Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 16.04.2024, ora 16:00

 În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  16.04.2024, ora 16 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, on-line, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 26.03.2024.
  2. Proiect de hotărâre nr. 76/12.04.2024 privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 77/12.04.2024 privind: completarea si modificarea HCL nr.130/28.06.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si consolidare a Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) , precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr. 78/12.04.2024 privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, jud.Galati”, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii  pentru transportul verde -ITS/alte structuri TIC” ( sisteme inteligente de management urban/local),  precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI

Completarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare de îndată, din data de  16.04.2024, orele 16 00, on-line,  cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre nr. 79 /15.04.2024 privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de obiectivul de investitii „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2 „Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan