Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 06.10.2023, ora 12:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  06.10.2023, ora 1200 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 27.09.2023.
  2. Proiect de hotărâre nr. 201/04.10.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 202/04.10.2023 privind atestarea aparteneței unor imobile (terenuri) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan