Dispozitii Primar


Dispoziții 2021

 
Dispoziția nr. 347 din 08.07.2021 privind constituirea comisiei de disciplină de la nivelul Primăriei Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 350
din 09.07.2021 privind numirea Comisiei de sistematizare a circulaţiei rutiere şi pietonale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Tecuci, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 348
din 08.07.2021 privind modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Primarului Municipiului Tecuci nr. 1409/04.11.2016, privind delimitarea și numerotarea secţiilor de votare din Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Dispoziția nr. 211
din 31.03.2021 privind stabilirea programului de lucru în zilele de miercuri ale fiecărei luni calendaristice, a personalului din cadrul Serviciului Comunicare, Directiei Arhitect Șef, Serviciului venituri și Executare silită și Biroului agricol din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
Dispoziția nr. 151 din 15.03.2021 privind stabilirea locurilor publice pe raza UAT Municipiul Tecuci pentru închirieri/oficieri căsătorii. Descarcă documentul de AICI

Dispoziții 2020

 
Dispozitia nr. 6 din 27.10.2020 privind: preluarea de atribuții privind semnarea și aprobarea de documente. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 10
din 28.10.2020 privind: respingerea cererii nr. 48984/23.07.2020 formulata de către domnul Moraru Marin, Director executiv al Politiei locale Tecuci. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 43
din 29.10.2020 privind: stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-nul/d-na T.T. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 44
din 29.10.2020 privind: incetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin S.Gh. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 45
din 29.10.2020 privind: incetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin S.Gh. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 46
din 29.10.2020 privind: incetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membru, reprezentata prin D.G. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 47
din 29.10.2020 privind: incetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin C.A. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 48
din 29.10.2020 privind: reluarea platii ajutorului social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin B.A. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 49
din 29.10.2020 privind: suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin P.V. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 50
din 29.10.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin D.M. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 51
din 29.10.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin C.G.M. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 52
din 29.10.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 2 membri si reprezentata prin C.G.A. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 275
din 24.11.2020 privind: constituirea Comandamentului local pentru conducerea și coordonarea activității de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor din municipiul Tecuci, pentru perioada 01.11.2020-31.03.2021. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 285
din 26.11.2020 privind: stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru d-nul/d-na C.F. titular de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 286
din 26.11.2020 privind: stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru d-nul/d-na D.M. titular de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 287
din 26.11.2020 privind: stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru d-nul/d-na C.G. titular de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 288
din 26.11.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 2 membri si reprezentata prin M.O. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 289
din 26.11.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 1 membri si reprezentata prin C.S. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 290
din 26.11.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din 4 membri si reprezentata prin B.D. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 291
din 26.11.2020 privind: acordarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura formata din membri si reprezentata prin G.0.D. Vizualizați dispoziția AICI
Dispoziția nr. 150
din 04.11.2020 privind: stabilirea și asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoral în perioada electorală a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul  2020. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 447
din 30.07.2020 privind: desemnarea persoanelor care vor ține evidența celor aflați în carantină sau izolare. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 292 din 12.05.2020 privind: numirea Comisiei municipale pentru Recesământul General Agricol 2020 al Municipiului Tecuci. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 285 din 08.05.2020 privind: stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 285 din 08.05.2020 privind: convocarea Consiliului Local Tecuci în ședință extraordinară de îndată la data de 11.05.2020, orele 12:00. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 280 din 30.04.2020 privind: desfacerea disciplinară a contractului de management a domnului
administrator public. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 279 din 30.04.2020 privind: încetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 1 membru. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 278 din 30.04.2020 privind: încetarea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singură formată din 2 membri. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 271 din 29.04.2020 privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 270 din 28.04.2020 privind: stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 269 din 28.04.2020 privind: stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 268 din 28.04.2020 privind: convocarea Consiliului Local Tecuci în ședintă extraordinară de îndată la data de 29.04.2020, orele12:00. Vizualizați dispoziția AICI
Dispozitia nr. 265 din 21.04.2020 privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, privind Procedura simplificată pentru contractul de lucrări: Servicii de actualizare proiect tehnic (fazele PAC+PTE+DDE), asistență tehnică din partea proiectantului, realizarea auditului energetic la finalizarea lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Liceul Tehnologic Elena Caragiani, strada Costache Racoviță, 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați, cod SMIS 118529. Vizualizați dispoziția AICI

Dispoziții 2019

 
Dispozitia nr. 1491 din 16.12.2019 privind: modificarea si completarea anexei la Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr.1409/04.11.2016, privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Municipiul Tecuci, judetul Galati. Vizualizati dispozitia AICI

 Dispoziții 2018

 
Dispozitia nr. 1003 din 03.09.2018 – privind:  împuternicirea funcţionarilor care vor verifica şi atesta domiciliul şi calitatea de cetăţean cu drept de vot a semnatarilor propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, inscrisi in listele anexe la cererea depusă de Comitetul de Iniţiativă pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cetăţenilor de Revizuire a Constituţiei României , înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 72803 din 29.08.2018 . Vizualizati dispozitia  AICI

   Dispoziții 2017

 
Dispozitia nr. 1925 din 06.11.2017 – privind: programul de audienţe solicitate de către angajaţii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati dispozitia AICI

    Dispoziții 2016

 
*   10.10.2016 Dispozitia nr,909 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă de indata, in data de 10.10.2016
*   28.09.2016 Dispozitia nr.802 privind completare ordine de zi,sedinta ordinara 30.09.2016
*   26.09.2016 Dispozitia nr.783– privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinara, in data de sedinta ordinara 30.09.2016
*   15.09.2016 Dispozitia nr.496 – convocarea Consiliului Local în şedinţă de îndată, în data de 15 .09 .2016, orele 16 00
*   18.08.2016 Dispozitia nr.357 – convocarea Consiliului Local in şedinţa ordinară in data de 23.08.2016, orele 16 00,
*   08.08.2016 Dispozitia nr.337 – convocarea Consiliului Local în şedinţă de indata, in data de 08 .08.2016, orele 16.00.
*   02.07.2016 Dispozitia nr.333 – convocarea Consiliului Local în şedinţă de indata, in data de 02 .08.2016, orele 16.30.
*   21.07.2016 Dispozitia nr.175 – privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinara, in data de 27 .07 .2016, orele 16 00.
*   05.07.2016 Dispozitia nr.110 – privind convocarea consiliului local in sedinta de indata in data de 06.07.2016 orele 14:00
*   22.04.2016 Dispozitia nr.544 – Privind stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral in perioada electorala pentru alegerea administratiei publice locale din anul 2016
*  20.04.2016 Dispozitia nr.538 – aprobarea desfasurarii evenimentului cultural -artistic organizat de catre Casa de Cultura din Municipiul Tecuci
*  05.04.2016 Dispozitia nr.492 – Stabilirea sediului Biroului Electoral de circumscriptie la nivelul Municipiul Tecuci pentru alegerile locale din 2016
  Dispoziția nr.295  din 14.03.2016 – Stabilire masuri pentru reglementarea fumatului in cadrul Primariei Municipiului Tecuci incepand cu data de 16.03.2016 . Vizualizati dispozitia AICI

 

 
Dispozitii Primar


Total Page Visits: 3330 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.