Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinara, în data de 26.01.2017 orele 16


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinara, în data de 26.01.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci,

cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2017.

  • 14. INFORMĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII.

–                  Informare privind analiza activității petrimestrul IV 2016,planul de activitate pe trimestrul I 2017 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci.

–                  Informare privind raportul asupra activității asistenților personali pe trimestrul II  al anului 2016 la Serviciul Public Local de Asistență Socială Tecuci.

–                  Informare privind  solicitarea unor  comercianți din Piața Centrală privind reducerea chiriei pentru lunile februarie și martie 2017.

–                  Informare privind aplicarea ”Regulamentului de aplicare a taxei speciale de habitat cu destinația de salubrizare pentru persoane juridice”, a Societății Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci.

–                  Decizia nr.47/06.01.2017 a Camerei de Conturi Galați emisă ca urmare a acțiunii de verificare efectuată la S.C Piețe Zone VerziS.A.Tecuci.

Completarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 26.01.2017 :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci pentru lucrari de administrarea si intretinerea spatiilor si zonelor verzi din Municipiul Tecuci pe anul 2017

 

P R I M A R,

Catalin Constantin Hurdubae

 

AVIZAT,

Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci


Total Page Visits: 1576 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.