Prima pagină

Înregistrarea ședinței de îndată din 05.nov.2021
ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 29.04.2024, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 29.04.2024, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu…

Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 16.04.2024, ora 16:00

 În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  16.04.2024, ora 16 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, on-line, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:…

Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 26.03.2024, ora 16:00

În temeiul art. art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 26.03.2024, ora 16.00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu…

Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 28.02.2024, ora 12:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  28.02.2024, ora 12 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, on-line, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi: Proiect…

Ședinţă extraordinară a Consiliului Local, în data de 23.02.2024, ora 12:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit. a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.3 lit. b și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 23.02.2024, ora 12 00 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la  Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu…

Consiliul local Tecuci – Pagina oficială, sedinţe, componenţă, declaraţii de avere şi interese, minute şi procese verbale ale şedintelor.

 

Consiliul Local Tecuci - 2017