Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 04.09.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 04.09.2023, ora 16 00 are loc şedinţa extraordinară  de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1 .Proiect de hotărâre nr. 174/31.08.2023 privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României în perioada: 2023-2029 şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul şcolar: 2023-2024.Descarcă documentul de AICI
2.Proiect de hotărâre nr. 175/31.08.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 69 din 10.04.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi etapa II – LOT 4 – Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan