Hotărâri 2016

Hotărâri Decembrie 2016

*   29.12.2016 – Hotararea nr.187 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ISTRATE ALINA MIRELA.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.186 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ecarisaj.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.185 privind darea în adm. a unor activit.din cadrul serv. pub. de salubrizare, aprobare caiet de sarcini si contract delegare gestiune. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.184 privind  aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren catre Pojoga Dragos Gabriel.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.183 privind  aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren catre Bajenaru Constantin.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.182 privind  aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren catre Doscas Constantin.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.181 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren catre Aghiorghiesei Tinca si  Sorin. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.180 privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru terenurile si spatiile cu alta destinatie decat locuinta .Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.179 privind aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.178 privind  aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta convenabila in anul 2017.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.177 privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta sociala in anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.176 privind instituirea drept.de superficie de trecere subterana cu titlu gratuit in favoarea FDEE ELECTRICA .Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.175 privind modificarea an. 1 la H.C.L. nr. 151 din 28.11.2016 pentru punere la dispoz.teren Proiect Regionala Apa. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.174 privind transmiterea în folosinta grat. pe termen limitat a unui spaţiu pentru SPCLEP Tecuci .Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.173 privind aprobare Puz – Construire Cladire birouri si hala de productie . Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.172 privind aprob. tarif. de închiriere spatii si modif. tarifelor pentru inchiriere tractor SC Zone Verzi TEC . Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.171 privind stabilirea tarifelor percepute de Soc. Zooland Tec SRL Tecuci pentru serviciile prestate in anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.170 privind aprobarea taxelor si aiustarea tarifelor practicate de SOC CIMITIRUL ETERNITATEA SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.169 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.168 privind acord asociat unic UAT Tecuci privind desemnarea domnului Vîrl ănută Constantin dir.adm. la SC Zone Verzi Tec. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.167 privind aprob. modif. organigramei si a statului de functii pentru Sc Zone Verzi Tec SRL.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.166 privind aprob. modif. organigramei si a statului de functii pentru casa de Cultura Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.165 privind aprob. modif. organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.164 privind aprobarea infiintarii functiei de Administrator public la nivelul Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.163 privind aprobarea Planului Iocal de actiune privind serviciile sociale pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   29.12.2016 – Hotararea nr.162 privind aprobarea Plan anual de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi efec. de benef. de ajut. social in anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   27.12.2016 – Hotararea nr.161 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2016. Descarca documentul de AICI
*   16.12.2016 – Hotararea nr.160 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea RAMPA RATES. Descarca documentul de AICI
*   16.12.2016 – Hotararea nr.159 privind modificarea unor tarife practicate de catre Soc. Piete Prest Tec SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   16.12.2016 – Hotararea nr.158 privind aprobare doc.tehnica pentru obiectivul – Reabilitarea unitatii de invatamant Colegiul Spiru Haret. Descarca documentul de AICI
*   16.12.2016 – Hotararea nr. 157 privind rectif.buget centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri UAT Tecuci. Descarca documentul de AICi
*   07.12.2016 – Hotararea nr.156 privind închirierea unui imobil cu destinaţia de sediu de partid. Descarca documentul de AICI
*   07.12.2016 – Hotararea nr.155 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli  UAT Municipiul Tecuci . Descarca documentul de AICI

Hotărâri Noiembrie 2016

*   28.11.2016 – Hotararea nr. 154 privind prelungirea Contractului de Delegare a Gestiunii de Administrare Spatii Verzi nr 1996  31.01.2012.Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 153 privind actual. val. finale si predarea bunurilor cu val. finale catre APA CANAL SA la incheiere proiect -Reabilitarea si ext infrastruct Apa uzata.Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 152 privind punerea la disp. Proiect. Regional de Dezv. a Infrastructurii de Apa a terenului pentru reabilitarea si construirea investiţiilor Statii pompare.Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 151 privind punerea la dispoziţia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa a terenului pentru reabilitarea si construirea investiţiilor. Descarca documentul de  AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 150 privind aprobarea stud. de oportunitate a caietului de sarcini si a concesionarii prin licitatie a terenului din str. Malureni nr9.Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 149 privind prelungirea contractelor cle inchiriere pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale proprietatea UAT Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 148 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia de locuinte  proprietatea UAT Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 147 privind aprobarea tabelului nominal cuprinzând pers. fizice care au promovat examenul de atestare ca administratori de imobile.Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 146 privind aprobarea rez. final la evaluarea finala a managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipală Stefan Petică Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 145 privind aprobarea rectificarii bug. de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea CIMITIRUL Eternitatea Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   28.11.2016 – Hotararea nr. 144 privind aprobarea rectificarii bug. de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea PIETE PREST TEC SRL.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 143 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei CRIHANA GEORGIANA SUZANA.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 142 privind modif. Anexei 2 la HCL nr. 34 din 27.07.2016 aprobarea Programului de activitati culturale al mun. Tecuci pe  sem.2 anul 2016.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 141 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru societatea ECOPREST TEC SRL.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 140 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru societatea ECOGROUP TEC SRL .Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 139 privind aprob. cond. de participare si a bibliogafiei in vederea org. conc. de manag. Ia Casa de Cultura si Muzeul Teodor Cincu Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 138 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea RAMPA RATES.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 137 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ZOOLAND TEC.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 136 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ECOGROUP TEC.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 135 privind rectif. bug. centralizat de venituri si cheltuieli si modif. Progr. de invest. publice  U.A.T. TECUCI.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 134 privind Aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 133 privind completarea componentei comisiilor de specialitate nr.3 si nr.5 pentru CL Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 132 privind validarea mandatului de consilier Iocal al domnului Croitoru Cezar. Descarca documentul de AICI
*   17.11.2016 – Hotararea nr. 131 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Dumbrava Ani Rodica. Descarca documentul de AICI

Hotărâri Octombrie 2016

*   27.10.2016 – Hotararea nr. 130 privind organiz. struct. de interv. in sit. de urgenta cu echipe din cadrul UAT Tecuci si operatori economici. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 129 privind inchirierea prin licit. publica a terenului arabil aflat in prop. UAT in anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 128 privind desfiintarea prin demolare a imob. prop.UAT str.Stefan cel Mare nr 172-174 etaj.Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 127 privind aprobare vanzare directa teren apartinand domeniului privat UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 126 privind aprobare vanzare directa teren apartinand domeniului privat UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 125 privind aprobare vanzare directa teren apartinand domeniului privat UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
27.10. 2016 – Hotararea nr. 124 privind aprobare vanzare directa teren apartinand domeniului privat UAT Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 123 privind aprobare vanzare directa teren apartinand domeniului privat UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 122 privind aprobare vanzare directa teren apartinand domeniului privat UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 121 privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil str.Gh.Petrascu Nr.60. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 120 privind aprobarea racordarii la sist.de distrib gaze naturale a unui imobil din Al.Complexului nr.1. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 119 privind schimbare destinatie imobil din depozit in locuinta de necesitate. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 118 privind modif.Regulament privind organiz. si desfas. exam.ptr. atestare administratori imobile. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 117 privind aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietate UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 116 privind aprobare declarare zona de umplere ptr. aducere la cota cu deseuri din constructii si demolari. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 115 privind aprobare Masterplan actualizat si lista de prioritati investitii 2014-2020. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 114 privind aprobare Studiu Fezabilitate si Indic. tehn.econ. Proiect Regional de dezv.a infrastruct. de Apa si Apa uzata j.Galati. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 113 privind transmitere in folosinta gratuita imobil dom.public catre FDEEE Electrica Galati. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 112 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al SPLAS Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 111 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale SPLAS Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 110 privind aprobarea conventiei cadru pentru servicii de deszapezire si inchiriere utilaje pentru sezonul rece. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 109 privind aprobarea tarifelor de inchiriere a utilajelor de interventie ptr. sezonul rece 2016 -2017. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 108 privind aprobarea rectificarii bug. de vitituri si chelt. pe anul 2016 la SC ECOPREST TEC SRL. Descarca documentul de AICI
*   27.10.2016 – Hotararea nr. 107 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli UAT Tecuci pe anul 2016. Descarca documentul de AICI
*   10.10.2016 – Hotararea nr. 106 privind eliberarea din functia de reprez.al U.A.T Tecuci  in ad. gen.a asoc la  soc. Eeoprest Tec si numirea reprezent. UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   10.10.2016 – Hotararea nr. 105 privind acordul asoc. UAT  Municipiul Tecuci  Consiliul Local  privind  desemnarea d-Iui Ciocan  Mihail in functia de admin.-dir. gen. al Soc.Cimitirul Eternitatea SRL. Descarca documentul de AICI
*   10.10.2016 – Hotararea nr. 104 privind acordul asoc. UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local privind revocarea dlui.  Ionescu Gabriel din func. de admin. la SC Cimitirul Eternitatea SRL . Descarca documentul de AICI
*   10.10.2016 – Hotararea nr. 103 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli  prin suplimentare de venituri si modificarea Progr.de inv. al UAT Tecuci pe 2016 . Descarca documentul de AICI

Hotărâri Septembrie 2016

*   30.09.2016 Hotararea nr. 102 privind modificare componentei comisiei de specialitatea nr.2 si comisiei nr. 3  a CL a Municipiului Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 101 privind transmiterea in folosinta gratuita a unor capacitati energetice apartinand dom.public al Municip. Tecuci catre FDEE Electrica Distributie . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 100 privind acordul de principiu al CL privind infiintarea unui buletin informativ in format electronic si letric . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 99 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ECOGROUP TEC SRL Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 98 privind modificarea anexei 3 si 4 la HCL 34 din 27-07-2016 privind aprobarea programului de activitati culturale al Municipiului Tecuci pe sem. II 2016 . Descarca documentul de AICI
*    30.09.2016 Hotararea nr. 97 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si Programul de investitii al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2016 . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 96 privind prel si pred. bunurilor-mijloace fixe in cadrul  Proiect. Investitii pentru exploat. si intretinerea  sistemelor  de apa si canalizare de Apa Canal Galati . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 95 privind prelungirea transmiterii in folosinta gratuita Clubului Scolar Sportiv Tecuci a imobilului situat in str. Aleea Strandului nr.1 . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 94 privind prelungirea Contractului  de concesiune  nr.1 031601din 07.11.2011 incheiat intre Municipiul Tecuci si Zone Verzi TEC Srl. Descarca documentul de AICI
*    30.09.2016 Hotararea nr. 93 privind modificarea Contractului  de concesiune  nr.1 031601 din 07.11.2011 incheiat intre Municipiul Tecuci si Zone Verzi TEC Srl. Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 92 privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului K8 situat in strada Carol I Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 91 privind trecerea unui imobil situat in str. Malureni nr.39 din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tecuci .Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 90 privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul privat al acestuia. Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 89 privind transmiterea in administrarea Spitalului Anton Cincu Tecuci a unui imobil. Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 88 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci situat in strada Tineretului nr.8. Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 87 privind aprobarea transmiterii fara plata a unor bunuri ce apartin Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 86 privind desemnarea membrilor CL in comisia de evaluare si solutionare a contestatiilor pentru evaluarea finala a manegerului Bibliotecii Stefan Petica Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 85 privind aprobarea reincadrarii dnei Popovici Daniela ca urmare a promovarii in grad profesional in functia de consilier juridic IA . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 84 privind aprobarea modificarii statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   30.09.2016 Hotararea nr. 83 privind constatarea incetarii de drept , inainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului Vasiliu Florin. Descarca documentul de AICI
*   15.09.2016 Hotararea nr. 82 privind aprobarea asocierii UAT Municipiul Tecuci la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara Dunare – Galati . Descarca documentul de AICI
*   15.09.2016 Hotararea nr. 81 privind acordul de principiu al CL Tecuci la constituirea Grupului de actiune Locala in vederea accesarii fondurilor europene in cadrul programului de dezvoltare zonala si regionala . Descarca documentul de AICI
*   15.09.2016 Hotararea nr. 80 privind desemnarea reprez. CL in Consiliul de administrare si Consil de asigurare a calitatii educatiei din unitatile de invatamant preunivesitar din mun. Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   15.09.2016 Hotararea nr. 79 privind modificarea anexei 1 la Contract de concesiune nr.103160din 07.11.2011 intre Municipiul Tecuci si Zone Verzi Tec Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   15.09.2016 Hotararea nr. 78 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2016. Descarca documentul de AICI

Hotărâri August 2016

*   23.08.2016 Hotararea nr. 77 privind incetarea inainte de termen a contr. de management al managerului Casei de Cultura Tecuci dnul Calianu Mircea . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 76 privind incetarea de drept a mandatului dlui Maftei Costel dir executiv la soc. Ecogroup Srl Tecuci si desfiintarea acestei functii . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 75 privind incetarea de drept a contr. de mandat al dlui Avram Virgil dir. executiv la soc. Ecoprest Srl Tecuci si desfiintarea acestei functii . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 74 privind incetarea de drept a contractului de mandat al drei Sofronie Mirabela Anca  dir.executiv la soc Zooland Tec Srl si desfiintarea acestei functii . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 73 privind acordul UAT Tecuci privind desemnarea dnei Cambanache Liliana ca director executiv al soc. Piete Prest Tec . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 72 privind desfiintarea functiei de dir.executiv in cadrul soc Rampa Rates Srl Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 71 privind incetarea de drept a contractului de mandat a dlui Naum Adrian dir.exec la soc. Cimitirul Eternitatea si desfiintarea acestei functii . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 70 privind incetarea de drept a contract. de mandat al  dlui Curteanu Traian dir.exec la soc. Zone Verzi Tec Srl si desfiintarea acestei functii .Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 69 privind acordul UAT Tecuci privind desemnarea dlui Stanciu Dragos Nicolae ca director general al soc. Ecogroup Tec Srl . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 68 privind acordul UAT Tecuci privind desemnarea dlui Grumazescu Ionel ca diector general al soc. Ecoprest Tec Srl. Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 67 privind acordul UAT Tecuci privind desemnarea dlui Tudor Spiridon ca director general al soc. Zooland Tec Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 66 privind acordul UAT Tecuci privind desemnarea dlui Grosu Daniel Virgil ca director general al soc. Piete Prest Tec Srl Tecuci .Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 65 privind acordul UAT Tecuci privind desemnarea dlui Ionescu Gabriel ca director general al soc. Cimitirul Eternitatea Srl Tecuci .Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 64 privind numirea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la soc. Ecogroup Tec Srl Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 63 privind numirea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la soc. Ecoprest Tec Srl Tecuci .Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 62 privind numirea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la soc. Zooland Tec Srl Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 61 privind numirea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la soc Piete Prest Tec Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 60 privind numirea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la soc Cimitirul Eternitatea Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 59 privind numirea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea generala a Asociatilor la soc. Rampa Rates Srl Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 58 privind aprobarea modificarii statului de functii al SPL de Asistenta Sociala Tecuci .Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 57 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a cimitirului Municipiului Tecuci soc. Cimitirul Eternitatea Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 56 privind modificarea anexe 1 la contr de concesiune nr 103160din 07.11.2011 intre UAT Tecuci si soc. Zone Verzi Tec Srl.Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 55 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pa anul 2016 la soc. Zone Verzi Tec Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 54 privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al UAT Tecuci pe trimestrul 2 2016.Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 53 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli si a programului de investitii al UAT Tecuci pe anul 2016. Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 52 privind aprobarea documentatiei tehnice privind obiectivul – Reabilitarea statuie CFR din Municipiul Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 51 privind aprobarea PUD Construire spatii comerciale strada Pietii nr.1 Tecuci.Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 50 – privind reorganizare comisie persoane fizice cu calitatea de administrator imobiler si Regulament . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 49 – privind desemnarea reprezentantilor CL in comisia de examinare  in vederea promovarii in grad a dnei Popovici D. cons. juridic in aparatul permanent al CL . Descarca documentul de AICI
*   23.08.2016 Hotararea nr. 48 – privind aprobarea modificarii statului de functii al Bibliotecii Municipale Stefan Petica Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   08.08.2016 Hotararea nr. 47  – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri a Programului de investitii publice . Descarca documentul de AICI
*   02.08.2016 Hotararea nr. 46  – privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli, prin suplimentare de venituri și redistribuirea unor fonduri între unitățile de învățământ din Municipiul Tecuci pe anul 2016. Descarca documentul de AICI
*   02.08.2016 Hotararea nr. 45  – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ”Anton Cincu” din Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   02.08.2016 Hotararea nr. 44  – privind acordul asociatului U.A.T. Tecuci privind desemnarea domnului  Voinea Ionuț în funcția de administrator/ director general al Societății Rampa Rateș S.R.L. Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   02.08.2016 Hotararea nr. 43  – privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea domnului Ursu Ștefan din funcția de administrator/director executiv al Societății Rampa Rateș SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   02.08.2016 Hotararea nr. 42  – privind desemnarea în funcția de administrator/director general al Societății Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci  a domnului Ioniță Florian. Descarca documentul de AICI
*   02.08.2016 Hotararea nr. 41  – privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a asociaților la Societatea Zone Verzi Tec SRL .Descarca documentul de AICI

Hotărâri Iulie 2016

*   27.07.2016 Hotararea nr. 40  – privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanțat din fonduri europene privind ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 0) în comunitățile marginalizate”, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate .Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 39  – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea PIEȚE PREST TEC S.R.L.TECUCI . Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 38  – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ZOOLAND TEC S.R.L.TECUCI .Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 37  – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea RAMPA RATEȘ S.R.L.TECUCI . Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 36  – privind desemnarea domnului HOLBAN ANDREI, ca reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOSERV” Galați. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 35  – privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 34  – privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent semestrului II al anului 2016. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 33  – privind aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân pentru perioada august – decembrie 2016 din Municipiul Tecuci .Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 32  – privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță .Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 31  – privind aprobarea protocolului de sprijinire a Poliției Municipiului Tecuci în vederea intensificării patrulării în cartierele mărginașe, pe anul 2016 .Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 30  – privind modificarea H.C.L. nr. 90/05.07.2014, privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul ,,Asistența tehnică pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din Județul Galați în perioada 2014-2020 . Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 29  – privind modificarea H.C.L. nr. 119 din 26.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 28  – privind acceptarea comunei Brăhășești din Județul Galați ca membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Serviciul Regional Apă Galați. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 27  – privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Galați, pentru o suprafață de 12,5 mp de teren situată în Municipiul Tecuci, str. Nicorești, nr.63. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 26  – privind închirierea pajiștilor permanente aflată în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci, în anul 2016 . Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 25  – privind acordul Consiliului privind devierea instalațiilor existente afectate de lucrarea: ”Desființare imobil – Str. Republicii, nr.23” . Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 24  – privind exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Tecuci a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Tecuci, strada Victoriei nr.14, proprietatea numiților  Marian Ioan Sorin, Marian Georgeta, Ivan Delia-Teodora. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 23  – privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci a suprafeței de 5953 mp. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 22  -privind transmiterea în administrarea U.A.T. Comuna Matca a unei suprafețe de 400 mp. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 21  – privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 20  – privind aprobarea unui schimb de locuință. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 19  – 2016 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii . Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 18  – privind reorganizarea comisiei de analiza a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin A.N.L. Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 17  – privind stabilirea cotei pentru autoritățile publice aplicate calculului chiriei aferente locuințelor pentru tineri cu vârsta de peste 35 de ani . Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 16  – privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate în Municipiul Tecuci, încheiate la data de 11.02.2010, pe o perioadă de 3(trei) ani . Descarca documentul de AICI
*   27.07.2016 Hotararea nr. 15  – privind încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Tecuci al d-lui Bălănică Traian. Descarca documentul de AICI
*   06.07.2016 Hotararea nr. 14  – privind aprobare tarife inchiriere bunuri ale Societatii Zone Verzi Tec S.R.L.Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   06.07.2016 Hotararea nr. 13  – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Tecuci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul Regional Apa Galati” si acordarea unui mandat special . Descarca documentul de AICI
*   06.07.2016 Hotararea nr. 12  – privind modificarea tarifelor practicate de S.C. Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci pentru lucrari de administrarea si intretinerea spatiilor si zonelor verzi din Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   06.07.2016 Hotararea nr. 11  – privind aprobarea derularii Proiectului National „Cu sevaletul in vacanta”, in perioada 04-08.07.2016,organizat de scoala gimnaziala „Gheorghe Petrascu” in parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   06.07.2016 Hotararea nr. 10  -privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T.Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri pe anul 2016. Descarca documentul de AICI
*   06.07.2016 Hotararea nr. 9   -privind acceptarea U.A.T. Comuna Valea Marului, Judetul Galati in calitate de membru A.D.I –Serviciul Regional Apa Galati. Descarca documentul de AICI
*   06.07.2016 Hotararea nr. 8   -privind acordul de principiu al Consiliului Local in vederea obtinerii autorizatiei de construire de catre S.C.APA CANAL S.A. pentrui realizarea investitiei ‚’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Galati in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   06.07.2016 Hotararea nr. 7   -privind completarea contractului de concesiune nr.103160/07.11.2011, incheiat intre Municipiul Tecuci si Societatea ,,Zone Verzi Tec” S.R.L . Descarca documentul de AICI

Hotărâri Iunie 2016

*   25.06.2016 Hotararea nr.6    – privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tecuci, jud Galati. Descarca documentul de AICI
*   25.06.2016 Hotararea nr.5    – privind alegerea viceprimarului. Descarca documentul de AICI
*   25.06.2016 Hotararea nr.4    – privind alegerea preseintelui de sedinta. Descarca documentul de AICI
*   25.06.2016 Hotararea nr.3    – privind declararea ca legal constituit a conililui local al Municipiului Tecuci jud Galati. Descarca documentul de AICI
*   25.06.2016 Hotararea nr.2    – privind validarea mandatelor de consilieri locali declarati alesi la agererile locale din data 05.06.2016. Descarca documentul de AICI
*   25.06.2016 Hotararea nr.1   – privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegire locale din data de 05.06.2016 .Descarca documentul de AICI

Hotărâri Mai 2016

*    27.05.2016 Hotararea nr. 23   – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2016 . Descarca documentul de AICI
*    12.05.2016 Hotararea nr. 22    -privind încheierea unui contract de comodat pentru imobilul situat în Tecuci, str. Galați, nr.5, adoptată cu unanimitate de voturi ”pentru”. Descarca documentul de AICI
*    12.05.2016 Hotararea nr. 21    -privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL pe anul 2016, în Municipiul Tecuci, adoptată cu unanimitate de voturi ”pentru”. Descarca documentul de AICI
*    12.05.2016 Hotararea nr. 20    – privind  aprobarea repartizării unor locuințe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci, adoptată cu unanimitate de voturi ”pentru”. Descarca documentul de AICI
*    12.05.2016 Hotararea nr. 19    – privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci, adoptată cu unanimitate de voturi ”pentru” . Descarca documentul de AICI
*    12.05.2016 Hotararea nr. 18    -privind transmiterea în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci a unor imobile cu destinația de locuințe de serviciu, adoptată cu unanimitate de voturi ”pentru”. Descarca documentul de AICI
*    12.05.2016 Hotararea nr. 17    -privind acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind încetarea contractului de mandat al domnului Lupașcu Mircea din funcția de administrator/director general al Societății Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci, ca urmare a intervenirii stării de incompatibilitate, adoptată cu 13 voturi ”pentru” ”, iar dl. LupaȘcu M. în baza art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 – nu participă la deliberare. Descarca documentul de AICI
*    12.05.2016 Hotararea nr. 16    – privind încetarea de drept înainte de termen a mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Tecuci al d-lui Istrate Dan, adoptată cu unanimitate de voturi ”pentru”. Descarca documentul de AICI

Hotărâri Februarie 2016

*    17.02.2016 / Hotararea nr.15   – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ZOOLAND TEC S.R.L. TECUCI . Descarca documentul de AICI
*    17.02.2016 / Hotararea nr.14   – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea RAMPA RATES S.R.L. TECUCI. Descarca documentul de AICI
*    17.02.2016 / Hotararea nr.13   – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L. TECUCI. Descarca documentul de AICI
*    17.02.2016 / Hotararea nr.12   – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ECOGROUP TEC S.R.L. TECUCI. Descarca documentul de AICI
*    17.02.2016 / Hotararea nr.11   – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ECOPREST TEC S.R.L. TECUCI. Descarca documentul de AICI
*    17.02.2016 / Hotararea nr.10   – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea PIEȚE PREST TEC S.R.L. TECUCI. Descarca documentul de AICI
*    17.02.2016 / Hotararea nr.09   – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ZONE VERZI TEC S.R.L. TECUCI. Descarca documentul de AICI
*    17.02.2016 / Hotararea nr.08   – aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016. Descarca documentul de AICI

Hotărâri Ianuarie 2016

*    21.01.2016 / Hotararea nr.7   – privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, pentru luna ianuarie 2016. Descarca documentul de AICI
*    21.01.2016 / Hotararea nr.6   – privind reducerea cu 30% a tarifelor de închiriere (aferente lunii februarie și martie 2016) practicate comercianților și agenților economici de Societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci, tarife aprobate prin H.C.L. nr. 361/18.12.2015. Descarca documentul de AICI
*    21.01.2016 / Hotararea nr.5    – privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.4 din 31.01.2013 privind prelungirea valabilității P.U.G. și R.L.U. Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
*    21.01.2016 / Hotararea nr.4   – privind acoperirea definitivă a deficitului din secțiunea de funcționare din excedentul bugetului local. Descarca documentul de AICI
*    21.01.2016 / Hotararea nr.3   – privind completarea comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Tecuci. Descarca documentul de AICI
*    21.01.2016 / Hotararea nr.2   – privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Lupașcu Mircea. Descarca documentul de AICI
*    05.01.2016 / Hotararea nr.1   – modificarea Hotararii Consiliului Local nr.93 din 30.05.2015 si a Contractului de Concesiune nr.1606/pj/2013 incheiat intre Municipiul Tecuci si SC Rampa Rates SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI