Hotarari 2022

Hotărâri din luna Decembrie 2022

22.12.2022 – Hotărârea nr. 211 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 210 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice şi juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 209 privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Tecuci la constituirea ASOCIAŢIEI GAL URBAN PENTRU DEZVOLTAREA ZONALĂ TECUCI având printre membrii fondatori Municipiul Tecuci, în vederea accesării fondurilor europene în cadrul programelor de dezvoltare zonală şi regională. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 208 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, instituţiilor de cultura si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 207 privind aprobarea modificării Grilei de salarizare a personalului Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 206 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Extindere si reabilitare iluminat public in municipiul Tecuci-zona interblocuri strada Gheorghe Petrascu,judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 205 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiţii „EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI REŢEA DE CANALIZARE DE COLECTARE A APELOR UZATE ÎN MUNICIPIUL TECUCI” propus spre finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta CI – Managementul Apei. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 204 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT4 – Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 203 privind aprobare documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare zona interblocuri strada 1 Decembrie 1918 zona blocuri AG1-AG5 şi strada Vasile Alecsandri zona bloc R, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 202 privind aprobare documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului „Amenajare parcări noi str. Căpitan Gheorghe Decuseară şi Aleea Teilor. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr.  201 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi aferent anului 2023, pentru mijloacele de transport si utilajele aflate în dotarea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 200 privind probarea vânzării directe a unui imobil (apartament), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în Aleea Ştrandului, nr,4, bl. FL sc.2, et.4, ap.37. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 199 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (clădire + teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în str. Maior Andrei, nr.9, ap 2. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 198 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (clădire+teren). aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în str. Maior Andrei, nr.9 ap. 1. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 197 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi sa primească locuinţă convenabila in anul 2023. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 196 privind solicitarea transmiterii imobilului situat in Tecuci,str. Republicii nr.3 – CF 104591, judeţul Galaţi, din domeniul public al statului si din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Galaţi, in domeniul public al municipiului Tecuci si in administrarea Consiliului local al municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 195 privind  aprobarea modificării Grilei de salarizare a personalului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 194 privind aprobare documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului „Extindere şi reabilitare iluminat public str. Matei Basarab -Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 193 privind aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale administrate si finanţate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2023. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 192 privind aprobarea Planului local de acţiune şi lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 191 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2023. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 190 privind reevaluarea activelor fixe corporale prin metoda indexării si înregistrarea rezultatelor in contabilitate. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 189 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL. Descarcă documentul de AICI
22.12.2022 – Hotărârea nr. 188 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 187 privind numirea Directorului Administrativ al Societăţii Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 186 privind numirea Administratorului/Directorului General al Societăţii Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 185 privind numirea Directorului Administrativ al Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 184 privind numirea Administratorului/Directorului General al Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 183 privind desemnarea reprezentantului U.A. T. Municipiului Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 182 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiului Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea C.U.P. S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 181 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Societăţii C.U.P. S.R.L Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 180 privind încetarea înainte de termen a Contractului de mandat al Directorului Administrativ al Societăţii Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 179 privind încetarea înainte de termen a Contractului de mandat al Administratorului/Directorului General al Societăţii CUP SRL Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 178 privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci privind încetarea înainte de termen a reprezentantului U.A.T. Municipiului Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea C.U.P. S.R.L Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 177 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 176 privind încetarea înainte de termen a Contractului de mandat al Directorului Administrativ al Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 175 privind încetarea înainte de termen a Contractului de mandat al Administratorului Directorului General al Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 174 privind Acordul Consiliului local al Municipiului Tecuci privind încetarea înainte de termen a reprezentantului U.A.T. Municipiului Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 173 privind achiziţionarea unui număr de 1109 pachete festive, tuturor elevilor unităţilor de învăţământ preşcolar de stat, din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 172 privind Aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 171 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 170 privind aprobarea cofinanţării U.A.T. Municipiul Tecuci în vederea depunerii cererii de finanţare a proiectului ’’Primul meu film documentar-atelier practic pentru liceeni-Tecuci”, în cadrul apelului de proiecte Investiţia I5-1: Creşterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Componenta C11 . Turism şi cultură, Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 169 privind privind aprobarea proiectului ’’Actualizare P.U.G. la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiţia I4 ’’Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană”, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 168 privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar 2023-2024. Descarcă documentul de AICI
16.12.2022 – Hotărârea nr. 167 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2022 -februarie 2023). Descarcă documentul de AICI

 

Hotărâri din luna Noiembrie 2022

28.11.2022 – Hotărârea nr. 166 privind aprobarea depunerii şi participării proiectului „Realizare staţii de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi” în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 165 privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip -Construire „Bazin de înot didactic și agrement” str. Gheorghe Petraşcu, nr.64-66-Lot 2, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi” Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 164 privind  închirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2023. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 163 privind aprobarea unor tarife pentru activitatea de închiriere pubele 240l și containere 1100l ce vor fi practicate de societatea COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L. pentru persoanele juridice. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 162 privind aprobarea repartizării unei locuinţe convenabile proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 161 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă socială în anul 2023. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 160 privind completarea HCL nr.139/13.10.2022 – stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport și utilajele din dotarea U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 159 privind scoaterea din funcţiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 158 privind acordarea unui sprijin financiar nerambursabil pentru întreţinerea si funcţionarea lăcașelor de cult aparținand municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 157 privind aprobarea proiectului „Un mediu curat, un viitor sănătos” și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
28.11.2022 – Hotărârea nr. 156 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.MunicipiuI Tecuci şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Octombrie 2022

28.10.2022 – Hotărârea nr. 155 privind aprobarea Procedurii de interventie privind activitatea de deszapezire, prevenire si combatere a poleiului, din municipul Tecuci. descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 154 privind Aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA $l RETEA DE CANALIZARE DE COLECTARE A  APELOR UZATE IN MUNICIPIUL TECUCI„ propus spre finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta — Componenta C1 Managementul Apei. descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 153 privind  aprobarea aderarii UAT Municipiul Tecuci la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania — Filiala Galati, ca membru sustinator. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 152 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci” In cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 151 privind privind aprobarea cofinanțării UAT Municipiul Tecuci în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii de finanțare a proiectului „Lucrări de proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societatii Apa Canal S.A. Galati”. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 150 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 149 privind aprobarea concesionării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat str. Cuza Vodă, nr.4 — CF 116602. Descarcă documentul de  AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 148 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 147 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 146 privind  Modificarea art. 1 din HCL nr. 12/ 28.01.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci —Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 145 privind modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 13/ 28.01.2021 privind aprobarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci —Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 144 privind privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 28531/24.05.2021 pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”, cod SMIS 118529. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 143 privind aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci, în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 142 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr.113/31.08.2020 și, respectiv, anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare și oborului din Municipiul Tecuci nr.769/28.03.2018, încheiat cu soc. Piete Prest TEC S.R.L. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 141 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii și scăderea debitorilor persoane juridice radiate din evidența fiscală. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022 – Hotărârea nr. 140 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2022. Descarcă documentul de AICI
13.10.2022 – Hotărârea nr. 139 privind completarea HCL nr.20/31.03.2022 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
13.10.2022 – Hotărârea nr. 138 privind modificare HCL nr 99/24.05.2018 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare clădire școala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
13.10.2022 – Hotărârea nr. 137 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, județul Galați în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia I.1.2 ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de managernent urban/local), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
13.10.2022 – Hotărârea nr. 136 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia L1.4 – ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
07.10.2022 – Hotărârea nr. 135 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetica a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. 1 Decembrie 1918, nr.135, bl. T1A si str. 1 Decembrie 1918, nr.135, bl. T1B spre finanţare în cadrui Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
07.10.2022 – Hotărârea nr. 134 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Tecuci – Strada Gheorghe Petraşcu, Nr.27, B1. E3a spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descrcă documentul de AICI
07.10.2022 – Hotărârea nr. 133 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrascu, nr. 58, bl. A2 spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
07.10.2022 – Hotărârea nr. 132 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrascu nr.19, bl. P1 scara 6 spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
07.10.2022 – Hotărârea nr. 131 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare integrata a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cladire administrativă, corpurile C3 si C4, strada 1 Decembrie 1918, nr.146 spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect.Descarcă documentul de AICI
07.10.2022 – Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea depunerii proiectului Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci spre finanțare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilientă, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
07.10.2022 – Hotărârea nr. 129 privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare termică Grădiniţa Ion Creangă, Tecuci spre finanțare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Septembrie 2022

21.09.2022 – Hotărârea nr. 128 privind conferirea titlului de ,,CETĂTEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci domnului Joghiu Gheorghe. Descarcă documentul de AICI
21.09.2022 – Hotărârea nr. 127 privind conferirea titlului de ,,CETĂTEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci domnului Pavel Virgil. Descarcă documentul de AICI
21.09.2022 – Hotărârea nr. 126 privind conferirea titlului de ,,CETĂTEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci domnului Ramfu Vasile. Descarcă documentul de AICI
21.09.2022 – Hotărârea nr. 125 privind conferirea titlului de ,,CETĂTEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci doamnei Stamate Eleonora. Descarcă documentul AICI
21.09.2022 – Hotărârea nr. 124 privind aprobarea ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2027 a Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
21.09.2022 – Hotărârea nr. 123 privind acordarea unui sprijin financiar nerambursabil pentru întreținerea și funcționarea lăcașelor de cult aparținând municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 122 privind modificarea Anexei NR. 5 la HCL nr. 96/15.05.2017, modificarea Anexei NR. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022, aprobarea unor tarife pentru activitatea de salubrizare mecanizata pe raza UAT Municipiul Tecuci și aprobarea actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului TECUCI încheiat cu COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 121 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 120 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil ( teren ), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în str. Mircea Eliade, nr. 16A. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 119 privind  modificarea contractului de concesiune nr. 79531/10.12.2009, încheiat între Municipiul Tecuci şi domnul Ifrim Adrian. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 118 privind atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 117 privind privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuţie lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiţii Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice – sediul primăriei Tecuci, cod SMIS 117348. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 116 privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru realizarea pe teritoriul administrativ a proiectului ,,Pod nou de la Cosmești, peste Siret pe DN24, km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 Km”. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 115 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea PIEȚE PREST TEC SRL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
29.09.2022 – Hotărârea nr. 114 privind alegrea Preşedintelui de şedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (octombrie – decembrie 2022). Descarcă documentul de AICI
21.09.2022 – Hotărârea nr. 113 privind aprobarea implementării proiectului ,,Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, județul Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
21.09.2022 – Hotărârea nr. 112 privind aprobarea implementării proiectului ,,Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3- Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
14.09.2022 – Hotărârea nr. 111 privind aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
și Staței de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna August 2022

31.08.2022 – Hotărârea nr. 110 privind completarea și modificarea HCL 98/28.07.2022 ,,Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci” și Procedura de subvenționare a sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună fără pedigree, cu stăpân și a modelului de Contract de prestări servicii între Primăria Tecuci și cabinetele veterinare care doresc să se înscrie în ,,Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
31.08.2022 – Hotărârea nr. 109 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Casa de Cultură Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăurată în perioada 05.08.2021-05.08.2022. Descarcă documentul de AICI
31.08.2022 – Hotărârea nr. 108 privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.08.2022 – Hotărârea nr. 107 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL. Descarcă documentul de AICI
31.08.2022 – Hotărârea nr. 106 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 2 „Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură a Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Iulie 2022

28.07.2022 – Hotărârea nr. 105 privind modificarea H.C.L. nr.90/29.06.2022 pentru punerea la dispoziția ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați – etapa 2 ” a unor terenuri proprietate publică și privată a Municipiului Tecuci, reprezentând traseu extindere conductă de aducțiune apa potabilă în lungime de 4233 ml și stație pompare apa pe rețeaua de distribuție pentru alimentarea cu apă a Gospodăriei de apă Matca, în suprafață de 445 mp. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 104 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Tecuci, Județul Galați.” Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 103 privind  aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 102  privind aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul U.A.T. TECUCI în Adunara Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 101 privind solicitarea trecerii imobilului situat în Tecuci, str. Costache Racoviță, nr. 29, (actual 22) – CF 116119, județul Galați, din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public și privat al Municipiului Tecuci și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 100 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 99 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 98 privind ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci”.  Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 97 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 53/23.04.20220 privind constituirea Comisiei de Ordine Publica de la nivelul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 96 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 4 la H.C.L. nr.34/11.04.2022 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei: aprilie-decembrie 2022. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 95 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor în bani, elevilor instituțiilor de învățământ preuniversitar din Municipiul Tecuci, care au obținut media generală 10 la examenul de Bacalaureat sau examenul de Evaluare Națională. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 94 aprobarea rectificări bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea PIEȚE PREST TEC SRL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 93 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2022. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Hotărârea nr. 92 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Iunie 2022

29.06.2022 – Hotărârea nr. 91 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituției publice de cultură Casa de Cultură Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Casa de Cultură Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 90 privind punerea la dispoziţia ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi – etapa 2 ,,a unor terenuri proprietate publică şi privată a Municipiului Tecuci, reprezentând traseu extindere conductă de aducţiune apă potabilă în lungime de 4233 ml şi staţie pompare apa pe reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă a Gospodăriei de apa Matca, în suprafaţă de 445 mp. Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 89 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construire creșă medie la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 15 – Educaţie, Investiţia 1 ,,Construirea, echiparea și operaţionalizarea a 110 de creșe, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 88 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 87 privind rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonată Consiliului Local
Tecuci – pentru activitatea desfăsurată în perioada 24.05.2021-24.05.2022. Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 86 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipală Ștefan Petică Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăşurată în perioada 13.05.2021-13.05.2022. Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 85 privind acceptarea ofertei de donaţie a unor imobile situate în Municipiul Tecuci, str. Cuza Vodă, nr. 90. Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 84 privind aprobarea Strategiei privind Infrastructura de Educaţie Timpurie (S.I.E.T.) a Municipiului Tecuci 2022-2030. Descarcă documentul de  AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 83 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea PIEȚE PREST TEC SRL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 82 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL. Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 81 privind alegerea Preşedintelui de şedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iulie 2022 – septembrie 2022). Descarcă documentul de AICI
29.06.2022 – Hotărârea nr. 80 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de 29.06.2022. Descarcă documentul de AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 79 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIEȚE PREST TEC S.R.L Tecuci pentru serviciile prestate și practicate populaţiei și agenților economici începand cu aata de 01.07.2022. Descarcă documentul de  AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 78 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. PIEȚE PREST TEC S.R.L Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 77 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 76 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci, în temeiul art. 28, alin. (2) litera b) i ale art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată cu modificările completările ulterioare, coroborat cu cele ale dispoziţiilor art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, societăţii COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE TECUCI S.R.L. — cu asociat unic U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 75 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 74 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exerciţiului bugetar al anului 2021 în anul 2022. Descarcă documentul de AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 73 privind aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 72 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului VOINEA IONUŢ. Descarcă documentul de AICI
18.06.2022 – Hotărârea nr. 71 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru sedința extraordinară de îndată a Consiliului Local Tecuci din data de  18.06.2022. Descarcă documentul de AICI
07.06.2022 – Hotărârea nr. 70 privind alegerea Preşedintelui de şedintă pentru şedința extraordinară de îndată a Consiliului Local Tecuci din data de 07.06.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Mai 2022

31.05.2022 – Hotărârea nr. 69 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci — subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 68 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de istorie „Teodor Cincu” Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 67 privind stabilirea datei de 1 septembrie ca fiind data la care vor debuta festivitățile de celebrare a Zilei Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 66 privind aprobarea modificarii Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. Tecuci precum și aprobarea Grilei de salarizare a funcțiilor nou înființate în cadrul societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 65 privind delegarea gestiunii prin atribuire directă a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 64 privind aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea Societăţii Distribuție Energie Electrică România SA, pentru o suprafaţă de 135,1 m2 de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 63 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea Societăţii Distribuție Energie Electrică România SA, pentru o suprafaţă de 275,3 mp de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 62 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a materialului lemnos obținut din demolări. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 61 privind stabilirea locației provizorie de depozitare a deşeurilor vegetale colectate pe raza UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 60 privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad şi Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.05.2022 – Hotărârea nr. 59 privind aprobarea proiectului „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni”, cod SMIS 155078/cod SIPOCA 1203 si a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
18.05.2022 – Hotărârea nr. 58 privind alegerea Președintelui de şedintă pentru şedința extraordinară de îndată a Consiliului Local Tecuci din data de 18.05.2022. Descarcă documentul de AICI
12.05.2022 – Hotărârea nr. 57 privind aprobarea depunerii proiectului „Actualizare P.U.G la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.4 „Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană”, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
12.05.2022 – Hotărârea nr. 56 privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.2 „Construirea de locuinţe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi invățământ”, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
12.05.2022 – Hotărârea nr. 55 privind aprobarea depunerii proiectului „Sistem Inteligent de Management aI Traficului la nivelul Municipiului Tecucr în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilientă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructuri pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
12.05.2022 – Hotărârea nr. 54 privind  aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecucrin cadrul Planului Naţional de Redresare şi ReziIienţ , Componenta 10 — Fondul Local, Subinvestiţia I.1.1 „innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)”, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Aprilie 2022

20.04.2022 – Hotărârea nr. 53 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE P+4E CU PARTER COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ALEI AUTO ȘI PIETONALE, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 124. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 52 privind completarea HCL nr. 27 din 31.03.2022 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 51 privind acordarea avizului Consiliului Local aI Municipiului Tecuci, pentru prestarea de servicii funerare de către Societatea Funerare UNIREA S.R.L. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 50 privind darea în administrare Secţiei de Pompieri Tecuci din cadrul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi a unor spaţii situate în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 49 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr.64. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 48 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 47 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 46 privind retragerea UAT Municipiul Tecuci din calitatea de membru fondator al Asociației „Grupul de Acțiune Locală (GAL) Anton Cincu Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 45 privind aprobarea depunerii proiectului „Un mediu curat, un viitor sănătos” în cadrul Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri „Curăţăm România”. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 44 privind  indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 43 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2022. Descarcă documentul de AICI
20.04.2022 – Hotărârea nr. 42 privind alegerea Președintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai 2022 – iulie 2022). Descarcă documentul de AICI
15.04.2022 – Hotărârea nr. 41 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetica a clădirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci — Str. 1 Decembrie 1918, nr.135, bl. T1A și str. 1 Decembrie 1918, nr.135, bl. T1B” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
15.04.2022 – Hotărârea nr. 40 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetica a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci — Str. Ghe. Petrașcu nr. 19, bl. P1” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documetul de AICI
15.04.2022 – Hotărârea nr. 39 privind alegerea Preşedintelui de şedintă pentru şedinta extraordinară de îndată a Consiliului Local Tecuci din data de: 15.04.2022. Descarcă documentul de AICI
11.04.2022 – Hotărârea nr. 38 privind acceptul unei oferte de donatie facută de Lion Tour SRL. Descarcă documentul de AICI
11.04.2022 – Hotărârea nr. 37 privind privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci — Şcoala Generala Nr. 10 Dimitrie Sturdza — Corp C7” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
11.04.2022 – Hotărârea nr. 36 privind privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci — Gradinita Prichindel, Corp C1” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
11.04.2022 – Hotărârea nr. 35 privind privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci — Casa seniorilor tecuceni” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
11.04.2022 – Hotărârea nr. 34 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Martie 2022

31.03.2022 – Hotărârea nr. 33 privind privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrata a clădirfior rezidentiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrascu nr.54, bl. Gl, Str. Cpt. Ghe. Decuseara, nr. 12, bl. E2A” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de  AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 32 privind privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrata a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Corp A, str. Gheorghe Petrascu, nr. 64- 66” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 31 privind privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrata a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Corp B, str. Gheorghe Petrascu, nr. 64- 66” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 30 privind privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrata a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Colegiul National Calistrat Hogas” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 29 privind numirea administratorului Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 28 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generala a Asociaților la societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului MIRON DUMITRESCU DUMITREL-DORIN. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 27 privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a  taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 26 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 25 privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții pentru obiectivul „Amplasare staţii reincărcare autovehicule electrice municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 24 privind însuşirea modificărilor la Contractul de închiriere a pajiştilor nr. 17910/PJ/07.05.2015. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 23 privind închirierea pajiştilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2022. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 22 privind prelungirea unor contracte de închiriere a pajiştilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 21 privind aprobarea listei de priorităţi pentru locuinţele ANL în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 20 privind completarea HCL nr. 12/19.01.2022 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilaiele ce deservesc parcul auto al U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
31.03.2022 – Hotărârea nr. 19 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 „Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
07.03.2022 – Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Februarie  2022

11.02.2022 – Hotărârea nr. 17 privind modificarea HCL nr. 149/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii „Modernizare lucrări de apă şi canalizare în cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari, CFR și Gara de Nord Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi”, prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI
11.02.2022 – Hotărârea nr. 16 privind modificarea HCL nr. 154/2021 privind aprobarea cererii de finantare a obiectivului de investiţii „Modernizare străzi etapa III-LOT1 – Municipiul Tecuci, judetul Galaţi” prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna Ianuarie  2022

27.01.2022 – Hotărârea nr. 15 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul „Reabilitare şi exitindere iluminat public Parc Regina Elisabeta Municipiul Teceuci, judetul Galați”. Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 14 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — CONSTRUIRE IMOBIL P+3E CU DESTINATIA DE PRESTARI SERVICII, SEDIU FIRMA, LOCUINTE DE SERVICIU SI BRANSAMENTE, RACORDURI LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE – Str. 1 Decembrie 1918, nr. 48. Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 13 privind completarea HCL nr.159/25.11.2021 – stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 12 privind aprobarea reţelei scolare a unităților de învăţ învățământ de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2022 – 2023 . Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 11 privind aprobarea ,,Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 10 privind modificarea Art. 1 si Art. 2 din HCL nr. 61/25.06.2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienţei energetice a ciădiriior publice – Sediul Primăriei Tecuci ” si a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B . Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 9 privind modificarea Art. 1 Ia HCL nr. 60/25.06.2020 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul „Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci,  judeţul Galaţi” . Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 8 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2021. Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 7 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exerciţiului bugetar al anuiui 2021, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI

27.01.2022 – Hotărârea nr. 6 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (februarie 2022 – aprilie 2022). Descarcă documentul de AICI

20.01.2022 – Hotărârea nr. 5 privind aprobarea participarii la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reincărcare pentru vehicule electrice în localităţi si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii pentru obiectivul ” Amplasare staţii reincărcare autovehicule electrice municipiut Tecuci judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI

20.01.2022 – Hotărârea nr. 4 privind modificarea si completarea HCL Tecuci nr.68/22.06.2021, privind transferul managementului Spitaiului Municipal Anton Cincu Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la consiliul Judetean Galati şi aprobarea trecerii imobilelor aferente Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci din domeniul public al Municipiului Tecuci şi administrarea Spitaiului Municipal Anton Cincu Tecuci în domeniul public al Judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati. Descarcă documentul de AICI

20.01.2022 – Hotărârea nr. 3 privind modificarea HCL Tecuci nr. 1 23/2021 de predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Proiect tip – Construire cresă medie„. Descarcă documentul de AICI

20.01.2022 – Hotărârea nr. 2 privind acordul de principiu aI Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii de finanţare pentru proiectul ,,Măsuri pentru simplificarea proceduri1or administrative si reducerea birocraţiei pentru cetăţeni în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă – CP16/2021 – ,,Fundamentarea deciziilor, planificare strategică si măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate; Axa prioritară 2. ,,Administratie publică si sistem judiciar accesibile şi transparente; Obiectivul Specfic 2.1: ,,Introducerea de sisteme si standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiarii în concordanţă cu SCAP. Descarcă documentul de AICI

25.01.2022 – Hotărârea nr. 1 privind constatarea incetării de drept, inainte de termen a mandatului de consilier local al dlui GAVRIL CLAUDIU SORIN. Descarcă documentul de AICI