Prima pagină

Înregistrarea ședinței de îndată din 05.nov.2021
ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 28.11.2022, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 28.11.2022, ora 16:00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele…

Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 28.10.2022, ora 12:30

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 28.10.2022, ora 12 30 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu…

Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 13.10.2022, ora 12:30

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 13.10.2022, ora 12 30 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele …

Ședință Extraordinara a Consiliului Local Tecuci în data de 14.10.2022, ora 12:30

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. b), art. 134 alin. (1) lit. b). alin. (2), alin. (3) lit.b) şi alin. (5) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 14.10.2022, ora 12:30 are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, la Casa…

Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 07.10.2022, ora 14:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 07.10.2022, ora 14 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele…

Consiliul local Tecuci – Pagina oficială, sedinţe, componenţă, declaraţii de avere şi interese, minute şi procese verbale ale şedintelor.

 

Consiliul Local Tecuci - 2017