Dispozitii Primar


Dispoziții 2023

Dispoziția nr. 2885 din 28.12.2023 privind majorarea cu 5% a indemnizației lunare a D-lui OLIWER-CLAUDIU DRĂGAN, Viceprimarul Municipiului Tecuci, conform prevederilor O.U.G. nr. 115/15.12.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2884 din 28.12.2023 privind majorarea cu 5% a indemnizației lunare a D-lui LUCIAN – GRIGORE COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, conform prevederilor O.U.G. nr. 115/15.12.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2883 din 21.12.2023 privind rectificarea Actului de Deces nr. 69 din 03.03.2016, exemplarele I și II privind pe D.L. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2882 din 20.12.2023 privind prelungirea menținerii în funcția de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, conform prevederilor O.U.G. nr. 115/15.12.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2825 din 18.12.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare, din data de 19.12.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2820 din 14.12.2023 privind înlocuirea d-lui Curcă Iulian din echipa de implementare a proiectului „Constuire insule Ecologice Digitalizate în Municipiul Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componența C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau nivel de orașe/comune, Subvenția I1.B „Constuire insule Ecologice Digitalizate”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2819 din 14.12.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 1790 din 07.11.2000 exemplarele I și II privind pe F.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2818 din 14.12.2023 privind constituirea comisie pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de echipa de audit din cadrul Camerei de Conturi Galați, la nivelul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2817 din 14.12.2023 privind constituirea curatelei speciale în cazul minorului F.A.N. și numirea domnului F.D. în calitate de curator special. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 2816 din 13.12.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viză de Control Financiar Preventiv pentru plățile efectuate în cadrul proiectului „Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, județul Galați”, cod proiect: C3I1A0122000113. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2815 din 12.12.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, în data de 19.12.2023, ora 16:00. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 2814 din 12.12.2023 privind stabilirea comisiilor de inventariere a bunurilor materiale și a valorilor bănești existente în patrimoniul UAT Municipiul Tecuci, pentru anul 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2812 din 07.12.2023 privind soluționarea contestației nr. 59009/29.11.2023 formulată de domnul G.G. cu domiciliul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2811 din 07.12.2023 privind rectificare bugetului local pe anul 2023 prin Dispoziția de Primar. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2810 din 06.12.2023 privind constituirea echipei de proiect în vederea implementării proiectului „Contrucție centrală electrică fotovoltaică U.A.T Municipiul Tecuci”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2809 din 06.12.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 06.12.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2808 din 05.12.2023 privind prelungirea termenului de finalizare a activităților Comisiei pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de echipa de audit din cadrul Camerei de Conturi Galați, la nivelul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2807 din 05.12.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranței de vechime în muncă a D-nei B.D.L, îngrijitor I, gradația 4, Compartiment Administrare Imobil – Birou Administrare – Serviciul Investiții – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecere la gradația 5. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2806 din 05.12.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-nei MELINE NADIA consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, Birou Urmărire și Executare Persoane Fizice – Serviciul Venituri și Executare Silită – Direcția Generală Economică, Investiții și Achiziții Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecere la gradația 5. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2805 din 05.12.203 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-nei IANCU VIOLETA-VICTORIA consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 4, Compartiment Administrare Baze de Date – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecere la gradația 5. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2800 din 04.12.2023 privind soluționarea contestației nr. 53949/06.11.2023 formulată de Asociația „Centrul de Formare Profesională Scorpion” cu sediul în Focșani, împotriva deciziei de impunere nr. 47136/03.10.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2779 din 28.11.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de lucrări MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II – LOT 4. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2771 din 28.11.2023 privind reîncararea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-nei PANFILE MARIA-VERONICA consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, Birou Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecere la gradația 4. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2768 din 27.11.2023 privind modificarea componenței Comandamentului operațional local pentru conducerea și coordonarea acțiunilor de prevenire și intervenție pentru combaterea lunecușului și înzăpezirii drumurilor din municipiul Tecuci, pentru perioada 01.11.2023-31.03.2024. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2767 din 23.11.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă pe perioada nedeterminată cu normă întreagă al D-lui H. I. muncitor necalificat, gradația 5 – Birou Întreținere Zone Verzi – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca urmare a decesului salariatului. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2765 din 23.11.2023 privind eficientizarea activității personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci când sistemul informatic INFOCET nu funcționează.
Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2728 din 21.11.2023 privind suspendarea raportului de serviciu pe perioada concediului pentru creștere copil în vârstă de până la 2 ani al D-nei ISCU CLAUDIA-MIHAELA consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 – Birou Agricol din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2727 din 16.11.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, în data 23.11.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2531 din 15.11.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viză de Control Vinanciar Preventiv pentru plățile efectuate în cadrul proiectului „Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci, județul Galați, Cod proiect C3I1B0122000070”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2359 din 14.11.2023 privind constituirea comisiei de predare a unei părți imobil, în suprafață de 3747mp din cadrul cazărmii 612 Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2358 din 14.11.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 prin Dispoziție de Primar. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2357 din 14.11.2023 privind respingerea rectificării mențiunii de căsătorie înscrisă pe marginea actului de naștere nr.442/05.08.1959, exemplarul I privind pe H.D. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2356 din 14.11.2023 privind anularea ședinței extraordinare de îndată din data de 14 noiembrie 2023, convocarea prin Dispoziția Primarului Municipiului Tecuci nr. 2354 din 13.11.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2354 din 13.11.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 14.11.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2150 din 13.11.2023 privind soluționarea contestației nr. 50408/18.10.2023 formulată de domnul M.P, cu domiciliul în Mun. Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 2149 din 13.11.2023 privind soluționarea contestației nr. 50584/19.10.2023 formulată de domnul A.D. cu domiciliul în mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2148 din 13.11.2023 privind soluționarea contestației nr. 53489/06.11.2023 formulată de doamna D.A.C, cu domiciliul in mun. Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2147 din 13.11.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind licitația deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție – Achiziție a 4 autobuze electrice de 10 metri, 4 stații de încărcare lente și 2 stații de încărcare rapidă în cadrul proiectului „Modernizarea transportului public local prin achiziția de autobuze la nivelul zonei periurbane Tecuci”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2145 din 09.11.2023 privind constituirea comisiei pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de echipa de audit din cadrul Camerei de Conturi Galați, la nivelul Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2144 din 09.11.2023 privind constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a Legii 15/2003 și a normelor metodologice de aplicare nivelul UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2143 din 09.11.2023 privind constituirea comisiei de verificare a situației privind beneficiarii terenurilor în temeiul Legii 15/2003, la nivelul UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1964 din 08.11.2023 privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al D-nei ISCU CLAUDIA MIHAELA, consilier I, grad profesional asistent, gradația 3 – Birou Agricol din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1963 din 07.11.2023 privind modificarea comisiei de recepție a mijloacelor fixe la nivelul UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1962 din 07.11.2023 privind modificarea Comisiei de recepție a materialelor de construcție, a pieselor de schimb și a obiectelor de inventar și a altor materiale consumabile, la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1748 din 07.11.2023 privind instituirea curatelei speciale în cazul minorei B.M.S. și numirea domnului B.C.G și a domanei B.F. în calitate de curatori speciali. Descarcă documentul de

Dispoziția nr. 1363 din 30.10.2023 privind desfiițnarea funcției contractuale vacante de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Biroul Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1362 din 30.10.2023 privind desfiițnarea funcției contractuale vacante de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Biroul Întreținere Zone Verzi – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1361 din 30.10.2023 privind desființarea funcției contractuale de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Biroul Parcuri și Locuri de Joacă – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1360 din 30.10.2023 privind desființarea funcției contractuale vacante de șef birou și a structurii care funcționează ca birou, respectiv Biroul Gospodărire – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1359 din 30.10.2023 privind desființarea funcției contractuale de șef birou și a structurii organizaționale care funcționează ca birou, respectiv Biroul Întreținere, Reparații – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1358 din 30.10.2023 privind desființarea funcției de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Birou Achiziții Publice și Administrare Rețele – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1357 din 30.10.2023 privind desființarea funcției de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Biroul Administrare – Serviciul Investiții – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1356 din 30.10.2023 privind desființarea funcției de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Biroul Urmărire și Executare Persoane Juridice – Serviciului Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1355 din 30.10.2023 privind desființarea funcției de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Birou urmărire și Executare Persoane Fizice – Serviciului Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1354 din 30.10.2023 privind desființarea funcției de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Birou Autorizări și Urbanism – Direcția Arhitect Șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1353 din 30.10.2023 privind desființarea funcției de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1352  din 30.10.2023 privind desființarea funcției de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Birou Birou Juridic/Legalitatea Documentelor și Arhivă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1351 din 30.10.2023 privind desființarea funcției de șef birou și a structurii organizatorice care funcționează ca birou, respectiv Birou Agricol din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 1 Noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1350 din 30.10.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 186/18.08.1995, exemplarele I și II privind pe I.N și S. Visinică-L. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1349 din 27.10.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 prin Dispoziție de Primar pe trimestrul IV 2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1347 din 26.10.2023 privind constituirea comisiei de reglementare a situației DN 25 de la limita administrativă a Comunei Drăgănești și U.A.T Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1346 din 25.10.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare, din data de 26.10.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1345 din 25.10.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viză de Control Financiar Preventiv pentru plățile efectuate în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați” Cod F-PNRR-Dotări-2023-5928. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1344 din 24.10.2023 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al D-lui BARAȘ VASILE CEZAR, consilier clasa I grad profesional superior gradația 5 – Compartiment Administrarea Domeniului Public și privat – Serviciul Patrimoniu – Direcția Arhitect Șef, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca urmare a pensionării pentru limita de vârstă. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1343 din 23.10.2023 privind instituirea curatelei speciale în cazul minorei F.M.N și numirea doamnei D.S. în calitate de curator special. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1342 din 23.10.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-lui AEVOAEI MIREL – TATIAN consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, Birou Urmărire Executare Persoane Fizice- Serviciul Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecere la gradația 5. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1341 din 23.10.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-nei RUSU ANDRA-BEATRICE consilier, lcasa I, grad profesional superior, gradația 2, Compartiment Încasare Impozite și Taxe – Serviciul Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecere la gradația 3. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1340 din 20.10.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată proprie pentru atribuirea contractului de concesiune Delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1339 din 19.10.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, în data de 26.10.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1338 din 18.10.2024 privind constituirea componenței finale a Structurii Paterneriale Locale la nivelul Municipiului Tecuci și stabilierea atribuțiilor membrilor. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1337 din 16.10.2023 privind modificarea dizpoiției nr. 760/28.10.2021 de desemnare reprezentanți ai Primarului Municipiului Tecuci în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1337 din 16.10.2023 privind modificarea dizpoiției nr. 760/28.10.2021 de desemnare reprezentanți ai Primarului Municipiului Tecuci în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de 

Dispoziția nr. 1336 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului ZOTA BOGDAN din funcția publică de Referent clasa III, gradul profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de Referent clasa III, gradul profesional principal gradația 2, în cadrul Compartimentului Evenimente Publice – Serviciul Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1335 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional domnului SUȘNIA GHEORGHE din funcția publică de conslier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 2 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 2, în cadrul Biroului Agricol din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1334 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei IVAN MIRELA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 3 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 3, în cadrul Serviciului Buget – Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1333 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului SIPICĂ EDUARD din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 2 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 2, în cadrul Biroului Autorizări și Urbanism – Direcția Arhitect Șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1332 din 16.10.2023 privind numirea în fucția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei RUSU ANDRA BEATRICE din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 2 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 2, în cadrul Compartimentului Încasare Impozite și Taxe – Serviciul Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1331 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei POPA GABRIELA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 3, în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 2, în cadrul Biroului Autorizări și Urbanism – Direcția Arhitect Șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1330 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei PANFILE MARIA VERONICA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 3 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 3, în cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1329 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului NEGRU VASILE din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 3 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 3, în cadrul Biroului Achiziții Publice și Administrare Rețele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1328 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei NEACȘU CLAUDIA – DANIELA, în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 5 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 5, în cadrul Compartimentului Administrare și Circuitul Documentelor – Serviciul Comunicare din carul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICi

Dispoziția nr. 1327 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei NEACȘU AURA – FELICIA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 2 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 2, în cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1326 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei MOCANU VALRICA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradaia 4 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 4, în cadrul Compartimentului Administrare și Circuitul Documentelor – Serviciul Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1325 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei MUNTEANU MARICICA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 4 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 4, în cadrul Compartimentului Încasare Impozite și Taxe – Serviciul Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1324 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului MUNTEANU FELICIU CĂTĂLIN din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 3 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 3, în cadrul Biroului Urmărire și Executare – Persoane Fizice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1323 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei MUNTEANU ROXANA din funcția publică de consilier juridic clasa I, gradul profesional asistent, gradația 2 în funcția publică de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal gradația 2, în cadrul Biroului Juridic/Legalitatea Documentelor și Arhivă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1322 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului IFTIMIE RADU BOGDAN din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 3 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 3, în cadrul Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1321 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei IFTIMIE NELA SIMONA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 2, în cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1320 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului IOTU DAN din funcția publică de consilier achiziții publice clasa I, gradul profesional principal, gradația 2 în funcția publică de consilier achiziții publice clasa I, gradul profesional superior gradația 2, în cadrul Biroului Achiziții Publice și Administrare Rețele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1319 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei GRIGORE SILVIA GABRIELA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 2, în cadrul Compartimentului Administrare și Circuitul Documentelor – Serviciul Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1318 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei DĂNĂILĂ MARCELA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 4 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 4, în cadrul Biroului Urmărire și Executare – Persoane Fizice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1317 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului CURCĂ IULIAN VASILICĂ din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 5 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 5, în cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat – Serv. Patrimoniu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1316 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului CĂSERU VASILE CĂTĂLIN din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 5 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 5, în cadrul Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1315 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei CIRCEI IONICA din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 4 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal gradația 4, în cadrul Biroului Urmărire și executare – Persoane Fizice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1314 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a doamnei BUTNARU NICOLETA GEORGIANA din funcția publică de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal, gradația 3 în funcția publică de consilier juridic clasa I, gradul profesional superior gradația 3, în cadrul Biroului Juridic/Legalitatea Documentelor și Arhivă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1313 din 16.10.2023 privind numirea în funcția publică de nivel superior, în urma examenului de promovare în grad profesional a domnului AEVOAIEI MIREL TATIAN din funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional principal, gradația 4 în funcția publică de consilier clasa I, gradul profesional superior gradația 4, în cadrul Birou Urmărire și Executare – Persoane Fizice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1312 din 13.10.2023 privind constituirea Comandamentului operațional local pentru conducerea și coordonarea acțiunilor de prevenire și intervenție pentru combaterea lunecușului și înzăpezirii drumurilor din municipiul Tecuci, pentru perioada 01.11.2023 – 31.03.2024. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1311 din 10.10.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15-Educație, Apelul de proiect: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1310 din 09.10.2023 privind înlocuirea d-lui Baraș Vasile Cezar din echipa de implementare a proiectului „Renovarea energetică a clădirilor publice din Municipiului Tecuci – Grădinița Prichindel, Corp C1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1309 din 09.10.2023 privind constituirea comisiei de inventariere a materialelor refolosite, rezultate în urma modernizării sediului Primăriei. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1307 din 05.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al D-lui M.O.L muncitor necalificat, gradația 2, în cadrul Biroului Parcuri și Locuri de Joacă – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1306 din 04.10.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 06.10.2023, ora 12:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1304 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al D-lui A.I. muncitor necalificat gradația 1, în cadrul Biroului Parcuri și Locuri de Joacă – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1305 din 03.10.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei E.N. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1303 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al D-lui R.A. muncitor calificat I, gradația 0, în cadrul Compartimentului Tehnic Mecanizare – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1302 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al D-lui I.G. muncitor necalificat, gradația 2, în cadrul Biroului Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1301 din 03.10.2023 privind stabilirea salariului de bază al D-nei E.L. muncitor necalificat, gradația 0, în cadrul Biroului Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1300 din 29.09.2023 privind înlocuirea d-nei Drăgan Mihaela-Cristina din echipa de implementare a proiectulul „Construire insule Ecologice Digitalizate în Municipiul Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementl Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subvenția I1.B „Construire insule Ecologice Digitalizate”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1299 din 29.09.2023 privind înlocuirea d-nei Drăgan Mihaela – Cristina din echipa de implementare a proiectului „Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redreasre și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1258 din 29.09.2023 privind mutarea definitivă a D-nei ȚIGLEANU MIHAELA, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 4 Birou Urmărire Executare – Persoane Juridice, Serviciul Venituri și Executare Silită la Serviciul Buget Contabilitate – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1257 din 28.09.2023 privind modificarea raportului de serviciu a D-nei SILION-PENCA AURELIA, consilier, clasa I, grad profesional principal gradația 4, Compartiment Încasare Impozite și Taxe – Serviciul Venituri și Executare Silită – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca urmare a aprobării transferului la cerere la Birou Poliție Locală Vânători – Primăria Comunei Vânători jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1255 din 27.09.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a doamnei E.I, muncitor calificat I, gradația 2 Birou Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1254 din 26.09.2023 privind încetare mutare temporară a D-nei ȚIGLEANU MIHAELA, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul Buget Contabilitate – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice și revenirea sa pe post la Birou Urmărire și Executare Persoane Juridice – Serviciul Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1253 din 26.09.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare, din data de 27.09.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1252 din 25.09.2023 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al D-nei ISCU CLAUDIA – MIHAELA consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 – Birou Agricol din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1251 din 25.09.2023 privind prelungirea raportului de serviciu cu încă un an al D-lui AVRAM VIRGIL în funcția publică de execuție cu normă întreagă, de colisier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul Disciplină în Construcții – Direcția Arhitect Șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1250 din 22.09.2023 privind prelungirea numirii pe perioadă determinată cu normă întreagă a D-nei L.L.A, în funcția contractuală de execuție, de consilier IA, gradația 2, la Cabinet Primar, începând cu data de 23.10.2023 pentru o perioadă e 12 (douăsprezece) luni, respectiv până la încetarea mandatului Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1249 din 22.09.2023 privind modificarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă a D-lui M.F.T, șofer I, gradația 4, Birou Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice, prin schimbarea locului de muncă și a felului muncii, respectiv mutarea la Compartiment Tehnic Mecanizare – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1248 din 22.09.2023 privind modificarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă a D-lui A.I, muncitor necalificat gradația 1, Birou Ecarisaj – Direcția de Servici Publice, prin schimbarea locului și a felului muncii, respectiv mutarea la Birou Parcuri și Locuri de Joacă – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1247 din 22.09.2023 privind modificarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă al D-lui M.O.L, muncitor necalificat gradația 2, Birou Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice, prin schimbarea locului și a felului muncii, respectiv mutarea la Birou Parcuri și Locuri de Joacă – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1246 din 22.09.2023 privind modificarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă a D-lui C.M, muncitor calificat I gradația 4, Birou Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice, prin schimbarea locului muncii și a felului muncii, respectiv mutarea la Birou Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1245 din 22.09.2023 privind modificarea contractului individual de muncă pe durata nedeterminată cu norma întreagă al D-lui C. L, muncitor calificat I gradația 5, Birou Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice, prin schimbarea locului muncii și a felului muncii, respectiv mutarea la Birou Întreținere Zone Verzi – serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1244 din 22.09.2023 privind modificarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă al D-nei E.I, muncitor calificat I gradația 2, Birou Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice, prin schimbarea locului muncii și a felului muncii, respectiv mutarea la Birou Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1243 din 21.09.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, în data de 27.09.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1242 din 20.09.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a domnului B.M. muncitor calificat, gradația 3 Birou Parcuri și Locuri de Joacă – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1241 din 20.09.2023 privind mutarea definitivă a D-lui NEACȘU CLAUDIU DANIEL, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 5 – Compartiment Urmărire Amenzi – Serviciul Venituri și Executare Silită – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice la Birou Urmărire și executare Persoane Juridice – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1240 privind mutarea definitivă a D-lui MIHALCEA DĂNUȚ IONUȚ, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 – Compartiment Protecția Mediului – Serviciul Monitorizare Servicii Publice la Compartiment Drumuri – Birou Administrare – Serviciul Investiții – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1239 din 20.09.2023 privind mutarea definitivă a D-lui CRĂCIUN MARIUS VICU, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 5 – Compartiment Invățământ, Cultură, Culte-serviciul Patrimoniu La Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat – Serviciul Patrimoniu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1238 din 20.09.2023 privind mutarea definitivă a D-lui AVRAM VIRGIL, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 3 – Compartiment Corpul de Control al Primarului la Compartiment Disciplină în Construcții – Direcția Arhitect Șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1237 din 20.09.2023 privind transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent de la Compartimentul Drumuri – Birou Administrare – Serviciul Investiții – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziție Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municiipului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1236 din 20.09.2023 privind transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior de la Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat – Serviciul Patrimoniu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1235 din 19.09.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a domnului C.M. muncitor calificat I, gradația 4, Birou Ecarisaj din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1234 din 19.09.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a domnului C.I. muncitor necalificat, gradația 3, Birou Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1232 din 15.09.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 18.09.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1231 din 15.09.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 197/21.09.1972, exemplarele I și II privind pe P.D. și P.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1230 din 15.09.2023 privind modificarea raportului de serviciu al D-nei DRĂGAN MIHAELA-CRISTINA consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, Serviciul Buget Contabilitate – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca urmare a transferului la cerere la Biroul Colectare și executare Silită-Serviciul Fiscal Municipal tecuci, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați, Direcția Generașă Regională a Finanțelor Publice Galați, Agenția Națională de Administrare Fiscală pe funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1229 din 14.09.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a domnului V.S.F. muncitor calificat I, gradația 3 – Birou Gospodărie din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1228 din 14.09.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a domnului D.M.L. șofer I gradația 1 – Birou Gospodărie din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1227 din 14.09.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei I.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1226 din 05.09.2023 privind numirea a 3 reprezentați ai societății civile în Comisia de Analizare a Propunerilor privind organizarea Galei Excelenței Tecucene. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1225 din 05.09.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-nei DRUȚĂ DANIELA consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, Birou Agricol din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecerea la gradația 5. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1224 din 05.09.2023 privind înlocuirea d-lui B.L.R – expert cooptat achiziții din Comisia de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată pentru contractul de lucrări MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II – LOT 4. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1223 din 04.09.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului „Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, jud. Galați”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1222 din 01.09.2023 privind delegarea atribuțiilor de semnare documente pentru depunere și implementarea proiectelor cu fonduri europene de către domnul Ioan Pop – Șef Birou Fonduri Europene SSM. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1218 din 31.08.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 04.09.2023, ora 16. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1217 din 31.08.2023 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Tecuci – domnul LUCIAN – GRIGORE COSTIN pe perioada efectuării concediului de odihnă sau a altor tipuri de concedii și evenimente către domnul DRĂGAN OLIWER CLAUDIU – Viceprimarul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1210 din 31.08.2023 privind modificarea și completarea anexei la Dispoziția Primarului Municipiului Tecuci nr. 1409/04.11.2016, privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1209 din 31.08.2023 privind constituirea comisie de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional, organizat în data de 03.10.2023 în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1208 din 31.08.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 prin Dispoziție de Primar – la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1198 din 29.08.2023 privind constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor și de soluționare a contestațiilor privind licitația publică deschisă ce va avea loc în data de 30.08.2023 pentru închirierea spații căsuțe de lemn, loc pentru publicitate și spațiu Str. Gh. Petrașcu. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1197 din 28.08.2023 privind concedirea doamnei D.M – muncitor calificat I gradația 5 – Birou Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci ca urmare a sancțiunii disciplinare „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1192 din 25.08.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare, din data de 29.08.2023 ora 16. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1191 din 25.08.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II – LOT 4. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1190 din 25.08.2023 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență domnului M.C, sub forma atribuirii gratuite a unui loc de înhumare, pentru înhumarea d-lui M.M, persoană fără domiciliu, decedat în data de 24.08.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1189 din 25.08.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui G.D. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1188 din 23.08.2023 privind reîncadrarea pri nmodificarea tranșei de vechime în muncă a D-lui Mihalcea Dănut Ionuț consilier, clasa I, grad profesional asistent gradația 0, la Compartiment Protecția Mediului – Serviciul Monitorizare Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecere la gradația 3. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1168 din 22.08.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 29.08.2023 ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1166 din 18.08.2023 privind modificarea raportului de serviciu al D-nei NACU DANIELA VIOLETA, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 2, Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca urmare a probării transferului în interesul serviciului la Compartiment Protecția Copilului și a Persoanelor Victime ale Violenței din cadrul Direcției de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1165 din 18.08.2023 privind numirea D-nei SIMA MIHAELA în funcția publică de execuție vacantă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de auditor, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartiment Audit Public intern din cadrul Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1164 din 16.08.2023 privind sancționarea disciplinară a doamne D.M. muncitor calificat I – Birou Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1163 din 11.08.2023 privind înlocuirea d-nei Drăgan Maria Luisa din echipa de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular” cod SMIS 118531. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1162 din 11.08.2023 privind numirea unei persoane în vederea publicării adresei de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic și în pagina proprie de internet. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1161 din 11.08.2023 privind sacționarea disciplinară a domnului AMBROZIE IOAN OVIDIU – consilier clasa I grad profesional superior, gradația 5 – Serviciul Investiții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1160 din 09.08.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 10.08.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1158 din 07.08.2023 privind numirea Comisiei de evaluare, Comisiei pentru soluționarea contestațiilor și a secretariatului comisiilor pentru evaluarea anuală a managerului Casei de Cultură Tecuci, precum și calendarul desfășurării evaluării. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1157 din 04.08.2023 privind numirea D-lui MIHALCEA DĂNUT IONUȚ în funcția publică de execuție vacantă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, la Compartiment Protecția Mediului – Serviciul Monitorizare Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1156 din 04.08.2023 privind numirea D-nei NACU DANIELA VIOLETA în funcția publică de execuție vacantă, pe durata nedeterminată, cu normă întreagă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 2, la Compartimentul Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1154 din 02.08.2023 privind constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor și soluționarea contestațiilor, privind licitația publică deschisă ce va avea loc în data de 03.08.2023 pentru închirierea unor spații căsuțe de lemn și locuri pentru publicitate. Descarcă docuemntul de AICI

Dispoziția nr. 1146 privind numirea D-nei TOADER RODICA, pe funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Serviciul Investiții – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca urmare a aprobării modificării raportului de serviciu prin transfer la cerere de pe funcția publică de execuție de inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1141 din 26.07.2023 privind rectificarea actului de deces nr. 111 din 21.03.2023, exemplarele I și Ii privind pe M.M.N. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1140 din 26.07.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 280/28.11.1981, exemplarele I și II privind pe T.V. și A.L. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1138 din 25.07.2023 privind actualizarea Dispoziției nr. 872/04.04.2023 referitoare la delegarea atribuțiilor ordonatorului de credite în ceea ce privește acordarea vizei „Bun de plată”, pentru perioada 25.07.2023 – 31.12.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1137 din 24.07.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare, din data de 25.07.2023 ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1136 din 21.07.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 196 din 19.08.1995 exemplarul I privind pe L.D și B.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1135 din 18.07.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 25.07.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1134 din 17.07.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 18.07.2023 ora 12:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1133 din 17.07.2023 privind înlocuire membri comisie concurs și comisie soluționare contestații pentru concursul organizat în perioada 18.07.2023 – 07.08.2023 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional asistent – Compartiment Protecția Mediului – Serv. Monitorizarea Serviciilor Publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1130 din 13.07.2023 privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă prin acordul părților, consemnat în scris, la data convenită de acestea al domnului V.D. muncitor calificat I, gradația 5 – Birou Parcuri și Locuri de Joacă – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1129 din 13.07.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiile pentru concursul/examenul de recrutare organizat în data de 16.08.2023 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă a timpului de lucru, de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1128 din 10.07.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 11.07.2023 ora 12:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1127 din 07.07.2023 privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 361/2023 și aplicarea procentului de majorare cu 50% a indemnizației lunare a D-lui DRĂGAN OLIWER CLAUDIU – Viceprimarul Municipiului Tecuci pe perioada implementării a cel puțin cinci proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și prin Mecanismul de redresare și reziliență aflate în implementare, pentru care UAT Municipiul Tecuci are calitatea de beneficiar. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1126 din 07.07.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind Procedura simplificată pentru atribuirea contractul Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiți „Reabilitare conductă de apă, canalizare pluvială și menajeră str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile, str. Nicorești”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1125 din 07.07.2023 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Tecuci – domnul LUCIAN – GRIGORE COSTIN pe perioada efectuării concediului de odihnă 10.07.2023 – 17.07.2023 către domnul DRĂGAN OLIWER CLAUDIU – Viceprimarul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1124 din 06.07.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 1105 din 22.06.1985 exemplarele I și II privind pe I.B.D. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1123 din 06.07.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 127 din 07.03.1952 exemplarele I și II privind pe P.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1122 din 06.07.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 296/26.10.2022 exemplarele I și II privind pe M.V. și C.V. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1121 din 06.07.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr.3 din 09.01.2023, exemplarele I și II privind pe C.A și R.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1120 din 06.07.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 266/11.11.1963, exemplarele I și II privind pe M.S. și P.M.N. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1118 din 30.06.2023 privind numirea domnului FILIP NELU IULIAN în funcția publică de execuție vacantă pe durată nedeterminată cu normă întreagă de Referent Clasa III grad profesional asistent, gradația 2 – (rromi) – Compartiment Gestionarea Relațiilor cu Societatea Civilă și Mass-media – Serviciul Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1096 din 28.06.2023 privind numirea D-lui PETCULESCU GEORGE pe funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 1 la Serviciul Investiții – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca urmare a aprobării modificării raportului de serviciu prin transfer la cerere de pe funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 1, Compartiment Registru Agricol, Fond Funciar din cadrul Aparatului de Specialitate al Comunei Gohor. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1095 din 28.06.2023 privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă prin acordul părților, consemnat în scris la data conenită de acestea al D-lui T.S.P, muncitor calificat I, gradația 5 Compartiment Tehnic Mecanizare – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1094 din 27.06.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de recrutare, organizat în data de 28.07.2023 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă a timpului de lucru, de consilier clasa I grad profesional asistent – Compartiment Proecția Mediului – Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1093 din 27.06.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de recrutare, organizat în data de 28.07.2023 în vederea ocupării funcției publice de execuție acante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă a timpului de lucru, de colisier clasa I grad profesional superior – Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1092 din 27.06.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 289/22.12.1984, exemplarele I și II privind pe P.I și D.G. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1091 din 27.06.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 482 din 28.06.2023 exemplarele I și II privind pe D.R. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1090 din 27.06.2023 privind constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor și de soluționare a contestațiilor, privind licitația publică deschisă ce va avea loc în data de 28.06.2023 pentru închirierea unor spații căsuțe de lemn și locuri pentru publicitate. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1089 din 27.06.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare, din data de 28.06.2023 ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1086 din 21.06.2023 privind reîncadrarea prin punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 766/16.12.2022 sentinței civile – completarea dispozitiv nr. 2/02.02.2023 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 446/23.05.2023 din Dosar nr. 450/121/2022 – C.L – pe funcția contractuală de execuție vacantă pe perioada determinată (mandat viceprimar) cu normă întreagă de consilier, grad I A, gradația 5 la Cabinet Viceprimar din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1085 din 21.06.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui A.M. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 1083 din 21.06.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, în data de 28.06.2023 ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1082 din 21.06.2023 privind recepția documentațiilor tehnice (faza S.F., D.A.L.I, P.T) la nivelul U.A.T Municipiul Tecuci pentru proiectele finanțate în cadrul P.N.R.R. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1081 din 19.06.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 226/01.10.1973, exemplarele I și II privind pe A.P și N.E.V. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1080 din 19.06.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 19.06.2023 ora 12:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1079 din 16.06.2023 privind modificarea componenței Comisiei de recepție a documentațiilor tehnice (faza S.F., D.A.L.I) la nivelul U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1078 din 15.06.2023 privind modificarea programului de lucru al salariaților din cadrul Serviciului Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1076 din 15.06.2023 privind delegarea atribuirii de semnare documente pentru depunerea și implementarea proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte pe Componenta C13-Reforme Sociale, de către Dl. Pop Ioan. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1075 din 14.06.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 175 din 29.03.1949 exemplarele I și II privind pe N.E.V. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1074 din 13.06.2023 privind respingerea rectificării actului de căsătorie nr. 192/04.08.1979, exemplarele I și II privind pe C.G și A.M. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1073 din 13.06.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 638 din 06.11.1963 exemplarele I și II privind pe G.C.M. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1071 din 08.06.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Licitația deschisă pentru atribuirea contractului Achiziționarea automăturătoare stradală de capacitate mare CN1055163/13.05.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1070 din 08.06.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată pentru atribuirea contractul Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului „Modernizare străzi în Municipiul Tecuci, str. Sg. Ștefan Puțanu” – SCN1125612/26.05.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1069 din 08.06.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de îndată din data de 08.06.2023 orele 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1068 din 08.06.2023 privind numirea Comisiei de evaluare, COmisiei pentru soluționarea contestațiilor și a secretariatului comisiilor pentru evaluarea anuală a managerului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum și calendarul desfășurării evaluării. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1067 din 07.06.2023 privind înlocuirea d-nei Drăgan Luisa Maria din echipa de implementare a proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118532. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1066 din 07.06.2023 privind înlocuirea d-nei Drăgan Luisa Maria din echipa de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, str. Costache Racoviță nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118529. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1065 din 07.06.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 08.06.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1063 din 06.06.2023 privind înlocuirea d-nei Drăgan Luisa Maria din funcția de manager al proiectului „Constituirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1052 din 06.06.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-lui D.M.I, muncitor calificat I, gradația I, Biroul Parcuri și Locuri de Joacă – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci prin trecerea la gradația 2. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1025 din 31.05.2023 privind delegarea atribuțiilor de Șef Birou Juridic, Legalitatea documentelor și Arhivă, pe perioada concediului medical a doamnei Barbălată Lucia. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1024 din 31.05.2023 privind constituirea comisiei de recepție a „Studiului de fundamentare a oportunității constituirii ADI cu rol în execitarea atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de modernizare a transportului public local la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1023 din 29.05.2023 privind încedarea de drept a contractului individual de muncă pe perioadă determinată cu fracți ede normă (4 ore) la data expirării termenului, al D-lui A.D, din funcția contractuală de execuție pe perioadă determinată de RESPONSABIL IT în cadrul Unității de Implementare a Proiectului „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni” COD SMIS 155078/COD SIPOCA 1203, beneficiar U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1022 din 29.05.2023 privind modificarea și completarea anexei la Dispoziția Primarului Municipiului Tecuci nr. 1409/04.11.2023 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1021 din 29.05.2023 rectificarea bugetului local pe anul 2023 prin Dispoziție de Primar – la unitățile de învățământ preuniversitare de stat din Tecuci și Direcția de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1020 din 26.05.2023 privind prelungirea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă cu 1 (unu) ani, al D-nei S.P – șef formație grad II, Birou Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1019 din 23.05.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 29.05.2023 ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1018 din 23.05.2023 privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, pentru cercetarea disciplinară a personalului contractual. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1017 din 22.05.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de recrutare, organizat în data de 23.06.2023 în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante, pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă a timpului de lucru, de referent clasa III grad profesional asistent – Compartiment Gestionarea Relațiilor cu Societatea Civilă și Mass Media – Serviciul Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1016 din 22.05.2023 privind desemnarea indrumătoruui și a evaluatorului perioadei de stagiu a D-nei ARAMA ALEXANDRA ELENA, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, la Compartiment Administrare Baze de date – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice și Administrare Rețele, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1014 din 19.05.2023 privind transformarea funcției publice de execuție vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior de la COmpartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1005 din 18.05.2023 privind soluționarea contestației nr. 23042/09.05.2023 forumată de domnul D.A.G. cu domiciliul în Mun. Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1004 din 18.05.2023 privind stabilirea unor măsuri referitoare la programul de lucru în vederea recuperării zilei libere de 02.06.2023, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1003 din 15.05.2023 privind delegarea atribuții de semnare documente pentru implementarea proiectului „MULTICARE: Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable & user-centred built environment”, cod proiect 101123467, cădtre dl. Ioan Pop – Șef Birou Fonduri Europene, SSM. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1002 din 15.05.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind licitația publică deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție „Actualizare P.U.G. la nivelul Municipiul Tecuci”, județul Galați cod proiect C10-I4-236. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1001 din 12.05.2023 privid modificarea raportului de serviciu al D-nei DRAGAN LUISA MARIA, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 4 – Birou Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiul Tecuci, ca urmare a transferului la cerere la Birou Centrul Local Târgu Bujor al Agenției de Plăți și Întervenție pentru Agricultura Centrul Județean Galați, pe funcția publică teritorială de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 1000 din 12.05.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 264 din 11.04.2023 exemplarele I și II privind pe C.R.M. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 998 din 11.05.2023 privind aprobarea ajutorului de urgență, doamnei P.L. sub forma atribuirii gratuite a unui loc de înhumare pentru înumarea d-lui I.S, persoană fără domiciliu, decedat la data de 29.04.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 994 din 11.05.2023 privind mutarea definitivă a D-nei MARIN ADRIANA IULIA, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 – Compartiment Monitorul Oficial Local la Compartiment Evenimente Publice – Serviciul Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 993 din 10.05.2023 privind soluționarea contestației nr. 18731/07.04.2023 formulată de domnul S.D.D, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 991 din 09.05.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 09.05.2023 ora 12.00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 990 din exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere de Șef Serviciu grad II – Serviciul Totul Verde de către domnul CALINESCU VIOREL – Șef Birou grad II – Birou Parcuri și Locuri de Joacă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci până la ocuparea prin concurs a funcției respective. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 965 din 28.04.2023 privind stabilirea salariului de bază brut al D-lui BEJAN IONUT Director Executiv, grad II al Poliției Locale a Municipiului Tecuci, începând cu data de 28.04.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 964 din 28.04.2023 privind stabilirea salarului de bază brut al D-nei MANOLE MARIANA Director Executiv, grad II al Direcției de Asistență Socială Tecuci, începând cu data de 28.04.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 963 din 28.04.2023 privind stabilirea salarului de bază brut al D-lui ANGHELINA VIOREL MARIUS Director Executiv, grad II al Serviciului Public Comunicar Local și Evidența Persoanelor Tecuci, începând cu data de 28.04.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 962 din 28.04.2023 privind stabilirea salariului de bază brut al D-nei TAPOI NICOLETA Director General al Direcției Generale Economice Investiții Achiziții Publice, grad II din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 28.04.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 961 din 28.04.2023 privind stabilirea salariului de bază brut al D-lui BORSAN GEORGE LUCIAN Secretar General al UAT Municipiul Tecuci, grad II din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, începând cu data de 28.04.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 960 din 27.04.2023 privind suspendarea raportului de serviciu pe o perioadă de 12 luni al D-nei CĂPRARU MIRELA, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, Birou Juridic/Legalitatea Documentelor și Arhivă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 893 din 27.04.2023 privind încetarea mutării temporare urmată de mutare definitivă a D-lui CRĂCIUN MARIUS VICU, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 5 – Birou Fonduri Europene, SSM la Compartiment Învățământ, Culture, Culte – Serviciul Patrimoniu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 892 din 26.04.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței ordinare, din data de 27.04.2023 ora 16.00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 891 din 26.04.2023 privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de o lună, în condițiile legii, al D-nei TURCU NICOLETA, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 – Birou Urmărire și Executare – Persoane Fizice, Serviciul Venituri și Executarea Silită – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 890 din 24.04.2023 privind încecatra de drept a Raportului de serviciu al domnului CORCIOVEANU IONEL – Referent de specialitate II superior gradația 5 – Serviciul Investiții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 889 din 21.04.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viză de Control Financiar Preventiv pentru plățile efectuate în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci, cod proiect C10-I.1.4-1056”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 888 din 21.04.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, în data de 27.04.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 887 din 20.04.2023 privind transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant de la Biroul Autorizări și Urbanism – Direcția Arhitect Șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 886 din 20.04.2023 privind transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent rromi, în funcția publică de execuție vacantă de Referent clasa III, grad profesional asistent rromi de la Compartimentul Gestionarea Relațiilor cu Societatea Civilă și Mass Media din cadrul Serviciului Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 885 din 19.04.2023 privind constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor și soluționare a contestațiilor privind licitația publică deschisă ce va avea loc în data de 20.04.2023 pentru închirierea unor pajiști și imobile. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 882 din 07.04.2023 privind suspendarea de drept a Contractului Individual de muncă (perioadă determinată) pe perioada concediului pentru creșterea copil în vârstă de până la 2 (doi) ani al doamnei L.L.A, Consilier IA – Cabinet Primar fără a depăși mandatul Primarului Municipiului Tecuci Lucian – Grigore Costin. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 881 din 07.04.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 10.04.2023, ora 13.00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 880 din 06.04.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 376 din 22.05.1953 exemplarele I și II privind pe A.G. Descarcă documentul de AICI

Dispoziție 879 din 06.04.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată pentru contractul de lucrări Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului „Reabilitare zonă inter blocuri Str. 1 Decembrie 1918 zona blocurilor AG1-AG5 și Str. Vasile Alecsandri zona Bl. R, Municipiul Tecuci, Jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 878 din 06.04.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată pentru contractul de lucrări Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului „Amenajare parcări noi str. Căpitan Ghheorghe Decuseară și Aleea Teilor”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 877 din 06.04.2023 privind modificarea componenței echipei de implementare a proiectului „4. Renovarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Grădinița Prichindel, Corp C1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunae B.2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 874 din 05.04.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-nei D.C.M, muncifor calificat I, gradația 3, Biroul Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecere la gradația 5. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 873 din 04.04.2023 privind aprobarea derulării și finanțării activității „Sfintele Sărbători de Paști”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 872 din 04.04.2023 privind actualizarea Dispoziției Primarului nr. 98/02.02.2023, referitoare la delegarea atribuțiilor ordonatorului de credite în ce privește acordarea vizei „Bun de plată”, pentru perioada 04.04.2023 – 31.12.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 871 din 03.04.2023 privind desemnarea reprezentanților din partea UAT Municipiul Tecuci, județul Galați, care vor asigura suport tehnic Comisiei de soluționare a cererilor de rectificare din cadrul OCPI Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 869 din 03.04.2023 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Tecuci – domnul LUCIAN – GRIGORE COSTIN pe durata efectuării concediului de odihnă perioada 06.04.2023 – 12.04.2023 către domnul DRĂGAN OLIWER CLAUDIU – Viceprimarul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 868 din 03.04.2023 privind modificarea și completarea Comisiei de Monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 867 din 03.04.2023 privind modificarea Echipei de Gestionare a Riscurilor în cadrul UAT Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 866 din 03.04.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementare POAD – tranța VI-a, la nivelul UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 864 din 03.04.2023 privind înlocuirea domnului Niță Marian – consilier grad porofesional superior – Birou Agricol din funcția de responsabil cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă, cu domnul stanislav Dănut – Referent III superior – Serviciul Patrimnoiu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 863 din 03.04.2023 privind încetarea ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă al D-lui D. N.C, șofer I, gradația 3 Compartiment Tehnic Mecanizare – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 862 din 03.04.2023 privind încetarea detașării D-lui D. N.C. – șofer I, gradația 3 – Compartiment Tehnic Mecanizare – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci la Compartiment Ajutor Social – Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 861 din 03.04.2023 privind încetare mutare temporară a D-nei GHINEA MONICA DANIELA consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 – la Compartiment Încasare Impozite și Taxe – Serviciul Venituri și Executare Silită și revenirea sa pe post la Compartiment Administrare și Circuitul Documentelor – Serviciul Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 860 din 03.04.2023 privind încetarea de drept ca urmare a pensionării anticipate, a contractului individual de muncă a D-lui G.D, muncitor necalificat, gradația 5 – Birou Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispozitiția nr. 859 din 31.03.2023 privind delegare reprezentant desemnat al entității juridice (LEAR) în vederea depunerii sau gestionării unor proiecte prin intermediul portalului Finanțare și licitații UE (ec.europa.eu). Descarcă documentul de AICI

Dispoziție nr. 858 din 31.03.2023 privind rectificarea bugetului centralizat pe anul 2023 prin Dispoziție de Primar la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Tecuci și servicii subordonate. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 856 din 31.03.2023 privind desemnarea persoanei care sa acorde viza de Control Financiar
Preventiv pentru platile efectuate in cadrul proiectului „Construire insule ecologice digitalizate in Municipiul Tecuci, judetul Galati, Cod proiect C3I1B0122000070″. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 855 din 31.03.2023 privind mutarea temporara pentru o perioada de 6 (sase) luni a doamnei
TIGLEANU MIHAELA – consilier clasa I grad profesional superior gradatia 4 de la Birou Urmarire Executare – Persoane Juridice – Serv. Venituri si Executare Silita la Serviciul Buget – Contabilitate – Directia Generala Economica, Investitii, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dsipoziția nr. 854 din 31.03.2023 privind respingerea cererii de ajutor de urgenta formulata de dl. D.I. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 833 din 30.03.2023 privind incetarea suspendarii de drept a raportului de serviciu pe perioada
concediului pentru incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de o luna , in conditiile legii, al D-lui CORCIOVEANU IONEL , referent de specialitate clasa II , grad profesional superior , gradatia 5— Serviciul Investitii – Directia Generala Economica, Investitii ,Achizitii Publice , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 832 din 30.03.2023 privind numirea doamnei MARIN ADRIANA JULIA in functia publica de executie vacanta, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, de consilier clasa I grad profesional asistent, gradatia 2 — Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 831 din 30.03.2023 privind numirea doamnei ARAMA ALEXANDRA ELENA in functia publica de executie vacanta, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, de .consilier clasa I grad profesional debutant, gradatia 0 — Compartiment Administrare Baza de Date — Directia Generala Economica, Investitii, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 828 din 29.03.2023 privind incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga al D-lui B.V. muncitor necalificat gradatia 5 — Birou Ecarisaj-Directia de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, ca urmare a indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 827 din 29.03.2023 privind completarea ordinii de zi a edintei ordinare, din data de: 30.03.2023, ora 16. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 826 din 28.03.2023 privind desemnarea persoanei care sa acorde viza de Control Financiar
Preventiv pentru platile efectuate in cadrul priectului „Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Scoala Generala nr.10 Dimitrie Sturdza, Corp C7″ in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 — Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice -.Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 825 din 28.03.2023 privind instituirea curatelei speciale in cazul minorului A.A.B și numirea doamnei M.A. in calitate de curator special. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 823 din 24.03.2023 privind completarea ordinii de zi a $edintei ordinare, din data de: 30.03.2023, ora 16. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 821 din 24.03.2023 privind desemnarea persoanei care sä acorde viza de Control Financiar Preventiv pentru plätile efectuate in cadrul priectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, judetul Galati”, C10-11.2-2347, PNRR. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 820 din 24.03.2023 privind desemnarea persoanei care sä acorde viza de Control Financiar Preventiv pentru platile efectuate in cadrul proiectului „Sistem Inteligent de management al traficului la nivelul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 819 din 24.03.2023 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara, in data de 30.03.2023, ora 16. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 818 din 24.03.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui D.G.E. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 817 din 24.03.2023 privind desemnarea persoanei care sa acorde viza de Control Financiar
Preventiv pentru platile efectuate in cadrul priectului „Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in Municipiul Tecuci, judetul Galati”, cod project: C3I1A0122000113. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 816 din 24.03.2023 privind incetarea detasarii domnului TANASESCU SERGIU MIHAIL -Consilier clasa I grad profesional superior, gradatia 5 de la Biroul Urmarire si Executare — Persoane Juridice – Serviciul Venituri si Executare Silita, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 812 din 20.03.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci In sedintã extraordinarã de Indatã la data de: 24.03.2023, ora 12. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 811 din 20.03.2023 privind aplicarea procentului de majorare cu 50 % a indemnizatiei lunare a D-lui Lucian – Grigore COSTIN – Primarul Municipiului Tecuci pe perioada implementarii a cel putin cinci proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si/sau fonduri externe rambursabile , precum Si prin Mecanismul de redresare si rezilienta aflate in implementare, pentru care U.A.T. Municipiul Tecuci are calitatea de beneficiar. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 810 din 20.03.2023 privind desemnarea persoanei care sa acorde viza de Control Financiar
Preventiv pentru platile efectuate in cadrul priectului „Reabilitare termica Scoala Elena Doamna, Tecuci” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 809 din 20.03.2023 privind desemnarea persoanei care sä acorde viz a de Control Financiar
Preventiv pentru platile efectuate in cadrul priectului „Reabilitare termica Gradinita Ion Creanga, Tecuci” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 — Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 808 din 20.03.2023 privind desemnarea persoanei care sA acorde viza de Control Financiar
Preventiv pentru platile efectuate in cadrul priectului „5. Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Casa Seniorilor Tecuceni” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 — Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 807 din 17.03.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viza de Control Financiar
Preventiv pentru platile efectuate in cadrul priectului „4.Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Gradinita Prichindel , Corp Cl” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 803 din 17.03.2023 privind incetarea suspendarii raportului de serviciu al D-nei RUSU ANDRA BEATRICE, consilier clasa I, grad profesional principal , gradatia 2 — Compartiment Incasare Impozite Si Taxe – Serviciul Venituri si Executare Silita din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 802 din 17.03.2023 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere temporar vacanta de Sef Serviciu Monitorizarea Serviciilor Publice de catre domnul Iftimie Radu Bogdan — consilier grad profesional principal gradatia 3 – Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 801 din 17.03.2023 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice specifice de conducere temporar vacanta de Arhitect Sef de catre D-na Popovici Nona — Sef Serviciu Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 800 din 17.03.2023 privind a încetarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al D-nei Chitu Constanta-Aurora Arhitect-Sef grad II – Directia Arhitect Sef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin punerea in aplicare a Sentintei penale nr. 1264/31.10.2022 pronuntata de Judecatoria Braila in Dosarul 2211/196/2020 modificata in parte prin Decizia penala nr. 333/A /14.03.2023 din Sedinta publica din data de 14.03.2023 a Curtii de Apel Galati — Sectia penala si pentru cauze cu minori in dosar nr. 2211/196/2020. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 799 din 16.03.2023 privind modificarea raportului de serviciu al D-nei ISTRATE ALINA-MIRELA, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 – Birou Achizitii Publice si Administrare Retele –
Directia Generala Economica , Investitii, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci , ca urmare a aprobarii transferului la cerere la Compartiment Ajutor Social -Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci pe functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I ,grad profesional superior. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 798 din 14.03.2023 privind modificarea Dispozitiei nr. 772/12.03.2014 –  privind desemnarea lucratorilor cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului lucrator din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 797 din 14.03.2023 privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor imobiie din domeniul privat al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 796 din 09.03.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea POAD — transa a VI-a , la nivelul UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 795 din 09.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Construire insule ecologice digitalizate in Municipiul Tecuci, judetul Galati” in cadrul Planului National de Redresare și Rezilienta, Componenta C3 — Managementul Deseurilor, Investitia Ii. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municzpale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia II.B „Construirea de insule ecologice digitalizate”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 794 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „ Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci” in cadrul Planului National de Redresare și Rezilienta, Componenta 10 — Fondul Local, Investitia I.1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 793 din 06.03.2023 privind rectificarea actului de casatorie nr. 172/17.09.1983, exemplarele I si II privind pe STOICA U și DOBRIN M. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 791 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Reabilitare termica Gradinita Ion Creanga, Tecuci” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valid Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 790 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „5. Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Casa Seniorilor Tecuceni” in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 789 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in Municipiul Tecuci, judetul Galati” in cadrul Planului National de Redresare
si Rezilienta, Componenta C3 – Managementul Deseurilor, Investitia I1. Dezvoltarea, modernizare și completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Subventia I1.a „Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 788 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, judetul Galati” in
cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta”, Cornponenta 10 — Fondul Local, Investitia I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte structuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 787 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Scoala Generala nr.10 Dimitrie Sturdza, Corp CT’ in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 786 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „4.Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Gradinita Prichindel , Corp C1″ in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 785 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renăvorii, Operațiunea B.2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 784 din 06.03.2023 privind constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor și de solutionare a contestatiilor, privind licitatia publica ce va avea loc in data de 09.03.2023 pentru inchiriere teren arabil
constructie c8. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 783 din 06.03.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Sistem Inteligent de management al traficului la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte structuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 782 din 02.03.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viză de Control Financiar Preventiv pentru plățile efectuate în cadrul Proiectului „Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci str. Ghe Petrașcu nr. 54, bl.G1, str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr.12, blE2A, Componenta 5, Valul Renovării, Operațiunea A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale având nr. C5-A1-24”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 781 din 02.03.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viză de Control Financiar Preventiv pentru plățile efectuate în cadrul proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, PNRR Componenta 10 – Fondul Local, Investi’ia I.2 „Contract de finanțare 138505/08.12.2022”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 780 din 02.03.2023 privind prelungirea detașării D-lui D.N.C, șofer I, gradația 3 – Compartiment Tehnic Mecanizare – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci la Compartiment Ajutor Social – Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Tecuci, pe funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, pentru o perioadă de 2 (două) luni. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 779 din 01.03.2023 privind modificarea componenței echipei de implementare a proiectului „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni” cod mySMIS 155078/cod SIPOCA 1203. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 778 din 01.03.2023 privind acordarea sporului pentru munca de noapte pentru personalul contractual din cadrul Biroului Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci care lucrează pe timp de noapte. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 777 din 28.02.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime a D-lui U.N, muncitor calificat I, gradația 4, Biroul Întreținere, Reparații – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecerea la gradația 5. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 775 din 28.02.2023 privind constituirea Comisiei de preluare a documentelor de la centrele de vaccinare care au funcționat pe raza municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 131 din 27.02.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura internă simplificată pentru „Pachetele alimentare în regim catering” – pentru Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Tecuci, conform OUG nr.105/30.06.2023 cu modificările și completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 112 din 21.02.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, în data de 28.02.2023, ora 16:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 111 din 21.02.2023 privind soluționarea contestației nr. 5913/31.01/2023 formulată de doamna O.I.C, cu domiciliul în Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 110 din 13.02.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de recrutare, organizat in data de 20.03.2023 in vederea ocuparii functiei publice de execuție vacante , pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă a timpului de lucru, de consilier clasa I grad profesional debutant — Compartiment Administrare Baze de Date — Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice și Administrare Rețele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 109 din 13.02.2023 privind completarea Dispoziției nr. 437/23.05.2023 de delegare unor atribuții viceprimarului municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 108 din 13.02.2023 privind rectificarea actului de naștere nr. 1011 din 06.09.2006, exemplarele I și II privind pe R.I. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 107 din 13.02.2023 privind desemnare persoană responsabilă pentru operațiunile financiare din cadrul proiectului „4. Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Grădinița Prichindel” depus conform cererii de finanțare nr. C5-B2.1.a-1729, în cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 106 din 13.02.2023 privind desemnarea persoană responsabișă pentru operațiunile financiare din cadrul proiectului „Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă, Tecuci” depus conform cererii de finanțare nr. C5-B2.2.a-572, în cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 105 din 13.02.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de recrutare, organizat în data de 20.03.2023 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă a timpului de lucru, de consilier clasa I grad profesional asistent – Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă de AICI

Dispoziția nr. 104 din 09.02.2023 privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu pe perioada concediului pentru incapacitatea temporară de muncă pe o perioadă mai mare de o lună, în condițiile legii, al D-nei TAPOI NICOLETA, Director General – Direcția Generală Economică, Investiții Achizii Publice și Administrare Rețele, grad II din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 103 din 09.02.2023 privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 1225/2022 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 26/2023 în Dosar 4907/121/2021 – David Mariana – muncitor calificat I. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 102 din 09.02.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, din data de 10.02.2023, ora 12.00 la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 101 din 07.02.2023 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2023” la nivelul municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 100 din 06.02.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară la data de 10.02.2023, ora 12:00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 99 din 03.02.2023 privind numirea D-nei BENEA LUMINIȚA FLORENTINA în funcția publică de execuție vacantă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 2, la Birou Fonduri Europene, SSM, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 98 din 02.02.2023 privind actualizarea Dispoziției Primarului nr. 4 din 04.01.2023, referitoare la delegarea atribuțiilor ordonatorului de credite în ce privește acordarea vizei „Bun de plată”, pentru perioada 02.02.2023 – 31.12.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 97 din 02.02.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viză de Control Financiar Preventiv pentru plățile efectuate în cadrul proiectului „Actualizare PUG la nivelul Municipiului Tecuci, Cod proiect C10-I4-236”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 96 din 02.02.2023 privind desemnarea persoanei care să acorde viză de Control Financiar Preventiv pentru plățile efectuate în cadrul proiectului „Actualizarea PUG la nivelul Municipiului Tecuci, Cod proiect C10-I4-236”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 95 din 31.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 1 membru și reprezentată prin domnul S.C, domiciliat(a) în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 94 din 31.01.2023 privind reluarea plății ajutorului social pentru familia/persoana singură formată din 1 membri și reprezentată prin C.F, domiciliat(a) în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 93 din 31.01.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, a cuantumului acesteia d-nei/d-uli G.G. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 92 din 31.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 2 membri și reprezentată prin domnul S.I, domiciliat(a) în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 91 din 31.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 6 membri și reprezentată prin domnul C.F, domiciliat(a) în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 90 din 31.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 4 membri și reprezentată prin doamna A.F, domiciliat(a) în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 89 din 31.01.2023 privind reluarea plăți ajutorului social pentru familia/persoana singură formată din 6 membri și reprezentată prin G.C.D, domiciliat(a) în Mun. Tecuci. Descarcă documetul de AICI

Dispoziția nr. 88 din 31.01.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia formată din 1 membru la 2 membri, reprezentată prin A.C, domiciliat(a) în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 87 din 31.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 1 membru și reprezentată prin B.R, domiciliat(a) în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 86 din 31.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 1 membru și reprezentată prin C.A, domiciliat(a) în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 85 din 31.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formată din 2 membri și reprezentată prin S.A, domiciliat(a) în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispozițian nr 84 din 31.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 2 membri și reprezentată prin O.E, domiciliat(a) în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 83 din 31.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 2 membri și reprezentată prin C.N, domiciliat(a) în Mun. Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 82 din 31.01.2023 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 1 membru și reprezentată prin B.S, domiciliat(a) în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 81 din 31.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei în cazul fam. B.V, domiciliată în Mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 80 din 31.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei în cazul fam. S.C, domiciliată în Mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 79 din 31.01.2023 privind privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei în cazul fam. C.R, domiciliată în Mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 78 din 31.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei în cazul fam. D.G, domiciliată în Mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 77 din 31.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei în cazul fam. G.G, domiciliată în Mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 76 din 31.01.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, a cuantumului acesteia d-nei/d-lui P.M.E. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 75 din 31.01.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei în cazul fam. A.C, cu domiciliul în Mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 74 din 31.01.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, a cuantumului acesteia d-nei/d-lui Z.E.R. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 73 din 31.01.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, a cuantumului acesteia d-nei/d-lui C.C. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 72 din 31.01.2023 privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru titularul C.C și beneficiari C.A. și C.M.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 71 din 31.01.2023 privind stabilirea dreptului la stimulentul educaționa, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru titularul Z.E.R și beneficiar Z.N.K. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 70 din 31.01.2023 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru doamna D.G, în calitate de titular și beneficiar D.M.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 69 din 30.01.2023 privind încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social, pentru domnul S.A, cu domiciliul în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 68 din 30.01.2023 privind încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social, pentru domnul P.V, cu domiciliul în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 67 din 30.01.2023 privind prelungirea detașării D-lui DIACONU NELU CRISTINEL – șofer I, gradația 3, Compartiment Tehnic Mecanizare – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci la Compartiment Ajutor Social – Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Tecuci, pe funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, pentru perioada de 1 (unul) luni. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 66 din 30.01.2023 privind completarea ordinii de zi a şedintei ordinare, din data de 31.01.2023, ora 16. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 65 din 26.01.2023 privind modificarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă a D-lui BRAT CORNELIU, muncitor calificat I gradația 5, Birou Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice, prin schimbarea locului muncii și a felului muncii, respectiv mutarea la Birou Întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 64 din 26.01.2023 privind actualizarea Comandamentului operațional local pentru conducerea și coordonarea acțiunilor de prevenire și intervenție pentru combaterea lunecușului și înzăpezirii drumurilor din municipiul Tecuci, pentru perioada 01.11.2022 – 31.03.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 63 din 26.01.2023 privind delegarea unor atribuiții ale Primarului Municipiului Tecuci – domnul LUCIAN – GRIGORE COSTIN pe perioada efectuării concediului de odihnă 30.01.2023 – 03.02.2023 către domnul DRĂGAN OLIWER CLAUDIU – Viceprimarul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI

Dispoziția nr. 62 din 26.01.2023 privind instituirea curatelei speciale în cazul minorei G.L.A și numirea doamnei Ș.V, în calitate de curator special. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 61 din 25.01.2023 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2023, ora 16 00. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 60 din 25.01.2023 privind reîncadrarea prin modificarea tranșei de vechime în muncă a D-lui PARVU CIPRIAN VASILE, muncitor calificat I, gradația 3, Biroul Întreținere, Reparații – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, prin trecerea la gradația 4. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 59 din 25.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie acordat doamnei D.C, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 58 din 25.01.2023 privind numirea D-lui FERARU GABRIEL – GEORGE în funcția publică definitivă de execuție pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 1 – Birou Achiziții Publice și Administrare Rețele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 57 din 20.01.2023 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat domnului A.C, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 56 din 20.01.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat familiilor și persoanelor singure din MUNICIPIUL TECUCI, care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi sau petrolieri, doamnei A.P. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 55 din 20.01.2023 privind stabilirea unor măsuri referitoare la programul de lucru, în vederea recuperării zilei libere de 23.01.2023, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 54 din 20.01.2023 privind prelungirea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă, cu 1 (unu) ani, al D-lui BUNARU VASILE – muncitor necalificat gradația 5, Birou Ecarisaj – Direcția de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 53 din 19.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie acordat doamnei M.G, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă dcumentul de AICI

Dispoziția nr. 52 din 19.01.2023 privind modificarea titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat familiilor şi persoanelor singure din MUNICIPIUL TECUCI, a doamnei C.M, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 51 din 19.01.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru Incălzirea locuinţei, acordat familiilor şi persoanelor singure din MUNICIPIUL TECUCI, care utilizează pentru Incălzirea locuinţei gaze
naturale, a doamnei C.M, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 50 din 19.01.2023 privind pentru stabilirea ajutorului pentru Incălzirea locuinţei cu gaze naturale şi a suplimentului pentruenergie, acordat doamnei T.S, cu domiciliul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 49 din 19.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, acordat domnului V.M, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 48 din 19.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat familiilor și persoanelor singure din MUNICIPIUL TECUCI, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, doamnei G.M.. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 47 din 19.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, acordat domnului A.I, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 46 din 19.01.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru Incălzirea locuinţei, acordat familiilor si persoanelor singure din MUNICIPIUL TECUCI, care utilizează pentru incălzirea locuinţei gaze
naturale, domnului B.A.M, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 45 din 19.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei M.L, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 44 din 19.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei C.M, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 43 din 19.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi a suplimentului pentru energie, acordat doamnei C.S, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 42 din 19.01.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat familiilor si persoanelor singure din MUNICIPIUL TECUCI, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze
naturale, acordat doamnei H.D. cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 41 din 19.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, acordat domnului T.I, cu domiciliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 40 din 19.01.2023 privind aplicarca Regulamentului ce stabileste conditiile si cadrul legal de acordare a sporurilor pentru personalul nominalizat si implicat in proiectele finantate din fonduri europene
nerambursabile si/ sau fonduri externe rambursabile, pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci — Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr. 20 Bis, localitatea Tecuci, jud. Galati, cod SMIS 118529”. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 39 din 19.01.2023 privind aplicarea Regulamentului ce stabileste conditiile si cadrul legal de acordare asporurilor pentru personalul nominalizat si implicat in proiectele finantate din fonduri europene
nerambursabile si/ sau fonduri externe rambursabile, pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci — Scoala generala nr. 10, Dimitrie Sturza, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, jud. Galati, cod SMIS 118527”; Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 38 din 19.01.2023 privind aplicarca Regulamentului ce stabileste conditiile si cadrul legal de acordare a sporurilor pentru personalul nominalizat si implicat in proiectele finantate din fonduri europene
nerambursabile si/ sau fonduri externe rambursabile, pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci — Sediul Primariei Tecuci, cod SMIS 117348”;  Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 37 din 19.01.2023 privind aplicarea Regulantentului ce stabileste conditiile si cadrul legal de acordare a sporurilor pentru personalul nominalizat si implicat in proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile si/ sau fonduri externe rambursabile, pentru proiectul „Reabilitare cladirc scoala Dimitrie Sturza- monument istoric, Tecuci, jud. Galati, cod SMIS 122380”; Descarcă documentul de AICI

Dispozția nr. 36 din 19.01.2023 privind aplicarea Regulamentului ce stabileste conditiile si cadrul legal de acordare a sporurilor pentru personalul nominalizat si implicat in proiectele finantate din fonduri europene
nerambursabile si/ sau fonduri externe rambursabile, pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci — Cladire Sala Popular, str. Republicii, nr 9, localitatea Tecuci, jud. Galati, cod SMIS 118531; Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 35 din 19.01.2023 privind aplicarea Regulamentului ce stabileste conditiile si cadrul legal de acordare a sporurilor pentru personalul nominalizat si implicat in proiectele finantate din fonduri europene
nerambursabile si/ sau fonduri externe rambursabile, pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirdor publice din Municipiul Tecuci — Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr 1, localitatea Tecuci, jud. Galati, cod SMIS 118532. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 34 din 18.01.2023 privind numirea echipei de implementare pentru proiectul „Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – str. Ghe. Petrașcu nr. 54, bl. G1. str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr. 12, bl. E2A” în cadrul Planului Național De Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovărilor Operațiunea Renovare integrată (consolidare sesimica și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 33 din 18.01.2023 privind numirea echipei de implementare pentru proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ” în cadrul Planului Național De Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 32 din 18.01.2023 privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor realizate de Direcția de Servicii Publice și pentru Direcția de Servicii Publice, de către firme autorizate. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 31 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei L.A.M, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 30 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei V.V, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 29 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat domnului C.C, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 28 din 18.01.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat familiilor și persoanelor singure din MUNICIPIUL TECUCI, care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi sau petrolieri, domnului M.I. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 27 din 18.01.2023 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat familiilor și persoanelor singure din MUNICIPIUL TECUCI, care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi sau petrolieri, domnului I.P. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 26 din 18.01.2023 pentru modificare cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei M.E, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 25 din 18.01.2023 pentru modificare cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei D.F, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 24 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat domnului S.A, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 23 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei V.E, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 22 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei N.P, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 21 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei D.S, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 20 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat domnului C.D, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 19 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei D.G, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 18 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat domnului C.N, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 17 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei Z.I, cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 16 din 18.01.2023 pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie, acordat doamnei A.T., cu domiciuliul în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 15 din 17.01.2023 privind soluționarea contestației nr. 61760/19.12.2022, formulată de domnul S.K.M. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 14 din 16.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 1 membru și reprezentata prin A.C  domiciliat(ă) în Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 13 din 16.01.2023 privind încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social, pentru dl. A.C., cu domiciliul legal, în Mun. Tecuci, str.       nr.      , jud. Galati. Descarcă documentul de AICI.

Dispoziția nr. 12 din 16.01.2023 privind stabilirea componentei Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI.

Dispoziția nr. 11 din 13.01.2023 privind detașarea D-nului TANASESCU SERGIU MIHAIL, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 5, de la SPCLEP Tecuci la Birou Urmărire și Executare – Persoane Juridice – Serviciul Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, pentru o perioadă de 6 luni. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 10 din 13.01.2023 privind mutarea temporară a doamnei GHINEA MONICA DANIELA, consilier clasa I grad profesional asistent, gradația 2, de la Compartiment Administrare și Circuitul Documentelor – Serv. Comunicare, la Compartiment Încasare Impozite și Taxe din cadrul Serviciului Venituri și Executare Silită din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 9 din 13.01.2023 privind transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică de execuție vacanță de consilier, clasa I, grad profesional debutant de la Compartiment Administrare Baza Date – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 8 din 11.01.2023 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentru doamna P.A.M., în calitate de titular, și beneficiar P.I.A. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 7 din 09.01.2023 privind numirea echipei de implementare pentru proiectul „Modernizarea transportului public național la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subvenția I.1.1 „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoulante)” și aplicarea Regulamentului ce stabilește condițiile și cadrul legal de acordare a sporurilor pentru personalul nominalizat și implicat în proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 6 din 09.01.2023 privind numirea echipei de implementare pentru proiectul „Actualizare P.U.G la nivelul Municipiului Tecuci”, în cadrul planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția 14 „Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană” și aplicarea Regulamentului ce stabilește condițiile și cadrul legal de acordare a sporurilor pentru personalul nominalizat și implicat în proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile. Descarcă documentul de AICI.

Dispoziția nr. 5 din 05.01.2023 privind reluarea plății ajutorului social pentru familia/persoana singură formată din 5 membri și reprezentată prin D. R. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 4 din 04.01.2023 privind actualizarea Dispoziției Primarului nr. 647/10.08.2022 referitoare la delegarea atribuțiilor ordonatorului de credite în ceea ce privește acordarea vizei „Bun de plată” pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023. Descarcă documentul de AICI.

Dispoziția nr. 3 din 04.01.2023 privind convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 05.01.2023 ora 12:00. Descarcă documentul de AICI.

Dispoziția nr. 2 din 04.01.2023 privind înființarea Registrului de evidență a Notelor interne. Descarcă documentul de AICI.

Dispoziția nr. 1 din 03.01.2023 privind delegare atribuții de semnare documente pentru depunerea și implementarea proiectelor prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, de către domnul Ioan Pop – Șef Birou Fonduri Europene SSM. Descarcă documentul de AICI.

Dispoziții 2022

Dispoziția nr. 2663 din 29.12.2022 privind modificarea și completarea anexei la Dispoziția Primarului Municipiului Tecuci nr.1409/04.11.2016, privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2550 din 21.12.2022 privind modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a consultanților și a Centrului operațional cu activitate temporară a municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2542 din 16.12.2022 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență, Direcției de Asistență Socială Tecuci, sub forma atribuirii gratuite a unui loc de înhumare și a sumei de 650 lei, pentru înhumarea d-nei P.S. persoană fără reprezentant legal, decedată în 10.12.2022. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2533 din 13.12.2022 privind aprobarea Regulamentul privind stabilirea criteriilor pe baza carora se acordă procentul de majorare a salariului de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tecuci nominalizat si implicat in proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile si/sau fonduri externe rambursabile. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2526 din 05.12.2022 privind actualizarea art. 8 din anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului nr. 319/29.03.2022. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 2488 din 23.11.2022 privind modificarea art. 31 alin. 2 din Regulamentul Intern al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 789 din 28.10.2022 privind acceptarea unei donații de către UAT Municipiul Tecuci din partea RNP România Direcția Silvică Galați – ocolul Silvic Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 776 din 11.10.2022 privind reglementarea părăsirii instituției în timpul programului. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 651 din 22.08.2022 privind modificarea dispoziției nr. 1989 din 9 decembrie 2021 privind nominalizarea operatorilor economici care vor constitui rețeaua comercială a municipiului Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 619 din 28.07.2022 privind modificarea componenței Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 585 din 04.07.2022 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență, doamnei Manole Mariana, Director Direcția de Asistență Socială Tecuci, sub forma atribuirii gratuite a unui loc de înhumare, pentru înhumarea d-lui A.S. persoană fără domiciliu, decedat în data de 29.06.2022. Descarcă documentul de AICI

Dispoziția nr. 460 din 26.05.2022 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență, doamnei Manole Mariana, Director Direcția de Asistență Socială Tecuci, sub forma atribuirii gratuite a unui loc de înhumare și a sumei de 575, pentru îndumarea d-lui D.O. persoană fără domiciliu, decedat în data de 24.05.2022. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 409 din 04.05.2022 privind înființarea unei noi secții de votare și respectiv actualizarea delimitărilor unor secții de votare din municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 319 din 29.03.2022 privind modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a consultanților și Centrului operațional cu activitate temporară a municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 266 din 09.03.2022 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență doamnei C.C. sub forma atribuirii gratuite a unui loc de înhumare, în vederea înumării fratelui, decedat în data de 07.03.2022. Descarcă documentul de AICI
Dispoziție nr. 193 din 14.02.2022 privind aprobarea „PLanului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2022” la nivelul municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 179 din 01.02.2022 privind constituirea comisiei de disciplina la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, pentru cercetarea disciplinara a personalului contractual. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 154 din 26.01.2022 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență, Direcției de Asistență Socială Tecuci, sub forma atribuirii gratuite a unui loc de înhumare și a sumei de 1000 lei, pentru înhumarea d-lui B.A.T. persoană fără reprezentant legal, decedat în data de 12.09.2021. Descarcă docmentul de AICI

Dispoziții 2021

 
Dispoziția nr. 347 din 08.07.2021 privind constituirea comisiei de disciplină de la nivelul Primăriei Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 350
din 09.07.2021 privind numirea Comisiei de sistematizare a circulaţiei rutiere şi pietonale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Tecuci, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 348
din 08.07.2021 privind modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Primarului Municipiului Tecuci nr. 1409/04.11.2016, privind delimitarea și numerotarea secţiilor de votare din Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 211
din 31.03.2021 privind stabilirea programului de lucru în zilele de miercuri ale fiecărei luni calendaristice, a personalului din cadrul Serviciului Comunicare, Directiei Arhitect Șef, Serviciului venituri și Executare silită și Biroului agricol din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
Dispoziția nr. 151 din 15.03.2021 privind stabilirea locurilor publice pe raza UAT Municipiul Tecuci pentru închirieri/oficieri căsătorii. Descarcă documentul de AICI

Dispoziții 2020

 
Dispozitia nr. 6 din 27.10.2020 privind: preluarea de atribuții privind semnarea și aprobarea de documente. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 10
din 28.10.2020 privind: respingerea cererii nr. 48984/23.07.2020 formulata de către domnul Moraru Marin, Director executiv al Politiei locale Tecuci. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 43
din 29.10.2020 privind: stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-nul/d-na T.T. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 44
din 29.10.2020 privind: incetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin S.Gh. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 45
din 29.10.2020 privind: incetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin S.Gh. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 46
din 29.10.2020 privind: incetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membru, reprezentata prin D.G. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 47
din 29.10.2020 privind: incetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin C.A. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 48
din 29.10.2020 privind: reluarea platii ajutorului social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin B.A. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 49
din 29.10.2020 privind: suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin P.V. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 50
din 29.10.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin D.M. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 51
din 29.10.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin C.G.M. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 52
din 29.10.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 2 membri si reprezentata prin C.G.A. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 275
din 24.11.2020 privind: constituirea Comandamentului local pentru conducerea și coordonarea activității de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor din municipiul Tecuci, pentru perioada 01.11.2020-31.03.2021. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 285
din 26.11.2020 privind: stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru d-nul/d-na C.F. titular de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 286
din 26.11.2020 privind: stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru d-nul/d-na D.M. titular de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 287
din 26.11.2020 privind: stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru d-nul/d-na C.G. titular de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 288
din 26.11.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 2 membri si reprezentata prin M.O. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 289
din 26.11.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin C.S. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 290
din 26.11.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 4 membri si reprezentata prin B.D. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 291
din 26.11.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din membri si reprezentata prin G.0.D. Vizualizați dispoziția AICI
Dispoziția nr. 150
din 04.11.2020 privind: stabilirea și asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoral în perioada electorală a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul  2020. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 447
din 30.07.2020 privind: desemnarea persoanelor care vor ține evidența celor aflați în carantină sau izolare. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 292 din 12.05.2020 privind: numirea Comisiei municipale pentru Recesământul General Agricol 2020 al Municipiului Tecuci. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 285 din 08.05.2020 privind: stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 285 din 08.05.2020 privind: convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 11.05.2020, orele 12:00. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 280 din 30.04.2020 privind: desfacerea disciplinară a contractului de management a domnului
administrator public. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 279 din 30.04.2020 privind: încetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 1 membru. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 278 din 30.04.2020 privind: încetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 2 membri. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 271 din 29.04.2020 privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 270 din 28.04.2020 privind: stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 269 din 28.04.2020 privind: stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 268 din 28.04.2020 privind: convocarea Consiliului Local Tecuci în ședintă extraordinară de îndată la data de 29.04.2020, orele12:00. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 265 din 21.04.2020 privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată pentru contractul de lucrări: Servicii de actualizare proiect tehnic (fazele PAC+PTE+DDE), asistență tehnică din partea proiectantului, realizarea auditului energetic la finalizarea lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Liceul Tehnologic Elena Caragiani, strada Costache Racoviță, 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați, cod SMIS 118529. Vizualizați dispoziția AICI

Dispoziții 2019

 
Dispozitia nr. 1491 din 16.12.2019 privind: modificarea si completarea anexei la Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr.1409/04.11.2016, privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Municipiul Tecuci, judetul Galati. Vizualizati dispozitia AICI

 Dispoziții 2018

 
Dispozitia nr. 1003 din 03.09.2018 – privind:  împuternicirea funcţionarilor care vor verifica şi atesta domiciliul şi calitatea de cetăţean cu drept de vot a semnatarilor propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, inscrisi in listele anexe la cererea depusă de Comitetul de Iniţiativă pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cetăţenilor de Revizuire a Constituţiei României , înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 72803 din 29.08.2018 . Vizualizati dispozitia  AICI

   Dispoziții 2017

 
Dispozitia nr. 1925 din 06.11.2017 – privind: programul de audienţe solicitate de către angajaţii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati dispozitia AICI

    Dispoziții 2016

 
*   10.10.2016 Dispozitia nr,909 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă de indata, in data de 10.10.2016
*   28.09.2016 Dispozitia nr.802 privind completare ordine de zi,sedinta ordinara 30.09.2016
*   26.09.2016 Dispozitia nr.783– privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinara, in data de sedinta ordinara 30.09.2016
*   15.09.2016 Dispozitia nr.496 – convocarea Consiliului Local în şedinţă de îndată, în data de 15 .09 .2016, orele 16 00
*   18.08.2016 Dispozitia nr.357 – convocarea Consiliului Local in şedinţa ordinară in data de 23.08.2016, orele 16 00,
*   08.08.2016 Dispozitia nr.337 – convocarea Consiliului Local în şedinţă de indata, in data de 08 .08.2016, orele 16.00.
*   02.07.2016 Dispozitia nr.333 – convocarea Consiliului Local în şedinţă de indata, in data de 02 .08.2016, orele 16.30.
*   21.07.2016 Dispozitia nr.175 – privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinara, in data de 27 .07 .2016, orele 16 00.
*   05.07.2016 Dispozitia nr.110 – privind convocarea consiliului local in sedinta de indata in data de 06.07.2016 orele 14:00
*   22.04.2016 Dispozitia nr.544 – Privind stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral in perioada electorala pentru alegerea administratiei publice locale din anul 2016
*  20.04.2016 Dispozitia nr.538 – aprobarea desfasurarii evenimentului cultural -artistic organizat de catre Casa de Cultura din Municipiul Tecuci
*  05.04.2016 Dispozitia nr.492 – Stabilirea sediului Biroului Electoral de circumscriptie la nivelul Municipiul Tecuci pentru alegerile locale din 2016
  Dispoziția nr.295  din 14.03.2016 – Stabilire masuri pentru reglementarea fumatului in cadrul Primariei Municipiului Tecuci incepand cu data de 16.03.2016 . Vizualizati dispozitia AICI

 

 
Dispozitii Primar


Total Page Visits: 8618 - Today Page Visits: 6

Comentariile sunt închise.