LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ ÎN DATA DE 26 MARTIE 2024


Municipiul TECUCI, Județul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la 26.03.2024, ora 10.00  în vederea  închirierii unor bunuri ce aparțin  Municipiului Tecuci.

Persoane  contact : Lucian Gradea ,  Ianina  Cătălina Antohe.

Obiectul închirierii:

 1. Pajiști permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, situate în
 • T45 – 10,00 ha; T47 – 1,85 ha; T107 lot 1N – 5,00 ha;
 • Preț  pornire  175 lei RON / ha /an;
 • Taxă caiet  sarcini    50 le;
 • Taxă participare     100 lei;
 1. Teren arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, situat în T76, p 291, suprafață 214393mp;
 • Preț  pornire   800 lei /ha;
 • Taxă caiet  sarcini    50 lei;
 • Taxă participare     100 lei.

Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de   Tecuci, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au debite față de bugetul statului;
 • au fost adjudecători a unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări   18.03.2023

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60, după  achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 26.03.2023, orele 900.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Tecuci,   data de 26.03.2023, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar

Închirierea pajiștilor se face numai pentru crescătorii de animale, membri ai colectivității locale, suprafețele neatribuite  urmând a fi  licitație și pentru alți crescători.

Contestaţiile pot  fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunțului de licitație  29.02.2023.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.  

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI


Total Page Visits: 4015 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.