Proiecte H.C.L. 2024

 1. Proiect de hotărâre nr. 119 / 24.05.2024 privind modificarea art. 2 la HCL nr. 106 din 29.04.2024, aprobarea Devizului General si a indicatorilor economici actualizati la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termică Gradinita Ion Creanga, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 118 / 24.05.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare și reabilitare Cinematograf Arta” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) , precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 117/ 24.05.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate N-S din Municipiul Tecuci”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 116/22.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA III-LOT 1, Municipiul Tecuci, Județul Galați.” Descarcă documentul de  AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 115/22.05.2024 privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/ 31.03.2020 pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul Primăriei Tecuci ”, cod SMIS 117348. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 114/22.05.2024 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, și a contractelor/ acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anii școlari: 2024-2025 și 2025-2026. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 113/22.05.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 112/22.05.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai-iulie 2024). Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 111/29.04.2024 privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Pth pentru obiectivului de investitii „5. Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci — Casa seniorilor tecuceni” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă documentul deAICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 110 / 26.04.2024 privind: aprobarea solicitării de preluare, din administrarea Consiliului Judetean Galați în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, a unor suprafețe de teren aferente DJ251, proprietate publică Județului Galați, în vederea realizării obiectivului de investiții ” Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 109 / 26.04.2024 privind: modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 113 din 08.06.2023, aprobarea Devizului General și a indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare termică Grădinița Ion Creanga,Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 108 / 26.04.2024 privind: acordul Consililui Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci aflat în administrarea unitatii de învatamant  Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 107 / 26.04.2024 privind: aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lighting Company SA în dosarul nr. 24410/3/2017 a Tribunalului București pentru promovare recurs la s.civ. nr.1556/2024. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 106 / 26.04.2024 privind: aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lighting Company SA în dosarul nr. 6765/3/2024 a Tribunalului București. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 105  / 26.04.2024 privind: modificarea art. 2 la HCL nr. 115 din 08.06.2023, aprobarea Devizului General si a indicatorilor economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre nr. 104  / 26.04.2024 privind: aprobarea documentatiei Studiu de Fezabilitate (S.F.) cu elemente de D.A.L.I, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati  pentru obiectivul de investitii ” Revitalizarea si regenerarea zonei urbane a parcului Carol I, Municipiul Tecuci, Judetul Galati”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre nr. 103  / 26.04.2024 privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Neghiniță din Municipiul Tecuci”,  precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre nr. 102  / 26.04.2024 privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea sediului Politiei Locale din Municipiul Tecuci” precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 19. Proiect de hotărâre nr. 101  / 26.04.2024 privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a Colegiului National Calistrat Hogas” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) , precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 20. Proiect de hotărâre nr. 100 / 26.04.2024 privind: preluarea din administrarea Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” Tecuci a unui imobil cu destinația de locuință de serviciu și predarea acestuia în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Galați. Descarcă documentul de AICI
 21. Proiect de hotărâre nr. 99 / 26.04.2024 privind: modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.76/18.06.2022 anexa la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.. Descarcă documentul de AICI
 22. Proiect de hotărâre nr. 98  / 26.04.2024 privind: modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:” Renovare energetică clădiri publice din Municipiul Tecuci, Grădinița Prichindel, Tecuci.”. Descarcă documentul de AICI
 23. Proiect de hotărâre nr. 97  / 26.04.2024 privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General al proiectului tehnic aferent obiectivului: ” Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci ” Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturza – Corp C 7 ” în cadrul PNNR, Componenta 5 – Valul Renovării.”. Descarcă documentul de AICI
 24. Proiect de hotărâre nr. 96/22.04.2024 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 25. Proiect de hotărâre nr. 95/22.04.2024 privind aprobarea cererilor depuse de cetățeni care beneficiază de prevederile Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI
 26. Proiect de hotărâre nr. 94/22.04.2024 privind aprobarea Caietului de obiective in baza caruia se va intocmi noul proiect de management al managerului institutiei publice de cultura Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci, care a obtinut la evaluarea finala a managementului nota 9.80, aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a procedurii de analizare a noului proiect de management,  precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de analiza si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru analiza noului proiect de management a managerului institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie “Teodor Cincu”   Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 27. Proiect de hotărâre nr. 93/22.04.2024 privind aprobarea Caietului de obiective in baza caruia se va intocmi noul proiect de management al managerului institutiei publice de cultura Biblioteca Municipala “Stefan Petica” Tecuci, care a obtinut la evaluarea finala a managementului nota 9.75, aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a procedurii de analizare a noului proiect de management,  precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de analiza si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru analiza noului proiect de management a managerului institutiei publice de cultura – Biblioteca Municipala “Stefan Petica”  Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 28. Proiect de hotărâre nr. 92/22.04.2024 privind aprobarea modificarii Organigramei si al Statului de Functii ale Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci prin punerea in aplicare a Sentinti Civile nr. 621/2023 a Tribunalului Galati pronuntata in sedinta publica din 29.05.2023, ramasa definitiva prin  Deciziea Civila nr. 966/2023 a Curtii de Apel Galati  pronuntata in Sedinta Publica din data de 05 Decembrie 2023. Descarcă documentul de AICI
 29. Proiect de hotărâre nr. 91/22.04.2024 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci, pentru activitatea desfășurată în perioada 2021-2024 precum si aprobarea rezultatului evaluarii finale. Descarcă documentul de AICI
 30. Proiect de hotărâre nr. 90/22.04.2024 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipala “Stefan Petica” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci pentru activitatea desfășurată în perioada 2020-2024 precum si aprobarea rezultatului evaluarii finale. Descarcă documentul de AICI
 31. Proiect de hotărâre nr. 89/22.04.2024 privind ”Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân la nivelul Municipiului Tecuci” și Procedura de subvenționare a sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună fără pedigree, cu stăpân și a modelului de Contract de prestări servicii între Primăria Tecuci și cabinetele veterinare care doresc să se înscrie în ”Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
 32. Proiect de hotărâre nr. 88/22.04.2024 privind modificarea H.C.L. nr. 167/2023 pentru aprobarea acordării de facilități la transportulul public local pe mijloacele de transport în comun, efectuat de către operatorul COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități pentru anumite categorii de pensionari cu domiciliul stabil în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 33. Proiect de hotărâre nr. 87/ 22.04.2024 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L nr.143 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
 34. Proiect de hotărâre nr. 86/ 22.04.2024 privind acordul Consililui Local in vederea inchirierii unor spatii apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci aflate in administrarea unitatii de invatamant Colegiul National de Agricultura si Economie precum si a vanzarii de produse agricole realizate in ferma didactica. Descarcă documentul de AICI
 35. Proiect de hotărâre nr. 85/22.04.2024 privind acordul Consililui Local pentru aprobarea activitatii finantata integral din venituri proprii a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”. Descarcă documentul de AICI
 36. Proiect de hotărâre nr. 84/22.04.2024 privind acordul Consililui Local pentru aprobarea activitatilor finantate integral din venituri proprii a unitatii de invatamant Gradinita cu Program Prelungit nr.16 Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 37. Proiect de hotărâre nr. 83/22.04.2024 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 38. Proiect de hotărâre nr. 82/22.04.2024 privind aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2024. Descarcă documentul de AICI
 39. Proiect de hotărâre nr. 81/22.04.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
 40. Proiect de hotărâre nr. 80/22.04.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de 29.04.2024. Descarcă documentul de AICI
 41. Proiect de hotărâre nr. 79 /15.04.2024 privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de obiectivul de investitii „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2 „Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 42. Proiect de hotărâre nr. 78/12.04.2024 privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, jud.Galati”, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii  pentru transportul verde -ITS/alte structuri TIC” ( sisteme inteligente de management urban/local),  precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 43. Proiect de hotărâre nr. 77/12.04.2024 privind: completarea si modificarea HCL nr.130/28.06.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si consolidare a Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) , precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 44. Proiect de hotărâre nr. 76/12.04.2024 privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
 45. Proiect de hotărâre nr. 75 / 26.03.2024 privind acordarea unui sprijin financiar nerambursabil pentru întreținerea și funcționarea lăcașelor de cult aparținând Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 46. Proiect de hotărâre nr. 74 / 25.03.2024 privind  aprobarea documentației  tehnico -economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirii Pavilion A din fosta Unitate Militară 01589” în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 47. Proiect de hotărâre nr. 73 / 25.03.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirii Pavilion B din fosta Unitate Militară 01589” în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 48. Proiect de hotărâre nr. 72/22.03.2024 privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico – economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii „Ȋnfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 49. Proiect de hotărâre nr. 71/20.03.2024 privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii și eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
 50. Proiect de hotărâre nr. 70/20.03.2024 privind modificarea H.C.L. nr. 167/2023 pentru aprobarea acordării de facilități la transportul public local pe mijloacele de transport în comun, efectuat de către operatorul Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități pentru anumite categorii de pensionari cu domiciliul în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 51. Proiect de hotărâre nr. 69/19.03.2024 privind: modificarea Anexei nr. 2 ”Lista bunurilor ce vor fi predate către S.C. Piețe Prest Tec S.R.L.” la H.C.L. nr. 61/30.03.2023 privind delegarea Serviciului public de administrare a piețelor si oborului din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 52. Proiect de hotărâre nr. 68/19.03.2024 privind: modificarea Anexei nr. 2 ”Lista bunurilor ce vor fi predate către S.C. Piețe Prest Tec S.R.L.” la H.C.L. nr. 94/29.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal. Descarcă documentul de AICI
 53. Proiect de hotărâre nr. 67/19.03.2024 privind: modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 143 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
 54. Proiect de hotărâre nr. 66/19.03.2024 privind: retragerea dreptului de folosință a unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003. Descarcă documentul de AICI
 55. Proiect de hotărâre nr. 65/19.03.2024 privind: rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
 56. Proiect de hotărâre nr. 64/19.03.2024 privind: aprobarea contului de execuție anual al bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci la data de 29 decembrie 2023. Descarcă documentul de AICI
 57. Proiect de hotărâre nr. 63 / 27.02.2024 privind: aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.58, BL. A2” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 58. Proiect de hotărâre nr. 62 / 27.02.2024 privind: aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a clădirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135, Bl. T1A si T1B” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 59. Proiect de hotărâre nr. 61 / 27.02.2024 privind: aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.96E, BL. C Turn” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 60. Proiect de hotărâre nr. 60 / 27.02.2024 privind: aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.19, BL.P1”   în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 61. Proiect de hotărâre nr. 59 / 27.02.2024 privind: aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.27, BL. E3A” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 62. Proiect de hotărâre nr. 58 / 27.02.2024 privind: aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.58, BL. A2” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 63. Proiect de hotărâre nr. 57 / 27.02.2024 privind: aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a clădirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135, Bl. T1A si T1B” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 64. Proiect de hotărâre nr. 56 / 27.02.2024 privind: aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.96E, BL. C Turn”   în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 65. Proiect de hotărâre nr. 55 / 27.02.2024 privind: aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.19, BL.P1”   în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 66. Proiect de hotărâre nr. 54 / 27.02.2024 privind: aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.27, BL. E3A” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 67. Proiect de hotărâre nr. 53/22.02.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Sistem Inteligent de Managernent al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.2 ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 68. Proiect de hotărâre nr. 52/22.02.2024 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al U.A.T Municipiul Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2024. Descarcă documentul de AICI
 69. Proiect de hotărâre nr. 51/19.02.2024 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 135, Bl. T1A și T1B” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 70. Proiect de hotărâre nr. 50/19.02.2024 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 96E, Bl. C Turn” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 71. Proiect de hotărâre nr. 49/19.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrașcu, nr. 27, Bl. E3A” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 72. Proiect de hotărâre nr. 48/19.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrașcu, nr. 19, Bl.   P1” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 73. Proiect de hotărâre nr. 47/19.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrașcu, nr. 58, Bl. A2” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 74. Proiect de hotărâre nr. 46/19.02.2024 privind modificarea Anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci prin modificarea listei de bunuri prevăzute în Anexa 2 la H.C.L. 61/30.03.2023. Descarcă documentul de AICI
 75. Proiect de hotărâre nr. 45/19.02.2024 privind completarea H.C.L. nr.81/27.04.2023 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 76. Proiect de hotărâre nr. 44/19.02.2024 privind modificarea listei de bunuri prevăzute în Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 94/29.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal. Descarcă documentul de AICI
 77. Proiect de hotărâre nr. 43/19.02.2024 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială. Descarcă documentul de AICI
 78. Proiect de hotărâre nr. 42/19.02.2024 privind acordul Consililui Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci aflat în administrarea unității de învățământ  Colegiul Național „Calistrat Hogaş”. Descarcă documentul de AICI
 79. Proiect de hotărâre nr. 41/19.02.2024 privind acordul Consililui Local în vederea închirierii unor spatii apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci aflate în administrarea unității de învățământ Colegiul National „Spiru Haret”. Descarcă documentul de AICI
 80. Proiect de hotărâre nr. 40/ 19.02.2024 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 81. Proiect de hotărâre nr. 39/ 19.02.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2024 – mai 2024). Descarcă documentul de AICI
 82. Proiect de hotărâre nr. 38/19.02.2024 privind închirierea unei suprafețe de teren aflată în proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 83. Proiect de hotărâre nr. 37/19.02.2024 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației Club Sportiv Tecuci Box K1 D D. Descarcă documentul de AICI
 84. Proiect de hotărâre nr. 36/19.02.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 116817,116735, zona străzilor Ghe.Petrașcu-Mitropolit Andrei Saguna. Descarcă documentul de AICI
 85. Proiect de hotărâre nr. 35/19.02.2024 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci, în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 86. Proiect de hotărâre nr. 34/19.02.2024 privind  atestarea apartenței unui imobil     -teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 87. Proiect de hotărâre nr. 33/19.02.2024 privind atestarea apartenenței unor imobile – (terenuri) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 88. Proiect de hotărâre nr. 32/19.02.2024 privind aprobarea unui schimb de locuință socială. Descarcă documentul de AICI
 89. Proiect de hotărâre nr. 31/19.02.2024 privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 90. Proiect de hotărâre nr. 30/ 19.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 91. Proiect de hotărâre nr. 29/ 19.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
 92. Proiect de hotărâre nr. 28 / 06.02.2024 privind Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane – juridice specializate din Municipiul Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
 93. Proiect de hotărâre nr. 27/ 30.01.2024 privind completarea grilei de salarizare pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, aprobată prin H.C.L. nr. 159/28.07.2017, prin stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de Director grad II din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 94. Proiect de hotărâre nr. 26 / 29.01.2024 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiul Tecuci, S.P.C.L.E.P. Tecuci și Poliția Locală Tecuci, prin reorganizarea și aplicarea Legii 296/2023, precum și Regulamentului de Organizare și Funcționare  ale acestora. Descarcă documentul de AICI
 95. Proiect de hotărâre nr. 25 / 29.01.2024 privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 252/19.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 96. Proiect de hotărâre nr. 24 / 29.01.2024 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și consolidare a Biblioteci Municipale Ștefan Petică Tecuci” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 97. Proiect de hotărâre nr. 23 / 29.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Galeriile de Artă Gheorghe Petrașcu„, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 98. Proiect de hotărâre nr. 22 / 29.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2023, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 99. Proiect de hotărâre nr. 21 / 29.01.2024 privind aprobarea Regulament de Protecție a Spațiilor Verzi, de Organizare, Dezvoltare și Întreținere a acestora pe Teritoriul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 100. Proiect de hotărâre nr. 20 / 26.01.2024 privind conferirea titlului de ”CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci, domnului Arhip Gheorghe.  Descarcă documentul de AICI
 101. Proiect de hotărâre nr. 19 / 26. 01.2024 privind acordarea normei de hrană în anul 2024 pentru personalul Poliției Locale din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 102. Proiect de hotărâre nr. 18 / 26.01.2024 privind aprobarea depunerii in parteneriat a proiectului “Culture brought to light in our common territory/ Cultura scoasă la lumina în teritoriul nostru comun” în Municipiile Tecuci și Cahul prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 2 – Dezvoltarea socială transfrontaliera: 2.3. Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 103. Proiect de hotărâre nr. 17 / 26. 01.2024 privind aprobarea depunerii in parteneriat a proiectului “Equipping services for emergency situations across borders / Echiparea serviciilor pentru situații de urgență transfrontaliere” în Municipiile Tecuci și Cahul prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 1 – Comunități verzi: 1.1. Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienţei, luând în considerație abordările bazate pe ecosistem, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 104. Proiect de hotărâre nr. 16 /23.01.2024 privind: aprobarea Studiului de fundamentare, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI. Descarcă anexa 1 de AICI
 105. Proiect de hotărâre nr. 15 /23.01.2024 privind: Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați. Descarcă documentul de AICI
 106. Proiect de hotărâre nr. 14 /23.01.2024 privind: aprobarea ”Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţia de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deşeuri sau la instalaţia de tratare mecano-biologică respectiv eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitul de deşeuri nepericuloase Valea Mărului, din județul Galați”, delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare și eliminare prin depozitare aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI. Descarcă Anexa 1 de AICI
 107. Proiect de hotărâre nr. 13 /23.01.2024 privind:  aprobarea Programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala pentru anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 108. Proiect de hotărâre nr. 12 /23.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta altele decat cele stabilite de art 84/ Legea 196/2016 privind venitul minim de incluiziune, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcă documentul de AICI
 109. Proiect de hotărâre nr. 11 /22.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare finală și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 110. Proiect de hotărâre nr. 10 /22.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare finală și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 111. Proiect de hotărâre nr. 9 /22.01.2024 privind: însușirea rapoartelor de evaluare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 112. Proiect de hotărâre nr. 8 /22.01.2024 privind: demararea procedurilor de asociere a U.A.T. Municipiul Tecuci în vederea realizării unui parc solar agrofotovoltaic. Descarcă documentul de AICI
 113. Proiect de hotărâre nr. 7 /22.01.2024 privind: prelungirea unor contracte de închiriere a pajiștilor permanante aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 114. Proiect de hotărâre nr. 6 /22.01.2024 privind: atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 115. Proiect de hotărâre nr. 5 /22.01.2024 privind: atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 116. Proiect de hotărâre nr. 4 /22.01.2024 privind: aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 117. Proiect de hotărâre nr. 3 /22.01.2024 privind: aprobarea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci pe anul 2023, de la bugetul local, din alte venituri bugetare în sumă de 2.385.212,55 lei. Descarcă documentul de AICI
 118. Proiect de hotărâre nr. 2 /22.01.2024 privind: aprobarea și atribuirea către S.C. Romprest Energy S.R.L. a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 119. Proiect de hotărâre nr. 1/10.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci,  pentru anul școlar 2024 – 2025. Descarcă documentul de AICI