Liste, acte, formulare


LISTE DE ACTE NECESARE – FORMULARE
Acte necesare pentru obținerea atestatului de producător agricol
 • Actul de identitate – titular atestat
 • Chitanţe de la caseria primăriei Tecuci prin care se achită taxa de eliberare și taxa de contravaloare a atestatului de producător;
 • Dovada sănătății animalelor și a produselor zootehnice, obținută de la medicul veterinar la care sunt luate în evidență;
 • Aviz consultativ obținut de la Direcția Agricolă Galați;
 • Cerere tip atestat de producător:

 

Acte necesare pentru înregistrare în Registrul agricol
 • Acte de identitate din care să rezulte CNP-urile capului de gospodărie şi ale celorlalţi membrii;
 • Acte de proprietate ale terenurilor în proprietatea gospodăriei, atât terenuri intravilane cu construcţii sau nu (casă, curte şi grădină), cât şi terenuri extravilane. Aceste acte pot fi: – extras de carte funciară – titlu de proprietate – contract de vănzare cumpărare – contract de donaţie – testament – certificat de moştenitor – act de succesiune – act de ieşire din indiviziune – act de partaj voluntar – act de parcelare, etc.;
 • Declarație dată în fața Secretarului Primăriei Tecuci, în cazul în care nu există acte de proprietate pentru clădirile și terenurile deținute:

 

 • Declarație dată în fața Secretarului Primăriei, în cazul în care nu există documente de schimbare a categoriei de folosință:

 

 • La nevoie, cerere avizată de către Secretarul Primăriei Tecuci, care are ca și obiect înregistrarea suprafeței reale a terenului, așa cum rezultă din lucrarea tehnică de cadastru anexată;

 

 • Contracte de arendă, contracte de concesiune, în cazul terenului primit sau dat în lucru.

 

Acte necesare pentru obținerea carnetului de comercializare a produselor agricole
 • Actul de identitate titular şi membrii;
 • Chitanţe de la caseria primăriei prin care se achită taxa de eliberare și taxa de contravaloare a carnetului de comercializare;
 • Cerere tip carnet de comercializare.

 

Formulare pentru înregistrarea suprafețelor ocupate cu terenuri, în vederea impozitării, cu avizare de la Registrul agricol:
 • Formular pentru declarația fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice;

 

 • Formular pentru declarația fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice;

 

Listă acte necesare pentru înregistrarea unui contract de arendă în Registrul arendașului
 • Contract de arendă (model formă solemnă), încheiat în trei exemplare;
 • Copie acte de indentitate, arendaș și arendator;
 • Copie act de proprietate arendator.

                      Observații                     

   
   Condiţiile de înregistrare a contractului de arendă sunt următoarele: 
 • terenul să fie înscris în evidența Registrului agricol actual, în proprietatea arendatorului; 
 • suprafața si datele de identificare a terenului arendat să fie înscrisă corect în contract conform actului de proprietate în care este înscris; 
 • să se înscrie blocul fizic, la rubrica destinată înscrierii acestuia; 
 • contractul să fie completat în totalitate, în mod clar și citeț.

Liste acte formulare


Total Page Visits: 5489 - Today Page Visits: 6

Comentariile sunt închise.