 – „Scoala dupa Scoala ” ; A1.4 – Cercul de Capacitate  ; A.1.7 – Cercul Excelentei  : 

                                              – 1.Expert recrutare grup tinta 2 : 1 post

                                              – 2. Profesori  ( Limba Romana – 1post, Matematica 1 post, Istorie  – 1 post )

                                              – 3. Invatator  1post

                                              – 4 Consilier psihologic 2 – 1 post

Derularea concursului,datele despre concurs, calendarul organizarii concursului , precum si anuntul integral poati fi descarcat de AICI

 • 11.12.2018 – REZULTATUL FINAL – la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 10.12.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr.286 /201 1, modificat si completat de H.G. nr.1027/2014, respectiv:
  – 4 posturi muncitori calificati – posturi vacante – Direcţia Servicii Publice – perioadă nedeterminată;
  – 1 post muncitor calificat – post vacant – Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat
  – perioada nedeterrninata . Vizualizati anuntul AICI
 • 07.12.2018 – REZULTATUL PROBEI INTERVIU – la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 07.12.2018 – REZULTATUL PROBEI SCRISE – la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI

NOIEMBRIE 2018

 

 • 04.12.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 12.12.2018 ora 10.00, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata determinata din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,, Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si fcrrnare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala,precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile cod SMIS 106238, respectiv: 10 posturi Profesor . Vizualizati anuntul AICI
 • 04.12.2018 – REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 04.12.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66 , judetul Galati in baza Legii 18/1999, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:
  – 1 functie publica de executie de consilier , grad profesional debutant – din cadrul Serv. Monitorizare Servicii Publice
  – 2 functii publice de executie de consilier, grad profesional debutant – din cadrul Serv. Conunicare si Registratura;
  – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional debutant – din cadrul Biroului Agricol  .  Descarca formularul de inscriere de  AICI. Vizualizati anuntul AICI 
 • 28.11.2018 – Rezultatul final la concursul de ocupare a funcţiilor contractuale pe perioadă determinată vacante, din cadrul Unităţii de implementare a proiectului „Şansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi locuire în Cartierul N. Bălcescu” COD SMIS 103078, de: Asistent social, Responsabil financiar. Vizualizati rezultatul AICI
 • 26.11.2018 – Rezultatul PROBEI INTERVIU la concursul de ocupare a functiilor contractuale vacante pe perioada determinata din cadrul Unitatii
  de Implementare a proiectului „Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire in Cartierul N. Balcescu” COD SMIS 103078: Asistent social, Responsabil financiar. Vizualizati rezultatul AICI
 • 22.11.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a functiilor contractuale pe perioada determinata vacante , din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu COD SMIS 103078: Expert comunicare CMAI, Responsabil financiar, Asistent social. Vizualizati rezultatul AICI
 • 22.11.2018- Rezultate Finale la concursul/examenul de ocupare a unor functii publice de executie vacante pe perioada nedeterminata de consilieri superiori din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, jud. Galati. Vizualizati rezultatul AICI
 • 21.11.2018 – Rezultatul probei interviu la concursul / examenul de ocupare a unei functii publice de executie pe perioada nedeterminata la B.U.I.E.S. – P.J. din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 20.11.2018 – Rezultatul probei interviu la concursul / examenul de ocupare a unor functii publice de executie pe perioada nedeterminata in B.U.I.E.S.- P.F. si Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 19.11.2018 – Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de ocupare a unor posture vacante organizat pentru functiile de executie pe perioada nedeterminata de consilier grad profesional superior, in cadrul B.U.I.E.S. – P.F.,B.U.I.E.S.- P.J.S.B.C. si B.F.E. din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci jud. Galati. Vizualizati rezultatul AICI
 • 16.11.2018 – Centralizator nominal al rezultatelor examenului susţinut pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier debutant, din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 15.11.2018 – Concurs pentru ocuparea a trei posturi contactuale vacante, pe perioada determinata, in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sansa T„, cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020. Vizualizati anuntul AICI
 • 14.11.2018 – Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea func ţiilor publice de execuţie vacante de consilier debutant din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 14.11.2018 – Informare – Contestatie Constantin Larisa Mara. Vizualizati documentul AICI
 • 13.11.2018  REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la concursul /examenul de ocupare a unor posturi vacante, organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie de consilieri superiori la : Biroul Fonduri Europene, Serviciul Buget- Contabilitate , Biroul Urmarire Incasare Executare Silita – P.J., Biroul Urmarire Incasare Excutare Silita – P.F., din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 12.11.2018 – Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier superior si consilier debutant, din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul  AICI
 • 09.11.2018 – ANUNT RECRUTARE EXPERTI (Cadre Didactice)- „Sansa- T- Masuri integrate de educatie , formare profesionala , Cod.SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020”. Vizualizati anuntul AICI
 • 06.11.2018 – Privind examenul de promovare in grad profesional pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 05.11.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de executie de: consilier superior si consilier debutant din cadrul UAT Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 01.11.2018 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiei  contractuale de INGRIJITOR , din cadrul Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

 

OCTOMBRIE 2018

 • 19.10.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66, judetul  Galati in baza Legii 188/1999,organizează concurs pentru ocuparea functiiilor publice vacante de:
  – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Serv. Birou Contabilitate;
  – 2 functii publice de executie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Biroului Urmarire Incasare Executare Silita-Persoane Fizice
  – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Biroului Urmarire Incasare Executare Silita-Persoane Juridice
  – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Biroului Fonduri Europene . Vizualizati anuntul integral AICI
 •  12.10.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66, judetul Galati in baza Legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:
     – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Comp. Corpul de Control al Primarului
     – 1 functie publica de executie de coiisilier, grad profesional debutant – din cadrul Serv. Juridic, Contencios, Caliate, Arhiva
     – 2 functii publice de executie de consilier, grad profesional debutant – din cadrul Serv. Registratura si Comunicare;
     – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional debutant – din cadrul Biroului Agricol. Vizualizati anuntul integral AICI

SEPTEMBRIE 2018

 

 • 11.09.2018 – REZULTATUL FINAL – la concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Arhivar, Expert PR si Comunicare, Profesor, Educator, Ajutor educator. Vizualizati rezultatul AICI
 • 06.09.2018 – Rezultatul PROBEI INTERVIU la concursul de ocupare a functiiior vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Arhivar, Expert PR si Comunicare, Profesor, Educator, Ajutor educator .Vizualizati rezultatul AICI
 • 03.09.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Arhivar, Expert PR si Comunicare, Profesor, Educator, Ajutor educator . Vizualizati anuntul   AICI

AUGUST 2018

 

 • 29.08.2018 – Rezultate finale ale examenului organizat pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de executie pe perioada determinate de Expert Implementare si Monitorizare din cadrul proiectului „Sansa T”…. Vizualizati anuntul AICI
 • 28.08.2018 – Rezultatul probei de interviu la examenul de ocupare a unui post vacant contractual de executie temporar vacant pe durata determinata in cadrul proiectului „SANSA T” din cadrul U.A.T. Tecuci. Vizualizati anuntul AICI
 • 28.08.2018 – Rezultatele probei scrise la examenul de ocupare a postului contractual temporar vacant pe perioada determinata de Expert Implementare si Monitorizare in cadrul proiectului „Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul Nicolae Balcescu – Tecuci” cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020. Vizualizati anuntul AICI
 • 27.08.2018 –  U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 03.09.2018 ora 10.00, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata determinata din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,, Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile” cod SMIS 106238, respectiv:
   – 1 post Arhivar, 1 post Expert PR si Comunicare, 7 posturi Profesor, 1 posturi Educator 2 post Ajutor educator. Vizualizati anuntul AICI
 • PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS – Incheiar astazi 22.08.2018, in urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii unui post temporar vacant – functie contractuala de executie pe durata determinata, in cadrul proiectului „Sansa T” – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul Nicolae Balcescu – Tecuci respectiv, 1 post Experti Implementare si Monitorizare. Vizualizati anuntul AICI
 • 10.08.2018- U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, jud. Galati organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante temporar pe durata determinata din cadrul proiectul ,,SANSA T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu – Tecuci POCU/20/42/1 03078 , respectiv: 1 post – Expert Implementare si Monitorizare . Vizualizati anuntul AICI
 • 09.08.2018- Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de execuţie de sofer de la Birou Intretinere Mecanizata-Directia Servicii Publice în cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci .Vizualizati rezultatul AICI
 • 08.08.2018- ANUNŢ, Societatea Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante:
  – 1 post Referent de Specialitate
  – 1 post Secretar- Arhivar
  – 1 post ŞefBirou Administrativ
  – 1 post Ingrijitor
  Concursul va consta în selecţia dosarelor participanţilor, un examen scris în cadrul
  căruia se va rezolva un test grilă cu întrebări din bibliografia atasata anuntului şi un
  interviu pentru testarea aptitudinilor practice ale candidaţilor. Dosarul de înscriere se va depune în perioada 06.08.2018 – 30.08.2018 . Pentru informatii suplimentare vizualizati anuntul AICI
 • 08.08.2018- Rezultatul probei interviu concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de executie de sofer de la Biroul Intretinere Mecanizata în cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 08.08.2018- Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de execuţie – sofer de la Biroul Intretinere Mecanizata în cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci .Vizualizati anuntul AICI
 • 03.08.2018 – REZULTATUL FINAL La concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Arhivar, Expert PR si Comunicare, Asistent manager, Expert grup tinta, Expert dezvoltare parteneriate, Profesor, Mentor Activitati Didactice, Consilier psiholog, Educator, Ajutor educator, Invatator. Vizualizati rezultatul AICI
 • 02.08.2018 – Rezultatul CONTESTATIEI LA PROBA INTERVIU – La concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Arhivar, Expert PR si Comunicare, Asistent manager, Expert grup tinta, Expert dezvoltare parteneriate, Profesor, Mentor Activitati Didactice, Consilier psiholog, Educator, Ajutor educator, Invatator . Vizualizati rezultatul AICI
 • 01.08.2018- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de excutie- sofer de la Birou Intretinere Mecanizata – Directia Servicii Publice. Vizualizati rezultatul AICI

 

IULIE 2018

 

 • 31.07.2018-Rezultatul PROBEI INTERVIU la concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Arhivar, Expert PR si Comunicare, Asistent manager, Expert grup tinta, Expert dezvoltare parteneriate, Profesor, Mentor Activitati Didactice, Consilier psiholog, Educator, Ajutor educator, Invatator.
  Vizualizati rezultatul AICI
 • 26.07.2018-Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Arhivar, Expert PR si Comunicare, Asistent manager, Expert grup tinta, Expert dezvoltare parteneriate, Profesor , Mentor Activitati Didactice, Consilier psiholog, Educator, Ajutor educator, Invatator.Vizualizati rezultatul AICI
 • 20.07.2018-Rezultate Finale la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii de executie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, jud. Galati. Vizualizati rezultatul AICI
 • 19.07.2018-U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 25.07.2018 ora 10.00, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata determinata din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,, Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala , precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile cod SMIS 106238, respectiv: 1 post Arhivar, 1 post Expert PR si Comunicare, 1 post Asistent manager, 1 post Expert grup tinta, 1 post Expert dezvoltare parteneriate ,13 posturi Profesor, 1 post Mentor Activitati Didactice , 1 post Consilier psihologic ,2 posturi Educator , 2 posturi Ajutor educator ,2 posturi Invatator.  Vizualizati documentul  AICI
 • 19.07.2018- Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii de executie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 18.07.2018- Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci jud. Galati . Vizualizati rezultatul AICI
 • 17.07.2018- U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr.66 organizează concurs, conform HG nr.286 /2011,modificat si completat de HG nr.1027/2014, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante: post de sofer—post vacant – Birou Intrtinere Mecanizata-Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata. Vizualizati anuntul AICI
 • 11.07.2018- REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 • 05.07.2018 – Concurs: SPCLEP Tecuci oganizeaza concurs/examen in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarli publici din cadrul Serviciuiui Public. Vizualizati documentul AICI

IUNIE 2018

 

 • 22.06.2018- In atentia : Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI B-dul Mircea Voda nr. 44 tronson 111 , Bucuresti Romania : Revenind la adresa nr. 54885/1 1.06.201 8 , facem mentiunea ca s-au transmis eronat datele examenului de promovare in grad profesional, astfel ca:
  – Proba scrisa va fi in data de 1 8.07.201 8;
  – Depunerea dosarelor in 20 zile de la data afisarii anuntului 15.06.2018 – 04.07.2018;
  – Selectie dosare 05.07.2018 – 11.07.2018;
  – Depunere si solutionare contestatii: 12.07.2018 -13.07.2018;
  – Interviul va fi stabilit dupa sustinerea probei scrise. Vizualizati documentul AICI
 • 15.06.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66 organizează concurs/examen, pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati anuntul AICI
 • 13.06.2018 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut pentru ocuparea posturilor vacante de: Sofer si Mecanic masini si utilaje din cadrul Directiei Serv. Publice din U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 12.06.2018 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant de: muncitor calificat-mecanic masini si utilaje în cadrul Directiei Serv. Publice din U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul  AICI
 • 12.06.2018 – Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a posturilor vacante de : sofer si muncitor calificat-mecanic masini si utilaje în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul  AICI
 • 05.06.2018 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru functiile contractuale de executie de: sofer si mecanic masini si  utilaje Directia Serv. Publice —U.A.T. Mun. Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI

MAI 2018

 

  • 17.05.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66 organizează concurs, conform HG nr.286 /2011, modificat si completat de HG nr.1027/2014, pentru ocuparea urrnatoarelor posturi contractuale vacante:
   – 1 post de sofer —post vacant – Birou Intretinere Mecanizata-Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata;
   – 1 post de muncitor calificat I (mecanic masini si utilaje) —post vacant – Birou Administrativ -Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata; Vizualizati anuntul  AICI
  • 04.05.2018 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea posturilor vacante de: lacatus mecanic si operator instalatii apa si canalizare in cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
  • 03.05.2018 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat: lacatus mecanic in cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
  • 03.05.2018 – Rezultat probă practică la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat: lacatus mecanic în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI

 

APRILIE 2018

 

 • 24.04.2018 – Rezultate finale la concursul/examenul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de execuție de : consilier debutant în cadrul Serviciului Comnicare și Registratură și consilier superior în cadrul Biroului Fonduri Europene, din  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizați rezultatul AICI
 • 24.04.2018- Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile contractuale de executie de: lacatuș meanic și operator instalații apa și canalizare în cadrul Direcției Servicii Publice-U.A.T. Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 20.04.2018- Rezultatul probei interviu dupa solutionarea contestatiei la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de executie de : consilier superior in cadrul Biroului Fonduri Europene , din Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 20.04.2018- Rezultatul final la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de conducere de Sef Birou – Birou Achizitii Publice, din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 18.04.2018 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unor posturi vacante
  organizat pentru funcţiile publice de executie de : consilier superior din cadrul Biroului Fonduri Europene si consilier debutant din cadrul Serviciului Comunicare si Registratura, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 18.04.2018 – Rezultatul probei interviu la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de conducere de Sef Birou – Birou Achizitii Publice, din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 16.04.2018 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de executie de : consilier superior din cadrul Biroului Fonduri Europene si consilier debutant din cadrul Serviciului Comunicare si Registratura, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI 
 • 16.04.2018 – Rezultatul probei scrise la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de conducere de Sef Birou – Birou Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 12.04.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de executie de: consilier superior din cadrul Biroului Fonduri Europene si consilier debutant din cadrul Serviciului Comunicare si Registratura, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati documentul AICI
 • 12.04.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia publica de conducere de: Sef Birou – Birou Achizitii Publice, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati documentul AICI
 • 10.04.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66 organizează concurs, conform HG nr.286 /2011,modificat si completat de HG nr.1027/2014, pentru ocuparea urrnatoarelor posturi contractuale vacante:
  – 1 post de muncitor calificat I( operator instalatii apa si canalizare) —post vacant – Birou
  Administrativ-Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata;
  – 1 post de muncitor calificat I (lacatus mecanic) —post vacant – Birou Administrativ -Directia
  Servicii Publice – perioada nedeterminata; Vizualizati anuntul AICI
 • 04.04.2018– Rezultatul final al evaluarii anuale a managerului Institutiei publice de cultura – Casa de cultura Tecuci (Perioada martie 2017-martie 2018) . Vizualizati rezultatul AICI
 • 03.04.2018 – Rezultatul privind contestatia depusa de catre doamna Lucia Gologan – managerului Institutiei publice de cultura – Casa de cultura Tecuci, inregistrata la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 39329 /29.03.2018 . Vizualizati rezultatul AICI

 

MARTIE 2018

 

 • 28.03.2018 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut pentru ocuparea posturilor vacante de: fochist,electrician, sudor, în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 28.03.2018 – Rezultat etapa I – Analiza raportului de activitate la evaluarea anuala a managerului Institutiei publice de cultura – Casa de cultura Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 27.03.2018 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat: electrician, fochist, sudor în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI
 • 27.03.2018 – Rezultat proba  practica  pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat: electrician,fochist, sudor,sofer în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 20.03.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile contractuale de execuţie de :  Fierar – betonist , Dulgher , Zidar , Electromecanic, Sudor, Electrician si Muncitor calificat I.  Vizualizati rezultatul AICI
 • 15.03.2018 – Anunt – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66, judetul Galati in baza Legii 1 88/1999,organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante de:
  – A. 1 functie publica de conducere de Sef Birou Achizitii;
  – B. 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior – din cadrul
  Biroului Fonduri Europene;
           1 functie publica de executie de consilier, grad profesional principal – din cadrul
  Comp. Corpul de Control al Primarului;
            1 functie publica de executie de consilier, grad profesional debutant – din cadrul
  Serv. Comunicare si Registratura;  Vizualizati anuntul  AICI .  Formular de inscriere AICI
 • 15.03.2018 – Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatorului post: 1  post administrator (studii medii).  Vizualizati anuntul AICI
 • 05.03.2018 – ANUNŢ- U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str.1 Decernbrie 1918 nr.66 organizează concurs, pentru ocuparea urrnatoarelor posturi contractuale aprobate prin HG nr.286 /20 1 1 modificat si completat de HG nr. 1 027/20 1 4, respectiv:
  – 1 post de muncitor calificat I( sudor) – post vacant – Birou Intretinere Mecanizata-Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata;
  – 1 post de muncitor calificat I(electrician) -post vacant – Birou Intretinere Mecanizata-
  Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata;
  – 1 post de muncitor calificat I( fochist) -post vacant – Birou Administrativ -Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata;
  – 1 post de sofer-post vacant – Birou Intretinere Mecanizata -Directia Servicii Publice –
  perioada nedeterminata; Vizualizati anuntul AICI
 • 02.03.2018 – Centralizator – rezultate finale ale concursului/examenului organizat pentru ocuparea posturilor vacante contractuale de executie pe perioada determinata din cadrul proiectului ,, Sansa T- Masuri integrate de educatie , formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire , in cartierul N. Balcescu – Tecuci,, cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020. Vizualizati rezultatul  AICI
 • 02.03.2018- Centralizator nominal al rezultatelor examenului susţinut pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier principal la Serv. Monitorizare Servicii Publice, din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 01.03.2018 – Rezultatul probei de interviu la examenul /concursul de ocupare a doua posturi vacante contractuale de execuţie pe durata determinata in cadrul proiectului   „SANSA T” – U.A.T. Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 01.03.2018 – Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier principal la Serv.Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 01.03.2018 – Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier principal la Serv. Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

 

FEBRUARIE 2018

 

  • 26.02.2018 – Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de ocupare a 2 posturi vacante contractuale pe perioadă  determinată de: 1 post expert  implementare și monitorizare și 1 post expert implementare CMAI în cadrul proiectului ,,Șansa T-Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu-Tecuci”.Vizualizati rezultatul AICI
  • 22.02.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia publica de executie de consilier principal- Serv. Monitorizare Servicii Publice din cadrul UAT Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
  • 19.02.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de ocupare a 2 posturi vacante contractuale pe perioadă  determinată de: 1 post expert  implementare și monitorizare și 1 post expert implementare CMAI în cadrul proiectului ,,Șansa T-Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire în cartierul Nicolae Bălcescu-Tecuci”. Vizualizați rezultatul AICI
  • 12.02.2018 – Rezultatul final la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de executie de: consilier juridic I, grad profesional principal si consilier juridic I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva si consilier juridic I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
  • 12.02.2018 – Centralizator nominal al rezultatelor examenului susţinut pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Serv. Buget Contabilitate, din cadrul U.A.T. -. Municipiul Tecuci .  Vizualizati rezultatul AICI
  • 12.02.2018 – Rezultat final al concursului susţinut pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Sef B. Fonduri Europene în cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci din data de 05.02.2018 . Vizualizati rezultatul AICI
  • 08.02.2018 – Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Serv. Buget Contabilitate din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci .  Vizualizati rezultatul AICI 
  • 08.02.2018 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de executie de : consilier juridic I, grad profesional principal si consilier juridic I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva si consilier juridic I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
  • 08.02.2018 – Rezultatul probei interviu concursul de ocupare prin recrutare a postului vacant pentru funcţia publica de conducere de Sef Birou Fonduri Europene din cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
  • 05.02.2018 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de executie de: consilier juridic I, grad profesional principal si consilier juridic I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva si consilier juridic I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate aI Primarului Municipiului Tecuci .Vizualizati rezultatul AICI
  • 05.02.2018 – Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Serv. Buget Contabilitate din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci .  Vizualizati rezultatul AICI
  • 05.02.2018 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare prin recrutare a postului vacant pentru funcţia publica de conducere de Sef Birou Fonduri Europene din cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
  • 02.02.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in perioada 26.02.2018 ora 10.00 – proba scrisa si 01.03.2018 ora 10.00 – proba de interviu , in vederea ocuparii functiilor contractuale de executie vacante pe durata determinata din cadrul Biroului Fonduri Europene in proiectul „SANSA T” – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu – Tecuci P0CU120142/103078
   si inregistrat la Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene – DGPECU sub nr.401/28.08.2017, respectiv: 1 post Expert Implementare si Monitorizare ; 1 post Expert Implementare CMAI  . Vizualizati anuntul AICI

IANUARIE 2018

 

 • 31.01.2018- Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia publica de executie de consilier superior- Serv. Buget Contabilitate din cadrul UAT Municipiul Tecuci . Vizualizati anuntul AICI
 • 31.01.2018- Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de executie de: consilier juridic I, grad profesional principal si consilier juridic I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic, Contencios , Calitate, Arhiva si consilier juridic I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati anuntul AICI
 • 31.01.2018 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile publice de conducere de : Sef. Serv. Juridic Contencios Calitate arhiva si Sef B.Fonduri Europene din cadrul UAT Municipiul Tecuci. Vizualizati anuntul AICI
 • 29.01.2018- U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66, judetul Galati in baza Legii 188/1999,organizează concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier,clasa I, grad profesional principal  din cadrul Serv. Monitorizare Servicii Publice. Vizualizati anuntul AICI .  Descarcati formularul de inscriere de  AICI  . Descarcati declaratia pe proprie raspundere de AICI
 • 25.01.2018- Rezultatul final al evaluarii anuale a MANAGERULUI INSTITUŢIEI PUBLICE DE CULTURĂ – MUZEUL DE ISTORIE ,,TEODOR CINCU TECUCI” . Vizualizati documentul AICI
  25.01.2018- Centralizator – rezultate finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant contractual de executie pe perioada determinata Expert Recrutare Grup Tinta – in cadrul proiectului,, Sansa T Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare, asistenta sociala continua si locuire , in cartierul N Balcescu – Tecuci,, cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020; Vizualizati rezultatul AICI
 • 25.01.2018- Rezultatul probei interviu la examenul / concursul de ocupare a unui post vacant, organizat pentru funcţia contractuala de execuţie pe durata determinata in cadrul proiectului    ,, SANSA T ,, – U.A.T. Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI 
 • 25.01.2018- REZULTAT ETAPA II – Sustinerea  RAPORTULUI DE ACTIVITATE in cadrul unui interviu  DE CATRE MANAGERUL INSTITUŢIEI PUBLICE DE CULTURĂ – MUZEUL DE ISTORIE ,,TEODOR CINCU TECUCI” (Perioada 01.01.2017-31.12.2017).
  Vizualizati anuntul AICI
 • 25.01.2018- Erata La Anuntul Rezultat  Etapa  I – Analiza raportului de activitate  la evaluarea anuala a Managerului institutiei publice de cultura  – MUZEUL DE ISTORIE ,,TEODOR CINCU TECUCI . Vizualizati documentul AICI
 • 23.01.2018- INFORMARE – Avand in vedere adresa ANFP Bucuresti nr.70364/2018 inregistrata la UAT Municipiul Tecuci sub nr. 7474/17.01.2018 prin care se dispune reluarea procedurii de organizare a concursului din data de 12.02.2018 pentru functia publica de executie de consilier principal din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice, informam ca acest concurs va fi reluat conform anuntului ce urmeaza a fi postat pe site-ul Institutiei. Vizualizati anuntul AICI
  22.01.2018- Rezultat etala I – Analiza Raportului de activitate la Evaluare anuala a Managerului Institutiei publice de cultura  – Muzeul de Istorie  ,,TEODOR CINCU”  TECUCI . Vizualizati rezultatul AICI
 • 19.01.2018 – Rezultatele probei scrise la concursul examenul /concursul de ocupare a posturilor vacante contractuale pe perioada determinata in cadrul proiectului „Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu – Tecuci” cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020; Vizualizati rezultatul AICI
 • 12.01.2018- Proces verbal de selectie a dosarelor de concurs incheiat in urma indeplinirii  procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii unui post – Expert Recrutare Grup Tinta – functie contractuala de executie vacanta pe durata determinata , in cadrul proiectului ,, Sansa T –  Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare asistenta sociala continua si locuire, in cartierul Nicolae Balcescu – Tecuci . Vizualizati documentul AICI
 • 12.01.2018- Rezultat final la reluarea concursului de proiecte de Management  organizat pentru BIBLIOTECA MUNICIPALA,, STEFAN PETICA Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 10.01.2018- ANUNT – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 191 8 nr.66, judetul Galati in baza Legii 188/1999,organizează concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional principal – din cadrul Serv. Monitorizare Servicii Publice. Vizualizati anuntul AICI
 • 10.01.2018- Rezultat final la concursul / examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de conducere de Director – Directia Servicii Publice în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 09.01.2018- Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de conducere de DIRECTOR – Directia Servicii Publice în cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul  AICI
 • 05.01.2018-  Rezultatul  probei practice pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de conducere de DIRECTOR— Directia Servicii Publice în cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 04.01.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 191 8 nr.66, judetul Galati in baza Legii 188/1999,organizează concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante de : A. – 1 functie publica de conducere de Sef Serviciu – Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva – 1 functie publica de conducere de Sef Birou – Birou Fonduri Europene; B. -1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional principal- Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva;
  -1 functie publica de executie de consilier juridic I ,grad profesional asistent-
  Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva; -1 functie publica de executie de consilier juridic I ,grad profesional asistent – Birou Achizitii Publice; C. -1 funcţie publică de execuţie cle consilier, grad profesional superior- Serviciu Buget Contabilitate; Vizualizati anuntul  AICI

 
Concursuri si examene in cadrul Primariei Municipiului Tecuci


Total Page Visits: 5202 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.