DEZBATERE PUBLICĂ | Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice în Municipiul Tecuci


În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: ,,Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice în Municipiul Tecuci”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la serviciul comunicare din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, transmise la nr. de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de 14 decembrie 2023 ora 16:00.

Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio în data de 15.12.2023, orele 11:30.

Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Recomandare la proiect de act normativ privind aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci”

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă proiectul privind Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice în Municipiul Tecuci de AICI


Total Page Visits: 2772 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.