Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 11.01.2024, ora 13:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  11.01.2024, ora 13 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Primăria Municipiului Tecuci – Sala de ședințe,  cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 19.12.2023.
  2. Proiect de hotărâre nr. 1 /10.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci,  pentru anul școlar 2024 – 2025. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan