Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 18.07.2023, ora 12:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  18.07.2023, ora 1200 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din: 11.2023.
  2. Proiect de hotărâre nr. 136 / 17.07.2023 privind: completarea HCL nr.118/19.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire in vederea ȋnfiinţarii unui centru de zi pentru persoane vârstnice,  ȋn Municipiul Tecuci, Judetul Galati” prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C13-Reforme Sociale, Investiția I4 – „Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice”, precum si a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan