Hotărâri ale C.L. 2021

Hotărâri din luna aprilie 2021

07.04.2021 – Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent lunii aprilie a anului 2021. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna martie 2021

30.03.2021 – Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Proiecte de management, anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 41 privind abrogarea H.C.L. 105 din 13.08.2020 privind modificarea anexei nr.4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public şi privat – Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci S .R.L. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 40 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 03.03.2020 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 39 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Înlocuire conductă de alimentare cu apa potabilă strada Cuza Vodă, Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 38 privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al U.A.T. – Municipiul Tecuci, aflate în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu”. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 37 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 36 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 35 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate a solicitanților, în scopul atribuirii în folosință gratuită a loturilor de teren rămase disponibile, conform Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 34 privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 33 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir.”  Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 32 privind aprobarea cererii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Tecuci și administrarea Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 31 privind aprobarea amplasării unor aparate de zbor pe terenul aparținând domeniului public al U.A.T. Tecuci, în str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna februarie 2021

25.02.2021 – Hotărârea nr. 29 privind repartizarea unui spațiu cu titlu gratuit Asociației CAR Primăria Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 27 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 08.02.2021 și eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 26 privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu cabinet parlamentar. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 25 privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu cabinet parlamentar. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 24 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 23 privind închirierea unui spațiu comercial situat în strada Gheorghe Petrașcu nr. 60, bl. A1 parter, în suprafață utilă de 47,04 mp. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 22 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 21 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”Construire Corp nou Spital municipal Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 20 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 108/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr.20 bis, localitatea Tecuci, Județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 19 privind modificarea art. 2 și art.3 din H.C.L. nr. 225/02.10.2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna ianuarie 2021

28.01.2021 – Hotărârea nr. 18 privind: aprobarea vânzării directe a unui imobil (clădire), situat în Tecuci, str. Gloriei, nr. 21. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 17 privind: trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 16 privind: eliberarea atestatelor persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii și au fost atestați în baza Legii 230/2007. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 15 privind: aprobare planuri topografice, vizate de OCPI, pentru străzile Dorobanți, Ion Dongorozi – Ovid Caledoniu, Aleea Aviației, Regina Maria, pe care sunt propuse extinderi a rețelei electrice de distribuție. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 14 privind: aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire imobil prestări servicii (birouri) și locuință – str. Republicii, nr. 23. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 13 privind: modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 236/29.11.2018 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 12 privind: modificarea art.1 la H.C.L. nr.107/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, județul Galați ” cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 11 privind: modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr.227/02.10.2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 10 privind: modificarea art.1 la H.C.L. nr.109/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 9 privind: modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 189/ 31.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Școala Gimnazială nr.10 ”Dimitrie Sturdza”, str.1 Decembrie 1918, nr.26, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 8 privind: modificarea art.1 la H.C.L. nr.110/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, județul Galați” cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 7 privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 6 privind: aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2020. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 5 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 4 privind: alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (februarie 2021-aprilie 2021). Descarcă documentul de AICI
18.01.2021 – Hotărârea nr. 3 privind: schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 39 și transmiterea acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 16. Descarcă documentul de AICI
18.01.2021 – Hotărârea nr. 2 privind: modificarea anexei nr. 1 la H.C.L nr. 138 din 27.11.2020. Descarcă documentul de AICI
18.01.2021 – Hotărârea nr. 1 privind: completarea Comisiei de specialitate nr. 1 ”Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului și a comisiei de specialitate nr. 4 Servicii publice comerț”. Descarcă documentul de AICI