Societăţi U.A.T. Tecuci

  • Rapoarte anuale centralizate Societati  

2024 – Raport anual privind activitatea operatorilor economici din subordinea UAT Municipiul Tecuci pe anul 2023. Vizualizați raportul AICI
2023 – Raport anual privind activitatea operatorilor economici din subordinea UAT Municipiul Tecuci pe anul 2022. Vizualizați raportul AICI
2022 – Raport anual privind activitatea operatorilor economici din subordinea UAT Municipiul Tecuci pe anul 2021. Vizualizați raportul AICI
2019 – Raport anual privind activitatea societatilor comerciale din subordinea autoritatii publice locale in anul 2019. Descarca documentul de AICI
2018 – Raport anual privind activitatea societatilor comerciale din subordinea autoritatii publice locale in anul 2017. Descarca documentul de AICI
2017 – Raport anual privind activitatea societatilor comerciale din subordinea autoritatii publice locale in anul 2016. Descarca documentul de AICI
Raportul anual de activitate centralizat al celor șapte societăți, privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014.- Click AICI
Raportul anual de activitate centralizat al celor șapte societăți, privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015.- Click AICI

  • Societati active 

 

1. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI

( fosta SC Zone Verzi Tec SRL)

Conducere :

Director General  – Costache Claudiu
Director Executiv – Nazare Daniel

Obiectul activității : colectare de deseuri nepericuloase

Contact :
Adresa  : Strada 1 Decembrie 1918, nr.146 D
Telefon : 0236/820312
e-mail   : cuptecuci@municipiultecuci.ro
web       :

Rapoarte de activitate anuale :

2024 – Raportul Directorului General al societății Compania de Utilități Publice Tecuci SRL privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023. Vizualizați raportul AICI
2024 – Raportul auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2023 ale societatii Compania de Utilități Publice Tecuci  SRL. Vizualizați raportul AICI

2023 – Raportul Directorului General al societății Compania de Utilități Publice Tecuci SRL privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022. Vizualizați raportul AICI
2023 – Raportul auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2022 ale societatii Compania de Utilități Publice Tecuci  SRL. Vizualizați raportul AICI

2022 – Raportul Directorului General al societății Compania de Utilități Publice Tecuci SRL privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021. Vizualizați raportul AICI
2022 – Raportul auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2021 ale societatii Compania de Utilități Publice Tecuci  SRL. Vizualizați raportul AICI

2019– RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019. Descarca documentul de AICI
2019– Rapotul auditorului independent cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2019 . Descarca documentul de AICI
2018-Raport anual de activitate Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL
2018-Raport auditor independent la CUP Tecuci SRL
2016 -Raportul auditorului independent pentru SC ZONE VERZI TEC SRL
2016 – Raport de activitate SC ZONE VERZI TEC 2016
2015 Raport Activitate S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L.
2014 Raport Activitate S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L.

 

  3. S.C. PIEȚE PREST TEC S.R.L.
Conducerea:
Director General  – Martin Eugen
Director Executiv – Mircea Catalin

Obiectul activității : 

Închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Contact :
Adresa: Str.13 Septembrie nr.1B
Tel: 0236.816.625
e-mail : pieteprest@municipiultecuci.ro
web :

Rapoarte de activitate :

2024 – Raportul Directorului General al societății Piete Prest TEC SRL privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023. Vizualizați raportul  AICI
2024 – Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2023 ale societății Piețe Prest TEC SRL. Vizualizați raportul  AICI

2023 – Raportul Directorului General al societății Piete Prest TEC SRL privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022. Vizualizați raportul AICI
2023 – Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2022 ale societății Piețe Prest TEC SRL. Vizualizați raportul AICI

2022 – Raportul Directorului General al societății Piete Prest TEC SRL privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021. Vizualizați raportul AICI
2022 – Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2021 ale societății Piețe Prest TEC SRL. Vizualizați raportul AICI
2014 Raport Activitate S.C. PIEȚE PREST TEC S.R.L
2015 Raport Activitate S.C. PIEȚE PREST TEC S.R.L
2016 – Raport de activitate al societatii SC PIETE PREST TEC SRL
2016 – Raportul auditorului independent pentru societatea SC PIETE PREST TEC SRL
2018-RAPORTUL anual de activitate Piete Prest TEC SRL si Raportul auditorului independent
2019-RAPORTUL anual de activitate Piete Prest Tec SRL si Raportul auditorului independent 12.2019

  • Societati inactive 

2. ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI  

Obiectul activității : intretinere peisagistica

Contact :
Adresa : Str. 1Decembrie 1918, Nr. 146 C
Tel: 0372.959.393
e-mail : ramparates@municipiultecuci.ro
web :

Rapoarte de activitate :

2019-Raportul anual de activitate Administratia Cimitirelor si a Spatiilor Verzi

2019-Raportul auditorului independent la ACSV SRL

2018-Raportul anual de activitate Administratia Cimitirelor si a Spatiilor Verzi

2018-Raportul auditorului independent la ACSV SRL

2016 – Raport de activitate al societatii SC RAMPA RATES SRL
2016 – Raportul auditorului independent pentru societatea SC RAMPA RATES SRL

2014 Raport Activitate S.C. RAMPA RATEȘ TEC S.R.L.
2015 Raport Activitate S.C. RAMPA RATEȘ TEC S.R.L.

 

 S.C. ZOOLAND TEC S.R.L.

Contact : 

Adresa: Str. Cuza Voda nr.104A
Tel: 0372.937.575
e-mail : zooland@municipiultecuci.ro
web :

2014 Raport Activitate S.C. ZOOLAND TEC S.R.L
2015 Raport Activitate S.C. ZOOLAND TEC S.R.L 
2016 – Raport de activitate al societatii SC ZOOLAND TEC SRL
2016 – Raportul auditorului independent pentru societatea SC ZOOLAND REC SRL

****************************************************************

  S.C. ECOGROUP TEC S.R.L.

Contact :
Adresa: Str. 1Decembrie 1918, Nr. 146 A.
Tel: 0371190909
e-mail : ecogroup@municipiultecuci.ro
web :

2014 Raport Activitate S.C. ECOGRUP TEC S.R.L
2015 Raport Activitate S.C. ECOGRUP TEC S.R.L
2016 – Raport de activitate al societatii SC ECOGROUP TEC SRL
2016 – Raportul auditorului independent pentru SC ECOGROUP TEC SRL

****************************************************************
  S.C. ECOPREST TEC S.R.L.

Contact :
Adresa :Str. 1Decembrie 1918, Nr. 146 B.
Tel: 0371.190.404 sau 0372.898.603
e-mail : ecoprest@municipiultecuci.ro
web :

2014 Raport Activitate S.C. ECOPREST TEC S.R.L.
2015 Raport Activitate S.C. ECOPREST TEC S.R.L.
2016 – Raportul de activitate al societatii SC ECOPREST TEC SRL
2016 -Raportul auditorului independent pentru societatea SC ECOPREST TEC SRL

****************************************************************
  S.C. CIMITIR ETERNITATEA TEC S.R.L.

Obiectul activității :

Activități de pompe funebre și similare
Activitati de intretinere peisagistica
Activități de tâmplarie dulgherie ,vopsitorie, zugrăveli, ipsoserie și alte activități de finisare
Activități de arhitectură și design specializat
Activitați de curățenie.

Contact :
Adresa: Str. Linistei, nr.2
Tel: 037.1493.232
e-mail : cimitirul_eternitatea@municipiultecuci.ro
web : cimitirtecuci.ro

2014 Raport Activitate S.C. CIMITIR ETERNITATEA TEC S.R.L.
2015 Raport Activitate S.C. CIMITIR ETERNITATEA TEC S.R.L.
2016 – Raport de activitate SC CIMITIRUL ETERNITATEA SRL
2016 – Raport al auditorului independent pentru SC CIMITIRUL ETERNITATEA SRL

 

Societăţi comerciale subordonate UAT Tecuci