Proiecte H.C.L 2023

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL TECUCI 2023

 

   • Proiect de hotărâre nr. 228 /16.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, demolare parțială, extindere și reconversie funcțională a Grădiniței nr. 14 în Muzeu de Artă Contemporană” în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 227 /16.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Galeriile de Arta Gheorghe Petrascu”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 226 /16.11.2023 privind închirierea unui spatiu cu destinatie de sediu partid. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 225 /16.11.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 224 /16.11.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.223 /16.11.2023 privind modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023, H.C.L. nr. 90/29.05.2023, H.C.L. nr. 143/25.07.2023, H.C.L. nr. 164/29.08.2023 și H.C.L. nr. 193/27.09.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 222 /16.11.2023 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 221 /16.11.2023 privind atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 220 /16.11.2023 privind transmiterea în administrarea Muzeului de istorie Teodor Cincu Tecuci a unor bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 219 /16.11.2023 privind transmiterea fara plată, în vederea gestionării, a unui Sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Tecuci, aparținând domeniului privat către Poliția Locală a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 218/13.11.2023 privind modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023, H.C.L. nr. 90/29.05.2023, H.C.L. nr. 143/25.07.2023, H.C.L. nr. 164/29.08.2023 și H.C.L. nr. 193/27.09.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 217/13.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “CONSTRUCȚIE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ UAT MUNICIPIUL TECUCI” în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 216/13.11.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Construcție centrală electrică fotovoltaică UAT Municipiul Tecuci” în cadrul programului „Fondul de modernizare”, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 215/25.10.2023 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generala a Asociaților la societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPATIILOR VERZI S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 214 /25.10.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni ( decembrie 2023 – februarie 2024). Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 213/25.10.2023 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Tecuci, județul Galați” în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 212/25.10.2023 privind suplimentarea rezervei de implementare destinata reechilibrarii contractului de executie lucrari nr.28535/24.05.2021 pentru obiectul investitie “Reabilitare cladire scoala Dimitrie Sturdza, monument istoric, Tecuci, judetul Galati, cod SMIS 122380”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 211/25.10.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 210/19.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Continuare lucrări cu modificarea temei inițiale pentru lucrări de construire hotel județul Galați municipiul Tecuci str. Republicii, nr. 1. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 209/19.10.2023 privind darea în administrarea Casei de Cultura a Municipiului Tecuci a unor imobile. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 208/19.10.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – (teren) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 207/19.10.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – (teren) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 206/19.10.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 205/19.10.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 204/19.10.2023 privind aprobarea proiectului „MULTICARE: Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable & user-centred built environment” nr. 101123467 în cadrul programului „Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)” apelul de proiecte „Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-02)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 203/19.10.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 202/04.10.2023 privind atestarea aparteneței unor imobile (terenuri) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 201/04.10.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 200/26.09.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 199/26.09.2023 privind modificarea Anexei 3 la H.C.L. nr. 34/ 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei: aprilie-decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr.79/27.04.2023, H.C.L. nr.90 / 29.05.2023, H.C.L. nr.143 /25.07.2023 și H.C.L. nr. 164/29.08.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.  198/26.09.2023 privind autorizarea funcționării spațiilor de joacă situate pe  domeniul public și privat al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 197/26.09.2023 privind „Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci, cod AFM VELO01202221800055” în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 196/26.09.2023 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 141 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 195 / 21.09.2023 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 147/25.07.2023 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și U.A.T. Tecuci, județul Galați, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 194 / 21.09.2023 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 193 / 21.09.2023 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr.64. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 192 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 191 / 21.09.2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (construcție și teren) situate în strada Ștefan cel Mare. AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 190 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 189 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 188 / 21.09.2023 privind prelungirea unor contracte de închiriere a pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 187  / 21.09.2023 privind aprobarea unui schimb de locuință convenabilă. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 186 / 21.09.2023 privind aprobarea extinderii unei suprafețe locative sociale proprietatea UAT Tecuci, atribuite doamnei C E. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 185 / 21.09.2023 privin aprobarea repartizării unei locuințe A.N.L. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 184 / 21.09.2023 privind asocierea Municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local al Comunei Drăgănești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Metropolitan Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 183 / 21.09.2023 privind aprobarea  proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învatamant preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați”, în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15-Educație, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, precum  și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 182 / 21.09.2023 privind modificarea art.2 din H.C.L. nr. 32 din 28.02.2023 provind aprobarea proiectului ”4.Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Grădinița Prichindel și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice.” Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 181/15.09.2023 privind aprobarea finantarii cheltuielilor necesare asigurarii mentenantei obiectivului din cadrul proiectului tip de investitii „Bazin de înot didactic si de agrement str. Gheorghe Petrascu nr.64-66,Lot 2,Municipiul Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 180/15.09.2023 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Tecuci la implementarea proiectului „Eficienta Energetica pentru Cladirile Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finantat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance -Asistenta locala Europeana pentru Energie)- Program Orizont 2020. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 179/15.09.2023 privind modificarea Art.2 din HCL 67/30.03.2023 privind aprobarea proiectului pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci” – COD proiect C10 – I.1.4 – 1056 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.4 – „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 178/15.09.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci” – COD proiect C10 – I.1.4 – 1056 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.4 – „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 177/15.09.2023 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare strazi etapa 2-LOT 2” Municipiul Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 176/15.09.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul din strada 1 Decembrie 1918, nr. 55. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 175/31.08.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 69 din 10.04.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi etapa II – LOT 4 – Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 174/31.08.2023 privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României în perioada: 2023-2029 şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul şcolar: 2023-2024.Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 173/28.08.2023 privind modificarea H.C.L. nr. 3 din 31.01.2023 privind acordul dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci având ca obiect folosinţa şi exploatarea investiţiei „Închidere depozit neconform Tecuci„. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 172/28.08.2023 privind modificarea H.C.L. nr. 3 din 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 171/25.08.2023 privind aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu S.C. Romlux Lightning Company S.A. în dosarul nr.24410/3/2017*. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 170/25.08.2023 privind abrogarea H.C.L. nr. 46/20.04.202 privind retragerea U.A.T. Municipiul Tecuci din calitatea de membru fondator al Asociației ,, Grupul de Acțiune Locală (GAL) Anton Cincu Tecuci.” Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 169/25.08.2023 privind aprobarea acordării de facilități la transportul public local pe mijloacele de transport în comun, efectuat de către operatorul Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități pentru anumite categorii de pensionari cu domiciliul stabil în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 168/25.08.2023 privind rectifiarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 167/25.08.2023 privind aprobarea constituirii Structurii parteneriale locale la nivelul Municipiului Tecuci pentru monitorizarea procesului de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tecuci 2021-2027. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 166/25.08.2023 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 34/ 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei: aprilie-decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr.79/27.04.2023, H.C.L. nr.90 / 29.05.2023 și H.C.L. nr.143 /25.07.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 165/25.08.2023 privind completarea Anexei 1 la HCL nr. 151/ 25.07.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Galei Excelenței Tecucene. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Casa de Cultura Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 05.08.2022-05.08.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 163/22.08.2023 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022, aprobarea actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 162/22.08.2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje și spații comerciale, terenuri aparținând Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 161/22.08.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 160/22.08.2023 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea Societății Distribuție Energie Electrica România SA, pentru o suprafață de 200,28 m2 de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 159/22.08.2023 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea Societății Distribuție Energie Electrica România SA, pentru o suprafață de 25 m2 de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 158/22.08.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada de trei luni (septembrie – noiembrie 2023). Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 157/09.08.2023 privind: Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci” în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 156/09.08.2023 privind: aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe-ANL, a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, în suprafață de 4000 mp., identificat conform CF nr. 116249. AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 155/09.08.2023 privind: trecerea unui imobil – teren din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 154/09.08.2023 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 69 din 10.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT4- Municipiul Tecuci, jud Galați”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 153/24.07.2023 privind aprobarea componenței Grupului de Lucru Local şi a Planului Local de Acțiune pentru incluziunea comunităților de romi, conform strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 aprobata prin H.G. nr. 560/2022. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 152/24.07.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare a Galei Excelentei Tecucene. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 151/24.07.2023 privind modificarea Anexelor la HCL nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie – decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023 și H.C.L. nr. 90/29.05.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 150/24.07.2023 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 9/03.03.2020 pentru aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 149/24.07.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 148/ 24.07.2023 privind darea în folosință gratuită a unor mijloace fixe către Instituțiile subordonate Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 147/ 24.07.2023 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 31 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ” 5.Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza-Corp C7” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 146/ 24.07.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Tecuci, județul Galați, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 145/24.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru obiectivul ”Reabilitare sală multifuncțională sediu primăria Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 144/24.07.2023 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2-LOT2” Municipiul Tecuci, jud Galați. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 143/18.07.2023  privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului institutiei publice de cultura Casa de Cultura Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Casa de Cultura Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 142/18.07.2023  privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 24.05.2022-24.05.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 141/18.07.2023 privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipala “Stefan Petica” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 13.05.2022-13.05.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 140/18.07.2023 privind atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 139/18.07.2023 privind darea în administrare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren în suprafață de 15 mp, identificat conform anexei la prezenta hotărâre. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 138/18.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la Societatea PIEȚE PREST TEC SRL TECUCI; Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 137/18.07.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2023; Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 136 / 17.07.2023 privind: completarea HCL nr.118/19.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire in vederea ȋnfiinţarii unui centru de zi pentru persoane vârstnice,  ȋn Municipiul Tecuci, Judetul Galati” prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C13-Reforme Sociale, Investiția I4 – „Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice”, precum si a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 135/10.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică și energetică Liceul Tehnologic ,,Ovid Caledoniu Municipiul Tecuci, județul Galați, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15 – Educație, Investiţia 10 ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 134/10.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire unitate școlară nouă în Municipiul Tecuci, str. Ana Ipătescu, nr.35 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15 – Educație, Investiţia 10 ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 133/10.07.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dezvoltare reţea de unităţi de învăţământ sustenabil la nivelul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15 – Educaţie, Investiţia 10 ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 132/ 27.06.2023 privind aprobarea studiului de fundamentare a oportunității și a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 131/ 27.06.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si consolidare a Bibliotecii Municipale Stefan Petica Tecuci” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) , precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.130/ 27.06.2023 privind aprobarea îndreptarii erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.117/08.06.2023 privind Modificarea Art.2 din H.C.L. nr. 04/31.01.2023 privind aprobarea proiectului ” Renovare integrata a clădirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrascu nr.54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseara, nr. 12, bl. E2A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.129 / 27.06.2023 privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL nr. 111 din 08.06.2023 privind aprobarea proiectului ”5. Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.128/ 27.06.2023 privind modificarea art. 1 si art. 2 din H.C.L. nr. 110 din 08.06.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”5. Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.127/ 27.06.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ” Renovare energetică clădiri publice din Municipiul Tecuci, Gradinita ,, Prichindel” Tecuci.” Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.126/ 27.06.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci ” Scoala Generala nr.10 Dimitrie Sturdza -Corp C7 ” în cadrul PNNR, Componenta 5-Valul Renovarii. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.125 / 27.06.2023 privind modificarea Art.2 din HCL 05/31.01.2023 privind aprobarea proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiulai Tecuci ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2 „Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.124/ 27.06.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2 „Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 123 / 21.06.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI, județul Galați municipiul Tecuci strada Costache Conache, nr. 35. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 122 / 21.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului „Construire locuinte pentru tineri A.N.L., municipiul Tecuci, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 121 / 21.06.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 120 / 19.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire în vederea înfiinţării unui centru de zi pentru persoane vârstnice, în Municipiul Tecuci, Județul Galați prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 13-Reforme Sociale, Investiţia 14 – ,,Crearea unei reţele de centre de zi de asistenţă și recuperare pentru persoane vârstnice, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 119 / 14.06.2023 privind  aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe  domeniul public și privat al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 118 / 08.06.2023 privind modificarea art.2 din H.C.L. nr.04/31.01.2023 privind aprobarea proiectului ”Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci  – Str. Ghe. Petrașcu nr.54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr. 12, bl. E2A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 117 / 08.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrașcu nr.54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr. 12, bl. E2A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 116 / 08.06.2023 privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 27 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ” Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” si a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică aprofundata a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 115 / 08.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 114 / 08.06.2023 privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 28 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ” Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă, Tecuci” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovarii, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 113 / 08.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 112 / 08.06.2023 privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 30 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”5. Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 111/08.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”5. Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 110/08.06.2023 privind modificare H.C.L. nr.8/28.01.2021 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918 nr.26 localitatea Tecuci, jud.Galați” cod SMIS 118527. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 109/08.06.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 108/07.06.2023 privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr.28535/24.05.2021 pentru obiectivul de investiție “ Reabilitare cladire Școala “Dimitrie Sturdza”, monument istoric, Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 122380. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 107/07.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitare conductă de apă str. Transilvaniei, str.Tudor Pamfile și str. Nicorești”- Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 106/07.06.2023 privind modificarea HCL nr.89/27.04.2017 privind modificarea HCL nr.114/27.10.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apa uzată în județul Galați. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 105/07.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitare canalizare pluviala și menajeră str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile și str. Nicorești”- Municipiul Tecuci, judetul Galați. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 104/07.06.2023 privind aprobarea parteneriatului între U.A.T. Municipiul Tecuci, U.A.T. Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi U.A.T.–urile partenere din județul Galați, în vederea depunerii spre finanțare și implementării proiectului ”Facilitarea accesului la educație a elevilor din județul Galați prin achiziția de microbuze electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 103 /23.05.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Ȋnfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 102 /23.05.2023 privind Modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 29/ 28.02.2023 privind aprobarea proiectului „Ȋnfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Ȋnfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum si a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 101/22.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci – subordonat Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 100 /22.05.2023 privind închirierea unor terenuri situate în parcul Regina Elisabeta, în vederea amplasării unor căsuțe de lemn cu destinația comerț. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 99/22.05.2023 privind închirierea unor terenuri pentru amplasare panouri publicitare. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 98/22.05.2023 privind închirierea unui imobil în strada Gheorghe Petrașcu nr. 60, bl. A1 parter, în suprafață utilă de 47,04 mp. Descarcă documentul AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 97/22.05.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe A.N.L. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 96/22.05.2023 privind aprobarea unui schimb de locuință socială. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 95/22.05.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.94/22.05.2023 privind Constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unei suprafețe de teren de 44 mp., in favoarea numiților Condrache Dana-Georgiana și Bolmadîr Tiberius Adrian pentru branșamente la utilități publice (apa, canalizare, energie electrică). Descarcă documentul AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 93 /22.05.2023 privind Modificarea art.2 la H.C.L. nr.51/30.03.2023 Aprobarea proiectului „Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate” precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 92/22.05.2023 privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 91/22.05.2023 privind modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/ 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al  Municipiului Tecuci, aferent  perioadei: aprilie – decembrie a anului 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 90/22.05.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 89/22.05.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada de trei luni (iunie – august 2023). Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 88/09.05.2023 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții ”Reabilitare rețele de alimentare cu apa, rețele de canalizare menajeră și rețele de canalizare pluvială pe străzile Transilvaniei, Tudor Pamfile și Nicorești, în Municipiul Tecuci, Județul Galați” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 87/09.05.2023 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții:”Extindere și modernizare rețele de alimentare cu apă, extindere și modernizare rețele de canalizare menajera și extindere rețele de canalizare pluvială și refacere sistem rutier afectat de lucrări, în Municipiul Tecuci, Județul Galați”, prin Programul Național de Investiții, în Municipiul Tecuci, Județul Galați”, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.  85/26.04.2023 privind  aprobarea indicatoriolor tehnico-economici aferenți obiectivului ” Construire locuințe pentru tineri A.N.L., Municipiul Tecuci, Judeul Galați”. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre nr.  84/26.04.2023 privind  stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismul – cu număr de identificare KMHLN41EAPU482403, categoria AUTOTURISM M1,  marca HYUNDAI  ELANTRA, tipul CN7, caroserie AA BERLINĂ:1 buc., ce deservește parcul auto al Serviciului Public  Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 83/26.04.2023 privind  completarea H.C.L. nr. 201/ 22.12.2022-stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce desevesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 82/26.04.2023 privind modificarea H.C.L. nr. 97/28.07.2022 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 53/23.04.2020 privind constituirea Comisiei de Ordine Publică de la nivelul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 81/26.04.2023 privind  modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/ 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al  Municipiului Tecuci, aferent perioadei: aprilie – decembrie a anului 2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 80/26.04.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 79/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 76/18.06.2022, aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 78/21.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Municipale “Stefan Petica” Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Biblioteca Municipala “Stefan Petica”  Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 77/21.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 76/21.04.2023 privind participarea Municipiului Tecuci în cadrul Programului  privind casarea  autovehiculelor uzate. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 75/21.04.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 26756 din 12.05.2022, încheiat între U.A.T. Municipiul Tecuci – lider de parteneriat și U.A.T. Comuna Drăgănești – partener, în vederea implementării în comun a proiectului „Modernizarea transportului public local prin achiziția de autobuze la nivelul zonei periurbane Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 74/21.04.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 73/ 07.04.2023 privind implementarea proiectului ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 72/ 07.04.2023 privind ” Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Modernizare străzi în Municipiul Tecuci (str. Ștefan Puțanu, str. Malului, B- ul Carol).” Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 71/ 07.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare străzi etapa II-LOT 4- Municipiul Tecuci, Județul Galati”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 70/07.04.2023 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 5 ”Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 69/ 29.03.2023 privind aprobarea proiectului Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 68 /27.03.2023 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 67 /27.03.2023 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 66/ 27.03.2023 privind indexarea tarifului de distanță (pornire) maximal pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi, pe timp de zi și de noapte. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 65/24.03.2023 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 64/24.03.2023 privind încetarea prin demisie a reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 63/24.03.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 62/24.03.2023 privind delegarea destiunii Serviciului public de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 61/24.03.2023 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 13.02.2023 și eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 60/24.03.2023 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 141 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 59/24.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 61 din 29.03.2018. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 58/24.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 182 din 31.08.2017. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 57/24.03.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil –  teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 56/24.03.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 55/24.03.2023 privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str. Cocorăști, nr. 1. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 54/24.03.2023 privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 53/24.03.2023 privind aprobarea proiectului ”Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3- Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B ”Construirea de insule ecologice digitalizate” precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 52/24.03.2023 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 108/ 26.08.2021 privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 51/24.03.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 50/23.03.2023 privind privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din Municipiul Tecuci, judetul Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie, Componenta 15-Educaţie, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe, precum si a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 49/23.03.2023 privind aprobarea proiectului ,,Dotarea Şcolii Gimnaziale ,,Ștefan Octavian Iosif” cu echipamente de protectie şi dispozitive medicale Cod SMIS 149655, în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Componenta 1 – Consolidarea capacitatii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionarii situatiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID- l 9, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 48/17.03.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru construire locuințe+funcțiuni conexe (servicii, comerț, depozitare, spații verzi, parcări auto, etc) + amenajare circulații auto și pietonale + infrastructura edilitar-urbană și racorduri/branșamente la utilități – strada Plugului, nr. 101. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 47/27.02.2023 privind ” Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci” și Procedura de subvenționare a sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună fără pedigree, cu stăpân și a modelului de Contract de prestări servicii între Primăria Tecuci și cabinetele veterinare care doresc să se inscrie în ”Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci.” Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 46/27.02.2023 privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 45/27.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 204 din 22.12.2022 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții: ” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II -LOT 4 – Municipiul Tecuci, Județul Galați.” Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 43/21.02.2023 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 64. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 42/21.02.2023 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 41/21.02.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea activităților de transport funerar de paradă Asocieției De Ajutor Reciproc Pentru Decese Muncitorul Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 40/21.02.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea activităților de transport funerar de paradă S.C. SERVICII FUNERARE ELENA S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 39/21.02.2023 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servictute de trecere, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România SA, pentru o suprafață de 399/56 mp de teren situate în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 38/21.02.2023 privind modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 119/26.08.2010, referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 37/21.02.2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (construcție și teren) situate în Strada Ștefan Cel Mare nr. 21. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 36/21.02.2023 privind modificarea H.C.L. Tecuci nr. 101 din 28.07.2022, referitoare la solicitarea transmiterii imobilului situat în Tecuci, str. Costache Racoviță nr. 29 (actual 22) – CF 116119, județul Galați, din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public și privat al municipiului Tecuci și în administrarea Consiliului local al municipiului Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 35/21.02.2023 privind asigurarea gratuității pentru elevii cu domiciliul stabil în Municipiul Tecuci, care utilizează transportul public local de persoane efectuat de către operatorul COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități. Completarea Anexei nr. 6.1 – Tarife de Călătorie, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci nr. 32594/22.06.2022. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 34/21.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie – decembrie a anului 2023. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 33/21.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor în bani, cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 32/21.02.2023 privind aprobarea proiectului ” 4.Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci  – Gradinita Prichindel” spre finantare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 31/21.02.2023 privind aprobarea proiectului ” Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generala Nr. 10 Dimitrie Sturdza – Corp C7” spre finantare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 30/21.02.2023 privind aprobarea proiectului “5. Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” spre finantare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr.29/21.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deseurilor, Investitia I.1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/commune Subinvestitia – I 1 a. înfiintarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 28/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 27/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 26 /21.02.2023 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, judetul Galati” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 25 /21.02.2023 privind  aprobarea proiectului „Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 24/21.02.2023 privind  alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada de trei luni (martie – mai 2023). Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 22/ 06.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 21/ 06.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 20/ 06.02.2023 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2023. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre  nr. 19/30.01.2023 privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 28531/24.05.2021 pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci Liceul Tehnologic Elena Caragiani”, cod SMIS 118529. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 18 /25.01.2023 privind acordarea normei de hrană în anul 2023 pentru personalul Poliției Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 17 /25.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 16 /20.01.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci la data de 30.11.2022. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 15 /20.01.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci la data de 31.12.2022. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 14 /20.01.2023 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinata reechilibrarii contractului de executie lucrari nr.28535/24.05.2021 pentru obiectivul de investitie „Reabilitare cladire scoala Dimitrie Sturdza, monument istoric, Tecuci, jud Galati”,cod SMIS 122380. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 13 /20.01.2023 privind aprobarea proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2 „Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 12/20.01.2023 privind aprobarea proiectului „Renovare integrata a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci – str. Ghe. Petrascu nr. 54, bl. G1, str. Cpt. Ghe Decuseara, nr. 12, bl. E2A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 11/20.01.2023 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea transportului public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.1 „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)” și Subinvestiția I.1.3 ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 10/20.01.2023 privind Aprobarea participării Municipiului Tecuci ca partener în cadrul proiectului „MULTICARE: Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable & user-centred built environment” și a cheltuielilor legate de acest proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul programului „Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)” apelul de proiecte „Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-02)”. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 09/20.01.2023 privind transmiterea fară plată, în vederea gestionării, a unui Sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Tecuci, aparținând domeniului privat către Poliția Locală a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 08/20.01.2023 privind completarea inventarului terenurilor disponibile în vederea aplicării dispozițiilor Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 07/20.01.2023 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918-Parcul Alexandru Ioan Cuza , cladirea C8. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 06/20.01.2023 privind modificarea Anexei nr. 1 la C.L. nr. 143 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 05/20.01.2023 privind transmiterea în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci a unor imobile cu destinația locuințe de serviciu. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 04/20.01.2023 privind modificarea HCL nr.90 din 29.06.2022. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 03/20.01.2023 privind trecerea unui imobil-teren în suprafață de 1540 mp, din domeniul privat al Municipiului Tecuci în domeniul public al acestuia. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 02/18.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de Administrare și Utilizare a Căilor Publice de Comunicație din municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   • Proiect de hotărâre nr. 01/ 04.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2023-2024. Descarcă documentul de AICI