Dezbatere Publică

Dezbateri 2017

Dezbateri 2016

Dezbateri publice Tecuci

DEZBATERE, dezbateri,  Faptul de a dezbate o chestiune; analiză amănunțită, discutare, deliberare; discuție largă (de obicei în cadrul unei adunări cu caracter oficial) asupra unei probleme de interes obștesc.