Prima pagină

Înregistrarea ședinței de îndată din 05.nov.2021
ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Ședinţă extraordinară de îndată Consiliului Local, în data de 20.01.2022, ora 12

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 20.01.2022, ora 12 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care se va desfășura ON – LINE prin aplicatia…

Sedinta ordinara DEC-2021 Tecuci

Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 22.12.2021, ora 16

  În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 22.12.2021, ora 1600 are loc ședința ordinară a Consiliului local al…

Sedinta extr dec 2021 Tecuci

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local în data de 14.12.2021, ora 16

În temeiul, art. 133 alin.2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. b și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 14.12.2021, ora 1600 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci,…

Sedinta extraordinara a Consiliului local Tecuci in 16 04 2018

Ședinţă extraordinară a Consiliului Local , în data de  17.07.2018, orele 16

          Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  17.07.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe…

Ședinţa ordinară a Consiliului Local Tecuci 29.03.2018

Şedinţă de îndată a Consiliului Local în data de 03.07.2018, ora 16

Şedinţa de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în data de 03.07.2018 ora 16, în sala de sedinte a UAT Municipiului Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice…

Consiliul local Tecuci – Pagina oficială, sedinţe, componenţă, declaraţii de avere şi interese, minute şi procese verbale ale şedintelor.

 

Consiliul Local Tecuci - 2017