Legislaţia de referinţă

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 actualizată în 2017 – descarcă de AICI

Legea nr. 52 din 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică – descarcă de AICI

Legea nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public – descarca de AICI

Legea nr. 554 din 2004, actualizata 2016, a contenciosului administrativ – descarca de AICI

Legea nr. 98  din 2016, privind achizițiile publice – descarca de AICI

Legea nr. 340 din 12 iulie 2004, privind prefectul si institutia prefectului – descarca de AICI

Legea nr. 393 din 2004, privind Statutul alesilor locali – descarcă de AICI

OUG nr. 27 din 2003, privind procedura aprobarii tacite – descarca de AICI

OUG nr. 27 din 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor – descarcă de AICI

OUG nr. 54 din 28 iunie 2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica – descarca de AICI

OUG nr. 34 din 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – descarca de AICI

Legea nr. 287 din 2009, privind Codul civil – descarca de AICI

Legea nr. 213 din 1998, privind bunurile proprietate publica – descarca de AICI

Legea nr. 33 din 1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica – descarca de AICI

Legea nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local – descarca de AICI

Legea nr. 178 din 2010 a parteneriatului public-privat. – descarca de AICI

Legea nr. 134 din 2010 privind Codul de procedura civila – descarca de AICI

Legislaţia de referinţă