Concursuri / Examene din 2019


CONCURSURI ȘI EXAMENE DIN 2019

 

DECEMBRIE 2019

 
24.12.2019 – Rezultat – PROBA INTERVIU la concursul/examenul de ocupare a unor posturi vacante – functii publice de executie de consilier superior din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
24.12.2019 – Rezultatul final  la examenul de ocupare a funcției contractuale vacante pe perioadă determinată , din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire , in cartierul N. Balcescu” COD SMIS 103078: – 1 post Expert Dezvoltare Comunitara. Descarca documentul de AICI
23.12.2019 – Rezultat – PROBA SCRISA la concursul/examenul de ocupare a unor posturi vacante — functii publice de executie de consilier superior din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci , jud. Galati . Descarca documentul de AICI
20.12.2019 – Rezultatul PROBEI INTERVIU la examenul de ocupare a functiei contractuale vacante pe perioada determinata din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului „Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire in Cartierul N. Balcescu” COD SMIS 103078: 1 post Expert Dezvoltare Comunitara. Descarca documentul de AICI
17.12.2019 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă determinată , din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire , in cartierul N. Balcescu” COD SMIS 103078: – 1 post Expert Dezvoltare Comunitara – . Descarca documentul de AICI
12.12.2019 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functiile publice de executie de consilier superior in cadrul Serviciului Buget Contabilitate si Biroului Urmarire Incasare – Fersoane Fizice – Serviciul Venituri Executare Silita, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarca documentul de  AICI
09.12.2019 –  U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 20.12.2019 ora 10.00, in vederea ocuparii postului vacant pe durata determinata din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului Sansa T – Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare , asistenta sociala – continua si locuire, in cartierul N. Balcescu – Tecuci, cod SMIS 103078 , contract de finantare POCU nr. 51401/28.08.2017, respectiv: 1 post Expert Dezvoltare Comunitara . Descarca documentul de AICI
05.12.2019 – UAT Municipiul Tecuci organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor funcții publice de execuție vacante în structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, respectiv :

 •  2 funcții publice de execuție de consilier clasa I grad profesional superior Comp. Gestionarea Relațiilor cu Societatea Civilă și Mass Media ;
 •  1 funcție publică de execuție de consilier achiziții  publice clasa I grad profesional principal din cadrul Biroului Achiziții Publice ;
 •  1 funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Biroului Fonduri  Europene-SSM
 •  1 funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Biroului Agricol .

Descarcă anunțul integral de AICI
 

NOIEMBRIE 2019

 
21.11.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, judetul Galati in baza OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de:

 • 1 functie consilier grad profesional superior, serviciul buget-contabilitate
 • 1 functie consilier grad profesional superior, birou urmarire încasare, persoane fizice.

Descarcă documentul de AICI

SEPTEMBRIE 2019

 
18.09.2019 –  Rezultatul final la concursul de ocupare a functiilor vacante de arhivar, asistent manager si expert grup tinta din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii  si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a  grupurilor vulnerabile” COD SMIS 106238 . Vizualizați anuntul AICI
17.09.2019 –  Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a functiilor vacante de arhivar, asistent manager, expert grup tinta din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii  si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a  grupurilor vulnerabile” COD SMIS 106238 . Vizualizați anuntul AICI
13.09.2019 –  Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a functiilor vacante de arhivar, asistent manager, expert grup tinta din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii  si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a  grupurilor vulnerabile” COD SMIS 106238 . Vizualizați anuntul AICI
10.09.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 17.09.2019, ora 10.00, in vederea ocuparii posturilor vacante pe perioada determinata(cu timp partial) din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului,, Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile” cod SMIS 106238, respectiv:
-1 post expert grup tinta
-1 post arhivar
-1 post asistent manager . Vizualizați anuntul AICI
06.09.2019 – Rezultatul final al examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie vacante , perioadă nedeterminată, de  referent III superior – la Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri- Direcția Arhitect Șef. Vizualizați rezultatul AICI
05.09.2019 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, perioadă nedeterminată, organizat pentru funcția publica de execuție referent III superior – Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri- Direcția Arhitect Șef. Vizualizați rezultatul AICI
05.09.2019 – Rezultatul probei scrise  la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant, perioadă nedeterminată, organizat pentru funcția de execuție referent III superior – Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri- Direcția Arhitect Șef. Vizualizați rezultatul AICI

      AUGUST 2019

 
30.08.2019 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, perioadă nedeterminată, organizat pentru funcția de execuție referent III superior – Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri- Direcția Arhitect Șef. Vizualizați rezultatul AICI
05.08.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66, judetul Galati in baza OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de : – referent III grad profesional superior – Birou Cadastru, Fond Locativ, , Drumuri -Directia Arhitect Sef . Vizualizati anuntul , bibliografia si fisa postului  AICI
05.08.2019 – Rezultat final la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale vacante , pe perioada determinata  din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului SansaT – Masuri integrate de educatie , formare profesionala ocupare , asistenta sociala continua si locuire in cartierul Nicolae Balcescu , Partener : Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu Tecuci. Vizualizați rezultatul AICI
01.08.2019 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale vacante , pe perioada determinata  din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului SansaT – Masuri integrate de educatie , formare profesionala ocupare , asistenta sociala continua si locuire in cartierul Nicolae Balcescu , Partener : Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu Tecuci. Vizualizați rezultatul AICI
01.08.2019 – Rezultatul examenului susținut pentru promovare în funcția de consilier l A din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local.  Vizualizați rezultatul AICI

IULIE 2019

 
29.07.2019 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Examenul organizat în vederea promovării în grad  profesional pentru personalul contractual din cadrul Aparatului permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului  Tecuci.  Vizualizați rezultatul AICI
23.07.2019 – Rezultatul final la examenul organizat în vederea promovarii în grad profesional pentru  personalul contractual din cadrul Biroului Cadastru, Fond Locativ, Drumuri din structura organizatorica a U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizați rezultatul  AICI
22.07.2019 – Rezultatul probei interviu la examenul organizat în vederea promovarii în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul Biroului Cadastru, Fond Locativ, Drumuri din structura organizatorica a U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizați rezultatul  AICI
22.07.2019 – Anunt recrutare experti (Cadre didactice) „Sansa -T”-Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și de locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu-Tecuci, cod. SMIS 103078 din cadrul  POCU 2014-2020″ . Școala Gimnazială Nicolae Bălcesu, Tecuci (partener) recrutează în baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Șansa -T”-Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă si de locuire, axa prioritară 4.Incluziunea socială si combaterea sărăciei, Obiectivul Specific (O.S.) 4.2, Reducerea numarului de comunități marginalizate (nonromă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială , prin implementarea de măsuri integrate în cartierul Nicolae Bălcescu-Tecuci, cod. SMIS 103078 din cadrul POCU 2014- 2020″, recruteaza experti , conform cererii de finanare. Pentru mai multe informatii vizualizati anuntul AICI
22.07.2019 – Rezultatul probei scrise la examenul organizat in vederea promovarii in grad profesional pentru personalul contractual din cadrul Biroului Cadastru, Fond Locativ, Drumuri din structura organizatorica a U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul  AICI
18.07.2019 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul organizat in vederea promovarii in grad profesional pentru personalul contractual din cadrul Biroului Cadastru, Fond Locativ, Drumuri din structura organizatorica a U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
15.07.2019 –  Avand in vedere prevederile art. 411 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027 / 2014, UAT Municipiul Tecuci , cu sediul in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66 ANUNTA organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grad/treapta a personalului contractual din aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Tecuci, respectiv: Consilier IA . Vizualizati anuntul AICI
03.07.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci, cu sediul în loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați, organizeaza examen de promovare in grad profesional, pentru personalul contractual în data de 22.07.2019, ora 10.00, conform Regulamentului privind promovarea in grade profesionale a personalului contractual din Primaria Tecuci, aprobat prin Dispozitia Primarului nr. 405/15.05.2019. Descarca documentul de AICI
01.07.2019 – Rezultate FINALE ale concursului/examenului  de ocupare a functiilor contractuale de executie vacante pe perioada determinata din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare ,asistenta sociala continua si locuire in Cartierul N. Balcescu ” COD SMIS 103078 :  1 post Inginer Constructii Civile; 1 post Expert Dezvoltare Durabila; 1 post Asistent Manager. Descarca documentul de AICI

IUNIE 2019

 
27.06.2019 – Rezultatul PROBEI INTERVIU la concursul de ocupare a functiilor contractuale de executie vacante pe perioada determinata din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare ,asistenta sociala continua si locuire in Cartierul N. Balcescu ” COD SMIS 103078 : 1 post Inginer Constructii Civile; 1 post Expert Dezvoltare Durabila; 1 post Asistent Manager. Descarca documentul de  AICI
24.06.2019 – Rezultat selectie dosare de inscriere la examenul de ocupare a functiilor contractuale de executie vacante pe perioada determinata, din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare ,asistenta sociala continua si locuire in Cartierul N. Balcescu ” COD SMIS 103078 : 1 post Inginer Constructii Civile; 1 post Expert Dezvoltare Durabila; 1 post Asistent Manager. Descarca documentul de AICI 
13.06.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 24.06.2019 ora 1000, în vederea ocupării posturilor vacante pe durata determinata din cadrul Unității de implementare a Proiectului Șansa T – „Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu din Tecuci” cod SMIS 103078, contract de finanțare POCU nr. 51401/28.08.2017, respectiv:

 • 1 post inginer construcții civile, agricole sau industriale;
 •  1 post expert dezvoltare durabilă;
 •  1 post asistent manager.

Pentru mai multe informații accesați linkul de AICI

MAI 2019

 

10.05.2019 – Rezultat FINALE ale concursului/examenului  de ocupare a functiilor contractuale de executie vacante pe perioada determinata din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare ,asistenta sociala continua si locuire in Cartierul N. Balcescu ” COD SMIS 103078 : Expert Implementare si Monitorizare Activitatea A1, Expert Implementare si Monitorizare Activitatea A3, Expert Implementare si Monitorizare Activitatile A5 si A6, Expert Dezvoltare Durabila,Expert Comunicare CMAI; Descarca documentul de  AICI
09.05.2019 –  Rezultatul PROBEI INTERVIU la concursul de ocupare a functiilor contractuale de executie vacante pe perioada determinata din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare ,asistenta sociala continua si locuire in Cartierul N. Balcescu ” COD SMIS 103078 : Expert Implementare si Monitorizare Activitatea A1, Expert Implementare si Monitorizare Activitatea A3, Expert Implementare si Monitorizare Activitatile A5 si A6, Expert Dezvoltare Durabila,Expert Comunicare CMAI; Descarca documentul de  AICI
06.05.2019 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a funcțiilor contractuale de execuție vacante pe perioada determinată din cadrul Unității de implementare a proiectului „Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu” COD SMIS 103078:

 • 1 post expert implementare și monitorizare pe activitatea A1 ;
 • 1 post expert implementare și monitorizare pe activitatea A3 ;
 • 1 post expert implementare și monitorizare pe activitatea A5 si A6 ;
 • 1 post expert dezvoltare durabilă ;
 • 1 post expert comunicare CMAI.

Vizualizați rezultatul AICI

APRILIE 2019

 
23.04.2019 – Rezultatul final al examenului susţinut pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic superior la Serv. Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizați rezultatul AICI
23.04.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs în data de 06.05.2019 ora 10.00, în vederea ocupării posturilor vacante pe durată determinată din cadrul Unității de Implementare a Proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci „cod Smis 103078, contract de finanțare POCU nr. 51401/28.08.2017, respectiv:

 •   1 post Expert în implementare și monitorizare pe activitatea 1 a proiectului – Sprijin pentru cresterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, prin acordarea unor pachete integrate – 168 ore/lună
 •   1 post Expert în implementare și monitorizare pe activitatea 3 a proiectului – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusive a ocupării pe cont propriu – 168 ore/lună
 •   1 post Expert în implementare și monitorizare pe activitațile 5 și 6 ale proiectului – activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă – 168 ore/lună
 •   1 post Expert dezvoltare durabilă – 21 ore/lună
 •   1 post Expert comunicare CMAI – 126 ore/lună

Descarcă documentul de AICI

ERATA la Anuntul privind organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante pe perioadă determinată din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului SANSA T – : Conditiile specifice de participare la concurs pentru functia de Expert Comunicare CMAI (cod ocupatie 243201): experienta generala in munca – 2 ani si experienta specifica de lucru in comunicare/relatii publice – 1 an si nu experientă generală in muncă – 3 ani si experientă specifică de lucru in comunicare/relatii publice —3 ani. Vizualizati erata AICI

 

22.01.2019 – Rezultat final la concursul de ocupare a funcţiei vacante de profesor de limba și literatura româna din cadrul Unităţii de implementare a proiectului „Şcoala Prietena Ta” – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie și formare a tinerilor și adulţilor care au abandonat şcoala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii și inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238. Vizualizați rezultatul AICI
22.04.2019 – Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic superior la Serv. Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.04.2019 – Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic superior la Serv. Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.04.2019 –  Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a funcției vacante de profesor de limba și literatura română din cadrul Unității de implementare a proiectului „Școala Prietena Ta” – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativa la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238. Vizualizați rezultatul AICI
17.04.2019 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a funcției vacante de profesor de limba și literatura română din cadrul Unității de implementare a proiectului „Școala Prietena Ta” – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativa la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238. Vizualizați rezultatul AICI
11.04.2019 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcția publică de execuție de consilier juridic superior – Serv. Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul UAT Municipiul Tecuci. Vizualizați rezultatul AICI
10.04.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 19.04.2019 ora 10.00, în vederea ocupării postului vacant pe perioadă determinată (cu timp partial) din cadrul Unității de Implementare a Proiectului „Școala Prietena Ta” – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile cod SMIS 106238, respectiv: 1 post profesor limba și literatura română 10 ore/lună . Vizualizați anunțul AICI
08.04.2019 – Rezultatul Final la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale vacante, pe perioadă determinată din cadrul Unității de implementare a proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, Partener: Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci. Vizualizați anunțul  AICI
04.04.2019 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacante, pe perioadă determinată din cadrul Unităţii de implementare a proiectului Şansa T – Masuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistentă socială continuă si locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, Partener: Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
01.04.2019 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacanţe, pe perioadă determinată din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului Şansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asist. Socială continuă și de locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu-Tecuci. Partener – Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci. Vizualizaţi anunţul integral AICI

MARTIE 2019

 
21.03.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul în loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați în baza Legii 188/1999, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante pe perioadă nedeterminată:
   – 1 funcție publică de conducere de Șef Serviciu Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă ;
   – 1 funcție publică de execuție de consilier juridic, grad profesional superior – din cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă. Vizualizați anunțul AICI – Fișa de înscriere se descarcă de AICI
21.03.2019 – Recrutare experți (Cadre didactice) Șansa-T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asist. socială continuă și de locuire, în cart. Nicolae Bălcescu-Tecuci, cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020. Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Tecuci (partener) recrutează în baza art 16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Șansa-T” – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă şi de locuire, axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul Specific (O.S.) 4.2, Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate în cart. Nicolae Bălcescu – Tecuci, cod. SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020 următoarele posturi: profesor – 1 post, învăţător – 1 post. Vizualizaţi anunţul integral AICI
20.03.2019 – Rezultatul final pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuală – îngrijitor în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci .Vizualizați documentul AICI
18.03.2019 –  Rezultatul final la concursul de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacanţe, pe perioadă determinată din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului „Şansă T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu”, Partener: Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci. Vizualizaţi documentul AICI
15.03.2019 – Rezultatul final al concursului de ocupare a funcţiilor vacanţe din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoală, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Consilier psiholog, Învăţător. Vizualizaţi rezultatul AICI
15.03.2019 – Rezultatul probei interviu la examenul de ocupare a funcţiei contractuale vacanţa pe perioadă determinată din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, Şansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională ocupare, asistenta socială continua şi locuire în Cartierul N Bălcescu – COD SMIS 103078: Partener Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci: Consilier psihologic. Vizualizaţi rezultatul AICI
14.03.2019 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a funcţiilor vacanţe din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoală, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Consilier psiholog, Învăţător. Vizualizaţi rezultatul AICI
12.03.2019 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacanţe, pe perioadă determinată din cadrul Unităţii de implementare a proiectului Şansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă şi locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, Partener: şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci. Vizualizați rezultatul AICI
12.03.2019 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcţiilor vacante din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoala precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Consilier psiholog, Învăţător. Vizualizaţi rezultatul AICI
11.03.2019 – Rezultatul final al eevaluării anuale a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca municipală „Ștefan Petică” Tecuci (Perioada 15.01.2018 – 31.12.2018) . Vizualizați documentul AICI
08.03.2019 – Rezultat etapa a II-a – Susținerea raportului de activitate în cadrul unui interviu de către managerul instituției publice de cultură – Biblioteca municipală „Ștefan Petică” Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
07.03.2019 – Rezultat etapa I – Analiza raportului de activitate  la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca municipală „Ștefan Petică” Tecuci. Vizualizați rezultatul AICI
06.03.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 12.03.2019 ora 10.00, in vederea ocuparii posturilor vacante pe perioada determinata (cu timp partial) din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,, Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoa1a, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentu o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile” cod SMIS 106238, respectiv:
– 1 post Consilier psihologic – 12 ore/luna
– 1 post Invatator – 63 ore/luna. Vizualizați documentul  AICI
04.03.2019 Anunț recrutare experți (Cadre didactice)–   – Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci (partener) recrutează în baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Sansa-T” Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi de locuire, axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementare de măsuri integrate în cartierul Nicolae Bălcescu Tecuci, următoarele tipuri de experţi, conform cererii de finanţare, pentru subactivitățile: A.1.3 – „Școală după Şcoală” ; A1.4 – Cercul de Capacitate ; A.1.7 – Cercul Excelenţei. Derularea concursului, datele despre concurs, calendarul organizării concursului, precum şi anunţul integral se pot descărca de AICI

FEBRUARIE 2019

 
28.02.2019 – Rezultatul FINAL la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacante, pe perioadă determinata din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, partener : Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci . Vizualizați rezultatul  AICI
26.02.2019 – Rezultatul PROBEI INTERVIU  – la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacante, pe perioadă determinata din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, partener : Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci . Vizualizați rezultatul AICI
20.02.2019 – Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacante, pe perioadă determinata din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, partener : Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci . Vizualizați rezultatul AICI
13.02.2019 –  ANUNT RECRUTARE EXPERŢI (Cadre didactice) – Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci (partener) recrutează în baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Sansa-T” Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi de locuire, axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementare de măsuri integrate în cartierul Nicolae Bălcescu Tecuci, următoarele tipuri de experţi, conform cererii de finanţare, pentru subactivitățile: A.1.3 – „Școală după Şcoală” ; A1.4 – Cercul de Capacitate ; A.1.7 – Cercul Excelenţei. Derularea concursului, datele despre concurs, calendarul organizării concursului, precum şi anunţul integral se pot descărca de AICI

IANUARIE 2019

 
28.01.2019 –  RECRUTARE EXPERŢI (Cadre didactice) – Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci (partener) recrutează în baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Sansa-T” Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi de locuire, axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementare de măsuri integrate în cartierul Nicolae Bălcescu Tecuci, următoarele tipuri de experţi, conform cererii de finanţare, pentru subactivitățile: A.1.3 – „Școală după Şcoală” ; A1.4 – Cercul de Capacitate ; A.1.7 – Cercul Excelenţei. Derularea concursului, datele despre concurs, calendarul organizării concursului, precum şi anunţul integral se pot descărca de AICI
23.01.2019 – Rezultatul final al evaluării anuale a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de istorie „Teodor Cincu” Tecuci (perioada 01.01.2018-31.12.2018). Vizualizați rezultatul AICI
22.01.2019 – Rezultat final al examenului susţinut pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Birou Monitorizare Situatii de Urgenta, din cadrul U.A.T – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul  AICI
21.01.2019 – Rezultat etapa a II-a – Sustinerea raportului de activitate in cadrul unui interviu de catre managerul Institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie ” Teodor Cincu” Tecuci .(Perioada 01.01.2018-31.12.2018). Vizualizati rezultatul AICI
21.01.2019 –  Rezultat etapa I – Analiza raportului de activitate la evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu” Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
21.01.2019 – Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Birou Monitorizare Situatii de Urgenta diu cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul  AICI
21.01.2019 – Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Birou Monitorizare Situatii de Urgenta diu cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
10.01.2019 – Rezultate finale ale concursului /examenului de ocupare a unor functii publice de executie  vacante pe perioada nedeterminata de consilier debutant din -cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, jud. Galati. Vizualizaţi rezultatul AICI
10.01.2019 – Rezultate finale ale concursului/examenului organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie pe perioada nedeterminata de muncitori calificati din cadrul Directiei servicii Publice si a Serviciului Administratrea Domeniului Public si Privat – U.A.T. Municipiul Tecuci.  Vizualizaţi rezultatul AICI
09.01.2019 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia publica de executie de consilier superior- Birou Monitorizare Situatii de Urgenta din cadrul UAT Municipiul Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
09.01.2019 – Rezultatul probei interviu la examenul de recrutare pentru functionarii publici de executie – consilieri debutanti – la Biroul Agricol, Serviciul Monitorizare Servicii Publice, Serviciul Comunicare Registratura  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
08.01.2019 –  Rezultatul probei interviu la  Concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat: sudor, zidar, tamplar – în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
07.01.2019 –  Rezultatul probei practice la  Concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat: sudor, zidar, tamplar – în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
07.01.2019 – Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de ocupare a unor posturi vacante – functii publice de executie de consilier debutant din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci jud. Galati. Vizualizaţi rezultatul AICI

Concursuri-examene-Tecuci-2018


Total Page Visits: 5538 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.