Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 23.11.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 23.11.2023, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 26.10.2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 214 /25.10.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni ( decembrie 2023 – februarie 2024). Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 217/13.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “CONSTRUCȚIE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI” în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 216/13.11.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Construcție centrală electrică fotovoltaică U.A.T. Municipiul Tecuci” în cadrul programului „Fondul de modernizare”, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 228 /16.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, demolare parțială, extindere și reconversie funcțională a Grădiniței nr. 14 în Muzeu de Artă Contemporană” în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 227 /16.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Galeriile de Arta Gheorghe Petrascu”. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr.223 /16.11.2023 privind modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023, H.C.L. nr. 90/29.05.2023, H.C.L. nr. 143/25.07.2023, H.C.L. nr. 164/29.08.2023 și H.C.L. nr. 193/27.09.2023. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 219 /16.11.2023 privind transmiterea fara plată, în vederea gestionării, a unui Sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Tecuci, aparținând domeniului privat către Poliția Locală a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 220 /16.11.2023 privind transmiterea în administrarea Muzeului de istorie Teodor Cincu Tecuci a unor bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 226 /16.11.2023 privind închirierea unui spatiu cu destinatie de sediu partid. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 225 /16.11.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 224 /16.11.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 221 /16.11.2023 privind atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 222 /16.11.2023 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 210 / 19.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Continuare lucrări cu modificarea temei inițiale pentru lucrări de construire hotel județul Galați municipiul Tecuci str. Republicii, nr.1. Descarcă documentul de AICI
 16. Informări, interpelări, petiții.

 

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan