Societăţi U.A.T. Tecuci

  • Rapoarte anuale centralizate Societati  

 

2019RAPORT ANUAL – privind activitatea societatilor comerciale din subordinea autoritatii publice locale in anul 2019. Descarca documentul de AICI

2018-Raport anual centralizat 2018

19.06.2017 – Raport anual privind activitatea societatilor comerciale din subordinea autoritatii publice locale in anul 2016

Raportul anual de activitate centralizat al celor șapte societăți, privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014.- Click AICI

Raportul anual de activitate centralizat al celor șapte societăți, privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015.- Click AICI

 

 

  • Societati active 

 

1. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI

( fosta SC Zone Verzi Tec SRL)

Conducere :

Director General  – Paladi Silviu
Director Executiv – Virlanuta Constantin

Obiectul activității : colectare de deseuri nepericuloase

Contact :
Adresa  : Strada 1 Decembrie 1918, nr.146 D
Telefon : 0236/820312
e-mail   : cuptecuci@municipiultecuci.ro
web       :

Rapoarte de activitate anuale :

2019– RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019. Descarca documentul de AICI

2019– Rapotul auditorului independent cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2019 . Descarca documentul de AICI

2018-Raport anual de activitate Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL

2018-Raport auditor independent la CUP Tecuci SRL

2016 -Raportul auditorului independent pentru SC ZONE VERZI TEC SRL
2016 – Raport de activitate SC ZONE VERZI TEC 2016
2015 Raport Activitate S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L.
2014 Raport Activitate S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L.

 

 

2. ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI  

Conducere :

Director General  – Grosu Daniel Virgil
Director Executiv – Farcasanu Grigore

Obiectul activității : intretinere peisagistica

Contact :
Adresa : Str. 1Decembrie 1918, Nr. 146 C
Tel: 0372.959.393
e-mail : ramparates@municipiultecuci.ro
web :

Rapoarte de activitate :

2019-Raportul anual de activitate Administratia Cimitirelor si a Spatiilor Verzi

2019-Raportul auditorului independent la ACSV SRL

2018-Raportul anual de activitate Administratia Cimitirelor si a Spatiilor Verzi

2018-Raportul auditorului independent la ACSV SRL

2016 – Raport de activitate al societatii SC RAMPA RATES SRL
2016 – Raportul auditorului independent pentru societatea SC RAMPA RATES SRL

2014 Raport Activitate S.C. RAMPA RATEȘ TEC S.R.L.
2015 Raport Activitate S.C. RAMPA RATEȘ TEC S.R.L.

 

 

  3. S.C. PIEȚE PREST TEC S.R.L.
Conducerea:
Director General  – Ionita Florian
Director Executiv – Cambanache Liliana

Obiectul activității : 

Închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Contact :
Adresa: Str.13 Septembrie nr.1B
Tel: 0236.816.625
e-mail : pieteprest@municipiultecuci.ro
web :

Rapoarte de activitate :

2014 Raport Activitate S.C. PIEȚE PREST TEC S.R.L
2015 Raport Activitate S.C. PIEȚE PREST TEC S.R.L
2016 – Raport de activitate al societatii SC PIETE PREST TEC SRL
2016 – Raportul auditorului independent pentru societatea SC PIETE PREST TEC SRL

2018-RAPORTUL anual de activitate Piete Prest TEC SRL si Raportul auditorului independent

2019-RAPORTUL anual de activitate Piete Prest Tec SRL si Raportul auditorului independent 12.2019

 

  • Societati inactive 

 

 S.C. ZOOLAND TEC S.R.L.

Contact : 

Adresa: Str. Cuza Voda nr.104A
Tel: 0372.937.575
e-mail : zooland@municipiultecuci.ro
web :

2014 Raport Activitate S.C. ZOOLAND TEC S.R.L
2015 Raport Activitate S.C. ZOOLAND TEC S.R.L 
2016 – Raport de activitate al societatii SC ZOOLAND TEC SRL
2016 – Raportul auditorului independent pentru societatea SC ZOOLAND REC SRL

****************************************************************

  S.C. ECOGROUP TEC S.R.L.

Contact :
Adresa: Str. 1Decembrie 1918, Nr. 146 A.
Tel: 0371190909
e-mail : ecogroup@municipiultecuci.ro
web :

2014 Raport Activitate S.C. ECOGRUP TEC S.R.L
2015 Raport Activitate S.C. ECOGRUP TEC S.R.L
2016 – Raport de activitate al societatii SC ECOGROUP TEC SRL
2016 – Raportul auditorului independent pentru SC ECOGROUP TEC SRL

****************************************************************
  S.C. ECOPREST TEC S.R.L.

Contact :
Adresa :Str. 1Decembrie 1918, Nr. 146 B.
Tel: 0371.190.404 sau 0372.898.603
e-mail : ecoprest@municipiultecuci.ro
web :

2014 Raport Activitate S.C. ECOPREST TEC S.R.L.
2015 Raport Activitate S.C. ECOPREST TEC S.R.L.
2016 – Raportul de activitate al societatii SC ECOPREST TEC SRL
2016 -Raportul auditorului independent pentru societatea SC ECOPREST TEC SRL

****************************************************************
  S.C. CIMITIR ETERNITATEA TEC S.R.L.

Obiectul activității :

Activități de pompe funebre și similare
Activitati de intretinere peisagistica
Activități de tâmplarie dulgherie ,vopsitorie, zugrăveli, ipsoserie și alte activități de finisare
Activități de arhitectură și design specializat
Activitați de curățenie.

Contact :
Adresa: Str. Linistei, nr.2
Tel: 037.1493.232
e-mail : cimitirul_eternitatea@municipiultecuci.ro
web : cimitirtecuci.ro

2014 Raport Activitate S.C. CIMITIR ETERNITATEA TEC S.R.L.
2015 Raport Activitate S.C. CIMITIR ETERNITATEA TEC S.R.L.
2016 – Raport de activitate SC CIMITIRUL ETERNITATEA SRL
2016 – Raport al auditorului independent pentru SC CIMITIRUL ETERNITATEA SRL

 

Societăţi comerciale subordonate UAT Tecuci