Finalizare perioadă de implementare proiect din fonduri europene


“Creşterea  eficienţei  energetice   a  clădirilor   publice  din  Municipiul  Tecuci – Cantina  Ajutor  Social, str.Elena  Doamna, nr. 2, localitatea  Tecuci, Judeţul  Galaţi”

      Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă inchiderea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str.Elena Doamna, nr.2 , localitatea Tecuci, judeţul Galaţi” , cod SMIS 118530, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice”.

  • Perioada de implementare a proiectului: 16.10.2018-31.03.2022
  • Valoarea totala a proiectului este de 1.199.480,43 lei
  • Valoarea totala eligibila este de 854.122,80 lei din care:
  • Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 837.040,34 (85%) lei
  • Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (13%) lei
  • Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului : 17082,46 (2%) lei
  • Valoarea neeligibila inclusiv TVA: 345.357,63 lei

     Obiectivul general al proiectului:

     Creşterea eficienţei energetice si utilizarea energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, in particular la nivelul clădirii Cantinei de Ajutor Social, care sa conduca la un consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera

     Rezultate obtinute:

  • Reabilitarea termica a cladirii in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera
  • Reducerea consumului anual specific de caldura cu impact asupra mediului pe termen lung si asigurarea confortului ocupantilor la costuri cat mai scazute in exploatare
  • Proiectul si-a propus lucrari de eficienta energetica pentru cladirea unde functioneaza Directia de Asistenta Sociala, astfel ca la finalul proiectului sa avem o cladire din zona centrala a municipiului cu un aspect estetic urban marit, o cladire cu un consum redus de energie, o cladire care sa asigure un confort sporit pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in aceasta cladire si pentru persoanele care beneficiaza de servicii sociale.

Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon 037.2364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestu material nu represent în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Descarcă documentul de AICI


Total Page Visits: 1808 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.