Licitație publică deschisă în data de 14 MARTIE 2024


Mun. Tecuci, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, Primar, organizează LICITATIA PUBLICA DESCHISĂ la  14.03.2024, ora 10.00  în vederea  închirierii unor  bunuri ce aparțin Municipiului Tecuci.

Persoane  contact : Lucian Gradea,  Ianina-Catalina Antohe

Obiectul închirierii:

 1. Lot amplasare căsuțe lemn
  1. Preț pornire lot  30 lei / mp/lună
  2. Taxă caiet sarcini  50 lei
  3. Taxă participare 300  lei / lot
 2. Imobil- cladire situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr.60, bl. A1 parter, suprafață 47,04 mp
  1. Preț pornire licitație  10,59 lei /mp util/lună
  2. Taxă caiet sarcini    50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 3. Teren situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr. 42, zona blocului E4, suprafață 18,5 mp
  1. Preț pornire licitație 354 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 4. Imobil situat in str. Gheorghe Petrașcu 64, clădire C3 (spațiu depozitare), suprafață 83 mp
  1. Preț pornire Licitație 371 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 5. Terenuri arabile : T 25, p 95 -2,70 ha; T44, p 146 -0,15 ha; T44, p 146/1 -0,35 ha; T 47 -1,43 ha; T 50, p 185/1/1 -1,25 ha; T 50, p 185/2/11 -1,05 ha; T 52/1, p 191/1/1 -1,12 ha; T 52/2, p 193/15 -1,00 ha; T 52/2, p 192/2/13/2 -2,06 ha; T 54, p 201 -1,00 ha; T 54/2, p 201/1 -1,77 ha; T 54/3, p 200/22 -2,70 ha; T 56/2, p 185/1/1 -0.99 ha; T 70, p 257/11 -1,00 ha; T 87, p 420/1/38 -0,55 ha; T 98/1, p 463/1/43 -0,50 ha; T 132, p 673/1/34 -1,15 ha; T 160/1 -0,67 ha; T 160/2 -0,83 ha; T 160/3 -0,21 ha.
  1. Preț pornire licitație 800 lei / ha/ an
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei

Nu participă la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de   Tecuci, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au debite față de bugetul statului;
 • au fost adjudecători a unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(daca   valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări   06.03.2024.

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60, după  achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 14.03.2024, orele 900..

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Mun. Tecuci,   data de  14.03.2024, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar.

Contestaţiile pot  fi depuse în termen de 48 ore la Registratura Primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de

Soluţionare a Contestaţiilor   Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunțului de licitație: 20.02.2024 .

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor. 

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI


Total Page Visits: 2505 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.