DEZBATERE PUBLICĂ | Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice în Municipiul Tecuci

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: ,,Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și…

Citeşte mai multe