Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 29.04.2024, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 29.04.2024, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 16.04.2024.
 2. Proiect de hotărâre nr. 80/22.04.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de 29.04.2024. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 81/22.04.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 82/22.04.2024 privind aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2024. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 83/22.04.2024 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 84/22.04.2024 privind acordul Consililui Local pentru aprobarea activitatilor finantate integral din venituri proprii a unitatii de invatamant Gradinita cu Program Prelungit nr.16 Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 85/22.04.2024 privind acordul Consililui Local pentru aprobarea activitatii finantata integral din venituri proprii a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 86/ 22.04.2024 privind acordul Consililui Local in vederea inchirierii unor spatii apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci aflate in administrarea unitatii de invatamant Colegiul National de Agricultura si Economie precum si a vanzarii de produse agricole realizate in ferma didactica. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 87/ 22.04.2024 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L nr.143 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 88/22.04.2024 privind modificarea H.C.L. nr. 167/2023 pentru aprobarea acordării de facilități la transportulul public local pe mijloacele de transport în comun, efectuat de către operatorul COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități pentru anumite categorii de pensionari cu domiciliul stabil în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 89/22.04.2024 privind ”Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân la nivelul Municipiului Tecuci” și Procedura de subvenționare a sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună fără pedigree, cu stăpân și a modelului de Contract de prestări servicii între Primăria Tecuci și cabinetele veterinare care doresc să se înscrie în ”Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 90/22.04.2024 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipala “Stefan Petica” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci pentru activitatea desfășurată în perioada 2020-2024 precum si aprobarea rezultatului evaluarii finale. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 91/22.04.2024 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci, pentru activitatea desfășurată în perioada 2021-2024 precum si aprobarea rezultatului evaluarii finale. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 92/22.04.2024 privind aprobarea modificarii Organigramei si al Statului de Functii ale Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci prin punerea in aplicare a Sentinti Civile nr. 621/2023 a Tribunalului Galati pronuntata in sedinta publica din 29.05.2023, ramasa definitiva prin  Deciziea Civila nr. 966/2023 a Curtii de Apel Galati  pronuntata in Sedinta Publica din data de 05 Decembrie 2023. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 95/22.04.2024 privind aprobarea cererilor depuse de cetățeni care beneficiază de prevederile Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre nr. 96/22.04.2024 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre nr. 93/22.04.2024 privind aprobarea Caietului de obiective in baza caruia se va intocmi noul proiect de management al managerului institutiei publice de cultura Biblioteca Municipala “Stefan Petica” Tecuci, care a obtinut la evaluarea finala a managementului nota 9.75, aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a procedurii de analizare a noului proiect de management,  precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de analiza si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru analiza noului proiect de management a managerului institutiei publice de cultura – Biblioteca Municipala “Stefan Petica”  Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre nr. 94/22.04.2024 privind: aprobarea Caietului de obiective in baza caruia se va intocmi noul proiect de management al managerului institutiei publice de cultura Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci, care a obtinut la evaluarea finala a managementului nota 9.80, aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a procedurii de analizare a noului proiect de management,  precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de analiza si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru analiza noului proiect de management a managerului institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie “Teodor Cincu”   Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 19. Informări, interpelări, petiții.

 

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 29.04.2024, ora 16 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 97  / 26.04.2024 privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General al proiectului tehnic aferent obiectivului: ” Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci ” Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturza – Corp C 7 ” în cadrul PNNR, Componenta 5 – Valul Renovării.”. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 98  / 26.04.2024 privind: modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:” Renovare energetică clădiri publice din Municipiul Tecuci, Grădinița Prichindel, Tecuci.”. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 99 / 26.04.2024 privind: modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.76/18.06.2022 anexa la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 100 / 26.04.2024 privind: preluarea din administrarea Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” Tecuci a unui imobil cu destinația de locuință de serviciu și predarea acestuia în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Galați. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 101  / 26.04.2024 privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a Colegiului National Calistrat Hogas” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) , precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 102  / 26.04.2024 privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea sediului Politiei Locale din Municipiul Tecuci” precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 103  / 26.04.2024 privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Neghiniță din Municipiul Tecuci”,  precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 104  / 26.04.2024 privind: aprobarea documentatiei Studiu de Fezabilitate (S.F.) cu elemente de D.A.L.I, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati  pentru obiectivul de investitii ” Revitalizarea si regenerarea zonei urbane a parcului Carol I, Municipiul Tecuci, Judetul Galati”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 105  / 26.04.2024 privind: modificarea art. 2 la HCL nr. 115 din 08.06.2023, aprobarea Devizului General si a indicatorilor economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 106 / 26.04.2024 privind: aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lighting Company SA în dosarul nr. 6765/3/2024 a Tribunalului București. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 107 / 26.04.2024 privind: aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lighting Company SA în dosarul nr. 24410/3/2017 a Tribunalului București pentru promovare recurs la s.civ. nr.1556/2024. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 108 / 26.04.2024 privind: acordul Consililui Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci aflat în administrarea unitatii de învatamant  Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 109 / 26.04.2024 privind: modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 113 din 08.06.2023, aprobarea Devizului General și a indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare termică Grădinița Ion Creanga,Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 110 / 26.04.2024 privind: aprobarea solicitării de preluare, din administrarea Consiliului Judetean Galați în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, a unor suprafețe de teren aferente DJ251, proprietate publică Județului Galați, în vederea realizării obiectivului de investiții ” Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI

Cod proiect C10 -I1.4-1056.

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan