Hotărâri 2014

* 29.12.2014 / Hotararea nr.274  – modificarea regulamentului de stabilirea si incasarea taxei de habitat datorata de agentii economici din municipiul Tecuci aprobat prin HCL 38/2013 . Vizualizati documentul AICI
* 29.12.2014 / Hotararea nr.271  – stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul fiscal 2015 . Vizualizati documentul AICI
* 29.12.2014 / Hotararea nr.265  – aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii si ordinea de repartizare . Vizualizati documentul AICI
* 29.12.2014 / Hotararea nr.264  – planul local de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local in 2015 . Vizualizati documentul AICI
* 29.12.2014 / Hotararea nr.263  – planul local de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi  efectuate de beneficiarii de ajuror social in conditiile legii 416/2001 . Vizualizati documentul  AICI
* 29.12.2014 / Hotararea nr.259   – regulamentul de adoptare a taxelor speciale . Vizualizati documentul AICI
* 29.12.2014 / Hotararea nr.258   – regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenta altele decat cele stabilite la art.28 din legea 416/2001 .Vizualizati documentul AICI
* 30.10.2014 – Hotararea nr.220 – privind aprobarea executiei de lucrari pe domeniul public al municipiului Tecuci privind interventiile la retelele ingropate . Vizualizati documentul AICI