Hotarari ale C.L. 2020

Hotărâri din luna decembrie 2020

28.12.2020 – Hotărârea nr. 169 privind: constatarea încetării de drept, înainte de termen, a Contractului de mandat nr. 5560/03.09.2018 a domnului VÎRLĂNUȚĂ CONSTANTIN Director Administrativ al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. TECUCI ca urmare a renunțării directorului administrativ la mandatul încredințat. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 168 privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 167 privind: eorganizarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care doresc să aibă calitatea de administrator de condominii, a reorganizării comisiei de soluționare a contestațiilor pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de condominii precum și modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului pentru atestarea administratorilor de condominii. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 166 privind: completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 167/30.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 165 privind: închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 164 privind: schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, Str.1 Decembrie 1918, Nr. 33. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 163 privind: prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația cabinete medicale, proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 162 privind:  prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 161 privind: aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 160 privind: aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 159 privind: aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 158 privind: prelungirea transmiterii în folosință gratuită Asociației Columbofile ”Porumbei Maraton” a unui imobil situat în Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 157 privind: aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 217,4 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 156 privind: aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2021-2022. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 155 privind: stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Tecuci în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 154 privind: aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 153 privind: aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 152 privind: aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2021. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 151 privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.12.2020 – Hotărârea nr. 150 privind: rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
15.12.2020 – Hotărârea nr. 149 privind: rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
15.12.2020 – Hotărârea nr. 148 privind: constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al d-lui LUPAȘCU MIRCEA. Descarcă documentul de AICI
15.12.2020 – Hotărârea nr. 147 privind: constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al d-lui DINU CONSTANTIN. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna noiembrie 2020

27.11.2020 – Hotărârea nr. 146 privind: desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la societatea PIEȚE PREST TEC S.R.L. , ca urmare a încetării de drept a mandatului domnului Anton Nicolae. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 145 privind: procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile fiscale principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local Tecuci, conform art.XVII-Capitolul II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 144 privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 143 privind: stabilirea unor tarife ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L – Tecuci pentru activități din cadrul serviciului de salubrizare, începand cu data de 01.12.2020. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 142 privind: desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Regional Apa Galați” și acordarea unui mandat special. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 141 privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municiplul Tecuci în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Anton Cincu, Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 140 privind: desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului URSULICĂ CONSTANTIN. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 139 privind: desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului URSU GABRIEL. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 138 privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în consiliile de administrație și comisiile de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învatământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 137 privind: reorganizarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin ANL. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 136 privind: transmiterea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Galați a unui modul tip container. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 135 privind: transmiterea în administrarea Spitalului Municipal „ Anton Cincu” Tecuci a unui modul tip container. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 134 privind: aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galați, pentru o suprafata de 70,38 mp de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 133 privind: aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 3846 mp de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 132 privind: aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2020. Descarcă documentul de AICI
27.11.2020 – Hotărârea nr. 131 privind: rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T.  Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
10.11.2020 – Hotărârea nr. 130 privind: completarea HCL nr.152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
10.11.2020 – Hotărârea nr. 129 privind: alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, județul Galati. Descarcă documentul de AICI
10.11.2020 – Hotărârea nr. 128 privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
10.11.2020 – Hotărârea nr. 127  privind: alegerea Preșdintelui de sedință a Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna septembrie 2020

21.09.2020 – Hotărârea nr. 126  privind: închirierea unui spațiu cu destinație gradiniță. Descarcă documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 125  privind: aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren de 296 mp din domeniul privat al Municipiului Tecuci, situat în str. Costache Racoviță nr. 3. Descarca documentul de  AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 124 privind:  aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 4, ap. 55, către dl. Radu Mircea. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 123 privind: aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 2, ap. 23, către d-na Postelnicu Elena. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 122 privind:  aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 2, ap. 18, către Tofaleanu Roxana. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 121 privind:  aprobarea cererilor depuse de cetățeni care beneficiază de prevederile Legii 15/2003. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 120 privind:  aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Extindere rețele de iluminat public și casnic din Municipiul Tecuci – tronson str. Gloriei – (proiectare și execuție)” Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 119 privind:  acordul de principiu pentru cofinanțarea lucrărilor de extindere rețea de distribuție energie electrică pe strada Regina Maria și acordul de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 118 privind:  modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2020-2021. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 117 privind:  aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Impărați Constantin și Elena, Tecuci, pentru obiectivul ”Lucrări clopotniță și achiziții clopote”. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 116 privind:  stabilirea modului de întocmire a Registrului Agricol la nivelul U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Hotărârea nr. 115 privind: rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarca documentul de AICI

Hotărâri din luna august  2020

31.08.2020 – Hotărârea nr. 114 privind: aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Mircea Eliade, nr.20. Descarca documentul de AICI
31.08.2020 – Hotărârea nr. 113 privind: modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 78/25.07.2019 și, respectiv, anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare și Oborului din Municipiul Tecuci nr. 769/28.03.2018, încheiat cu Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Descarca documentul de AICI
31.08.2020 – Hotărârea nr. 112 privind: aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele ANL 1 situate în Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decuseară nr. 14. Descarca documentul de AICI
31.08.2020 – Hotărârea nr. 111 privind: revocarea proceselor verbale de atribuire în folosință gratuită și respectiv retragerea dreptului de folosință a unor terenuri  atribuite în baza Legii nr. 15/2003. Descarca documentul de AICI
31.08.2020 – Hotărârea nr. 110 privind: aprobarea cererilor depuse de cetățeni care beneficiază de prevederile Legii 15/2003. Descarca documentul de AICI
31.08.2020 – Hotărârea nr. 109 privind: completarea Comisiei de specialitate nr. 1 ”Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului” a Consiliului local Tecuci. Descarca documentul de AICI
31.08.2020 – Hotărârea nr. 108 privind: validarea mandatului de consilier local al domnului Lepușteanu Florin. Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 107 privind: numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor, la Societatea „Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL Tecuci . Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 106 privind: aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al Bibliotecii Municipale „Stefan Petica” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 105 privind: modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.38 din 28.02.2018 , stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini si contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat — Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi Tecuci SRL. Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 104 privind: aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil (teren), apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci, situat in municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrascu, nr.64-66 . Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 103 privind: Reorganizarea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat,locuinte sociale,convenabile, de necesitate, de serviciu precum si a celor construite prin ANL . Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 102 privind: actualizarea si completarea H.C.L. nr. 95/31.10.2003 si H.C.L. nr. 10/27.01.2005 referitoare la inventarul terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al Consiliului Local Tecuci, destinat aplicarii Legii 15/2003, cu modificarile ulterioare . Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 101 privind: acordul de principiu pentru cofinantarea lucrarilor de extindere retea de distributie energie electrica pe strada Ion Dongorozi si acordul de principiu privind dreptul de uz si servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrarilor. Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 100 privind: acordul de principiu pentru cofinantarea lucrarilor de extindere retea de distributie energie electrica pe strada Dorobanti si acordul de principiu privind dreptul de uz si servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrarilor . Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 99 privind: acordul de principiu pentru cofinantarea lucrarilor de extindere retea de distributie energie electrica pe strada Aleea Aviatiei si acordul de principiu privind dreptul de uz si servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrarilor. Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 98 privind:  aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA GHEORGHE SINCAI Municipiul Tecuci, judetul Galati”. Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 97 privind: aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA PLT. STOICESCU Municipiul Tecuci, judetul Galati” . Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 96 privind: aprobarea cofinantarii obiectivului de investiiii „EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA VORNICULUI Municipiul Tecuci, judetul Galati”. Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 95 privind: aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA FLORILOR Municipiul Tecuci, judetul Galati” . Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 94 privind: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI .Descarcă documentul de AICI
13.08.2020 – Hotărârea nr. 93 privind: rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci , modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de  AICI

Hotărâri din luna iulie  2020

16.07.2020 – Hotărârea nr. 92 privind: transmiterea în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci a unui imobil cu destinația de locuință de serviciu. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 91 privind: acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr.1863/31.08.2018 al doamnei CAMBANACHE LILIANA Director Executiv al Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de  AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 90 privind: acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr.937/25.04.2018 a domnului IONITA FLORIAN Administrator/Director General al Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 89 privind: acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr.16/15.10.2018 a domnului FARCASANU GRIGORE Director executiv al Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 88 privind: acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr. 4/25.04.2018 a domnului GROSU DANIEL-VIRGIL Administrator/Director General al Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 87 privind: acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr.5560/03.09.2018 a domnului VÎRLĂNUȚĂ CONSTANTIN Director Administrativ al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. TECUCI pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul  de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 86 privind: modificarea anexei nr.3 la H.C.L. nr.119/26.08.2010. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 85 privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr.2. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 84 privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție+teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66, pavilion K 10. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 83 privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție+teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, pavilion K. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 82 privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile (teren) S2 și S3, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 81 privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție + teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66, pavilion A1. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 80 privind: acordarea avizului și reconfirmarea împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, aprobat prin H.C.L. nr. 09/03.03.2020. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 79 privind: aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2020. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 78 privind: modificarea H.C.L. nr.53/2013 privind aprobarea modalităților de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 77 privind: modificarea anexelor la H.C.L. nr.10/03.03.2020 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 76 privind: completarea Comisiei de specialitate nr.2 ”Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură”. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 75 privind: validarea mandatului de consilier local al domnului Voinea Ionuț. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Hotărârea nr. 74 privind: constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică. Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 73 privind: acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului PALADI SILVIU în funcția de Administrator/Director General al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. TECUCI . Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 72 privind: acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind încetarea Contractului de mandat nr. 6284 /03.10.2018 a doamnei BOSTAN DANIELA-CARLETA Administrator/Director General al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. TECUCI ca urmare a renunțării directorului general la mandatul încredințat . Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 71 privind: înlocuirea doamnei Lovin Valeria Olimpia din Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 70 privind: neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului-teren – monument istoric, situat administrativ in municipiul Tecuci, strada Victoriei, nr. 14, județul Galați, înscris in CF nr. 105079 Tecuci . Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 69 privind: închirierea unor spații cu destinație de sedii partide. Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 68  privind: aprobarea modificarii Organigramei și a Statului de funcții ale societatii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI S.R.L. Tecuci . Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 67 privind: completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 66 privind:  abrogarea HCL nr. 206/31.10.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Leonte Ionel si abrogarea art.2 din HCL nr. 207 /31.10.2018 precum si mentinerea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/31.03.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnulni Hulea Mitică si a HCL nr. 76/31.03.2017 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr.5 „Administratia publicã locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertătilor cetătenilor” a Consiliului local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 65 privind:  alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada de trei luni (iulie 2020 — septembrie 2020). Descarcă documentul de AICI
08.07.2020 – Hotărârea nr. 64 privind: constatarea încetării de drept inainte de termen a mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Petronela Monica.  Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna iunie  2020

25.06.2020 – Hotărârea nr. 63 privind: aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire imobil unitati  servicii  – Strada 1 Decembrie  1918, NR. 68 . Descarcă documentul de AICI
25.06.2020 – Hotărârea nr. 62  privind:  aprobarea vanzării directe a unui imobil ( teren ), aparținand domeniului  privat al municipiului Tecuci situat in str. Stefan Cel Mare nr. 141 . Descarcă documentul de AICI
25.06.2020 – Hotărârea nr. 61 privind: modificarea Art. 1 si Art. 2 din HCL nr. 108/11.10.2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice — Sediul Primariei Tecuci ” și a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3.1.B.  Descarcă documentul de  AICI
25.06.2020 – Hotărârea nr. 60  privind: modificarea Art. 1 la HCL nr. 107/11.10.2019 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice — Sediul Primariei Tecuci, județul Galați” . Descarcă documentul de AICI
25.06.2020 – Hotărârea nr. 59: Privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conducta de gaze naturale strada  Nicolae Balcescu Municipiul Tecuci, judetul Galați” . Descarcă documentul de AICI
25.06.2020 – Hotărârea nr. 58:  Privind aprobarea documentației tehnico-economică pentra obiectivul „Reabilitare extindere iluminat public Parc Regina Elisabeta ( proiectare și execuție) ” Municipiul Tecuci, județul Galați . Descarcă documentul de AICI
25.06.2020 – Hotărârea nr. 57:  Privind rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2020. Descarcă documentul de  AICI

Hotărâri din luna mai  2020

29.05.2020 – Hotărârea nr. 56: privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iunie 2020-august 2020). Descarcă documentul de AICI
29.05.2020 – Hotărârea nr. 55: privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren de 18 mp din domeniul privat al Municipiului Tecuci, situat în aleea Vasile Alecsandri, lot. 21. Descarcă documentul de AICI
29.05.2020 – Hotărârea nr. 54: privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Tecuci, a căror activitate este suspendată în baza Legii nr. 55/2020 și Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2. Descarcă documentul de AICI
29.05.2020 – Hotărârea nr. 53: privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al UAT- Municipiul Tecuci, aflate în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.05.2020 – Hotărârea nr. 52: privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
22.05.2020 – Hotărârea nr. 51: privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul: ”MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2 – LOT 2” Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarca documentul de AICI
22.05.2020 – Hotărârea nr. 50: privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci în perioada de alertă la nivel național, pentru alocarea de sume necesare combaterii și prevenirii COVID-19. Descarca documentul de AICI
11.05.2020 – Hotărârea nr. 49: privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
11.05.2020 – Hotărârea nr. 48: privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci pe anul 2020 prin suplimentare de venituri. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna aprilie  2020

29.04.2020 – Hotărârea nr. 47: privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru contractarea unei finanțări (leasing sau credit bancar) în valoare de 800.000 lei, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 ani, de către Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., în vederea achiziționării unor utilaje. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Hotărârea nr. 46: privind restrângerea temporară a activității Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., ca urmare a instituirii stării de urgență și de prelungire a acesteia. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Hotărârea nr. 45: privind restrângerea temporară a activității Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L., ca urmare a instituirii stării de urgență și de prelungire a acesteia. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Hotărârea nr. 44: privind reducerea cu 80% a tarifelor de închiriere, pe perioada 01.04 – 30.04.2020, pentru comercianții și agenții economici care comercializează produse agro – alimentare pe mesele din piața de zarzavat, tarife aprobate prin H.C.L. nr.170/28.07.2017 și suspendarea contractelor de închiriere spații, pe perioada stării de urgență, pentru comercianții care desfășoară activități comerciale care sunt suspendate conform Ordonanței militare nr. 2. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Hotărârea nr. 43: privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2020. Descarcă documentul de AICI

15.04.2020 – Hotărârea nr. 42: privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Modernizare străzi etapa 2 – Lot 1” Municipiul Tecuci, Județul Galați.” Descarcă documentul de AICI
15.04.2020 – Hotărârea nr. 41: privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Tecuci, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. Descarcă documentul de AICI
15.04.2020 – Hotărârea nr. 40: privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și a Contractului de concesiune aferent Serviciului de Administrare a Piețelor și Oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
15.04.2020 – Hotărârea nr. 39: privind  modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat –  Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
08.04.2020 – Hotărârea nr. 38 :  Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri pentru alocarea de sume necesare combaterii si prevenirii COVID-19; Descarca documentul de AICI

 

Hotărâri din luna martie  2020

 

 

31.03.2020 – Hotărârea nr. 37:  Privind: aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului de Proiecte de management, Anunțului privind condițiile de participare și a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 36: Privind : aprobarea vanzarii directe a unui imobil ( teren ), aparținand domeniului privat al municipiului Tecuci situat in str. Mihail Manoilescu, nr.37. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 35:  Privind : aprobarea vanzarii directe a unui imobil ( teren ), aparținand domeniului privat al municipiului Tecuci situat in str. Regele Ferdinand I, nr.6 . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 34:  Privind: aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA G-RAL D. PRAPORGESCU Municipiul Tecuci, judetul Galati” . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 33:  Privind: aprobarea cofinanțării obiectivului de investitii „EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA DUMBRAVA ROSIE Municipiul Tecuci, judetul Galati” . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 32:  Privind: aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA DUZILOR Municipiul Tecuci, judetul Galati” . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 31:  Privind: aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, in vederea casării și valorificării. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 30:  Privind: Modificarea art. 2 si art. 3 din HCL nr. 224/02.10.2017 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice in Municipiul Tecuci — Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, judetul Galati ” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3.1.B.  Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 29: Privind: Modificarea art. 2 la HCL nr. 192/29.09.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci — Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, judetul Galati” cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 28: Privind: Completarea Art.1 la HCL nr.152 din 11.07.2017 privind aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul „Sansa T — Masuri integrate in educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 27:  Privind : Aprobarea Situatiilor financiare(bilant) si a contului de executie a bugetului centralizat at U.A.T. Municipiul Tecuci , intocmite la 31.12.2019. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 26: Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri proprii pentru alocarea de sume necesare combaterii si prevenirii COVID-19 .  Descarcă documentul de AICI

 

19.03.2020 – Hotărârea nr. 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”AMENAJARE AMPLASAMENT PIAȚA EN-GROS LEGUME-FRUCTE” Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
19.03.2020 – Hotărârea nr. 24: Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2020 prin suplimentare de venituri și alocarea de sume pentru combaterea și prevenirea COVID-19. Descarcă documentul de AICI
19.03.2020 – Hotărârea nr. 23: Privind alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, județul Galați în perioada exercitării mandatului de către Consiliul Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI
03.03.2020 – Hotărârea nr. 22: Privind acordul Consiliului Local privind revocarea din funcția de Administrator Public al U.A.T. Municipiul Tecuci al domnului Mircea Iulian. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020 – Hotărârea nr  21: Privind stabilirea prețului închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2020. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  20: Privind aprobarea modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 125 din 2018. Descarcă documentul de  AICI
03.03.2020Hotărârea nr  19: Privind aprobarea trecerea unor bunuri situate în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  18: Privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul ”Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile. Descarcă documentul de  AICI
03.03.2020Hotărârea nr  17: Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 125 din 01.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  16: Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizare Corp clădire Secția Pediatrie” Spitalul ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  15: Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  14: Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Casei de Cultură Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  13: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  12: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  11: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  10: Privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  9: Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000lei. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  8:  Privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna februarie  2020

25.02.2020Hotărârea nr 7: Privind alegerea Președintelui de sedință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2020 — mai 2020). Vizualizați documentul AICI
25.02.2020Hotărârea nr 6: Privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie ” Teodor Cincu” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfãsurată în perioada 01.01.2019-31.12.2019. Vizualizați documentul  AICI
25.02.2020Hotărârea nr 5: privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managementului instituțiilor publice de cultură – Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci –subordonată Consiliului Local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna ianuarie  2020

30.01.2020 – Hotărârea nr 4: Privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică. Vizualizati documentul AICI
30.01.2020 – Hotărârea nr 3: Privind închirierea, prin licitație publică, a terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2020. Vizualizati documentul AICI
30.01.2020 – Hotărârea nr 2: Privind modificarea și completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decat cele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 258/29.12.2014. Vizualizati documentul AICI
09.01.2020 – Hotărârea nr 1: Privind: acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019 . Vizualizati documentul AICI