Dezbatere publica – Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017


In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locală , Primaria Municipiului Tecuci supune dezbaterii  publice urmatorul  proiect  de act normativ :
Proiect   de  hotarare   privind   stabilirea   impozitelor  si  taxelor   locale  pentru anul fiscal 2017
Proiectul poate fi studiat  la sediul Primariei Municipiului Tecuci in cadrul B.U.I.E.S.PF/P.J, cam.25,   parter,    cat   și   pe   internet    la   adresa www.municipiultecuci.com.
Recomandarile  scrise ale cetatenilor   cu privire  la proiectul  de act normativ supus dezbaterii  publice  pot fi depuse la sediul Primariei  Municipiului Tecuci in cadrul B.U.I.E.S.PF/P.J; cam.25,  transmise la  nr.  de  fax  0236-816054  sau  in  format electronic la  adresa
de  e-mail  registratura@municipiultecuci.ro  pana  la  data  de 07.12.2016.
Dezbaterea  va avea loc  in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului   Tecuci in data de 12.12.2016 ,orele  10,00. Materialele   transmise  vor  purta  mentiunea  „Recomandare la proiect  de act normativ”.
Responsabil  pentru  relatia cu societatea   civila
Consilier   Adelina Barbuta .
PRIMAR
Catalin Constantin  Hurdubae

Total Page Visits: 1867 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.