CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE a proiectului ȘCOALA PRIETENA TA


Inchidere-proiect-Scoala-Preietena-ta

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE a proiectului POCU/74/6/18/106238 ȘCOALA PRIETENA TA

  În data de 26.03.2021 ora 13.00, în sala Studio a Casei de Cultură Tecuci a avut loc conferința de închidere a proiectului finanțat din fonduri europene, „Școala Prietena Ta” – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație, inclusiv a grupurilor vulnerabile – cod SMIS 106238.
   Proiectul a fost implementat de Primăria Municipiului Tecuci Proiectul – lider de proiect în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” ca partener principal și partenerii asociați după cum urmează:

  • Liceul Tehnologic ,,Ovid Caledoniu”
  • Școala Gimnazială ,,Anghel Rugină” cu Grădinița cu program normal nr.11
  • Școala Gimnazială ,,Alexei Mateevici” din Movileni
  • Școala Gimnazială ,,Dumitru Dămăceanu” din Cosmești
  • Școala Gimnazială ,,Doamna Nica” din Valea Mărului
  • Școala Gimnazială ,,Gabriel Drăgan” din Nicorești

  Proiectul a fost finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU), Componenta 1 Programul ,,ȘCOALA PENTRU TOȚI”, Axa Prioritara 6, Educație și competențe.
   Obiectivul general al proiectului a fost creșterea accesului la educație a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin implementare de măsuri integrate de îmbunătățire a competențelor personalului didactic, de management și de sprijin pentru servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și prin intervenții directe asupra copiilor și părinților pentru sprijinirea participării la educație, precum și măsuri integrate de reducere și prevenire a abandonului școlar.

Inchidere proiect scoala prietena ta martie 2021 - 3
   Valoarea proiectului : 7.747.308,02 lei, din care, 1.045.344,03 lei alocați Școlii Gimnaziale Speciale ,,Constantin Păunescu”.
   Prin implementarea acestui proiect au fost înregistrați în grupul țintă 1411 persoane, copii, părinți/tutori, cadre didactice și manageri școlari, care au participat și au beneficiat de activitățile desfășurate în cadrul proiectului.
   În vederea atingerii obiectivului general și a obiectivelor specifice, au fost implementate un număr de 7 programe educaționale prin care au fost modernizate săli de curs ale unităților de învățământ partenere în proiect, au fost modernizate cu materiale logistice (videoproiector, televizoare, laptopuri, imprimante, etc.) materiale educaționale, mobilier cu înălțimi care să permită accesul facil al copiilor la materiale și vizibilitate (dulapuri, tablă interactivă, catedră, fotolii de puf, tablete, etc.) .
   În funcție de programul implementat în unitatea de învățământ, participanții au beneficiat de o masă caldă, cursuri de consiliere și subvenții financiare, în cuantumuri diferite, cea mai mică fiind de 60lei/lună/copil pe o perioadă de cel puțin 16luni, dar și de kit-uri de haine și rechizite, în valoare 800lei/kit/copil.

Inchidere proiect scoala prietena ta martie 2021

   Pentru elevii claselor terminale s-au acordat kituri de rechizite, servicii consiliere și orientare școlară și profesională, iar primii 10 clasați la examenele de Evaluare Națională au primit laptop-uri.
Cadrele didactice au beneficiat de cursuri de perfecționare și de stimulente de performanță, iar unde a fost cazul, de stimulente pentru mobilitate.
   240 de elevi selectați în grupul țintă au participat la programul Școala de Vară. Dintre aceștia, 119 elevi au participat la o tabără de consiliere și orientare în carieră, iar alți 121 de elevi au beneficiat în cadrul unității școlare de activitățile de consiliere și orientare în carieră.
   Complementar acestor activități, s-a desfășurat și campania de informare și conștientizare Proeducația cu sloganul ,,Hai la școală”, în cadrul căreia părinții au participat la seminarii cu rolul de a conștientiza necesitatea implicării active a familiei în scopul combaterii abandonului școlar.

Inchidere proiect scoala prietena ta martie 2021- 2

   De rezultatele implementării acestor programe vor beneficia și generațiile următoare de elevi ce vor frecventa cursurile unităților de învățământ partenere, generând un impact pozitiv al proiectului în comunitate și în perioada următoare.
   Perioada de implementare a proiectului a fost de 36 de luni: 28.03.2018 – 27.03. 2021.
   Mulțumim tuturor celor implicați și asigurăm cetățenii municipiului Tecuci că vom continua să căutăm soluții de accesare a fondurilor europene, în scopul dezvoltării municipiului Tecuci.

Echipa de proiect ȘCOALA PRIETENA TA


Total Page Visits: 2556 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.