PROIECT | Facilitarea inserţiei pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități


Proiectul „Facilitarea inserţiei pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Muncă (ANOFM), implementează proiectul „Facilitarea inserţiei pe piața muncii a persoanelor cu dizabilităţi, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie.

În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilităţi pot achiziţiona tehnologii şi dispozitive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Având în vedere oportunităţile oferite în cadrul proiectului, este deosebit de important a se asigura informarea persoanelor cu dizabilităţi cu privire la acordarea de subvenţii sub forma unui voucher în vederea achiziţionării de tehnologii şi dispozitive asistive, în valoare de maxim 23.000 de lei.

Persoanele cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere desprijin prin acordarea de subvenţii sub formă de vouchere pentru achiziţionarea de dispozitive şi tehnologii asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Astfel pot fi achiziţionate tehnologii asistive pentru persoanele cu deficienţe de vedere, tehnologii asistive pentru persoane cu mobilitate redusă: proteze pentru membrele superioare şi inferioare, fotolii rulante, elevatoare, aparate auditive, instrumente care facilitează citirea sau scrierea.

Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare poate fi consultată la: http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/2_lista-tehnologie-asistiva-_ianurie-2020/

De asemenea în cadrul proiectului va fi acordat sprijin angajatorilor în vederea asigurării adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi având ca rezultat 200 de spaţii de muncă adaptate la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilităţi. Valoarea maximă decontată pentru adaptarea rezonabilă la un loc de muncă este 15.900 lei fără TVA. Contravaloarea TVA este suportată de către angajator.

În acest context, vă rugăm respectuos să ne sprijiniţi în vederea informării persoanelor cu dizabilităţi cu privire la oportunitatea acordării de subvenţii sub forma unui voucher în vederea achiziţionării de tehnologii şi dispozitive asistive.

Precizăm faptul că sprijinul dumneavoastră este deosebit de valoros pentru a asigura protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi încurajarea acestora în vederea angajării în muncă şi completează eforturile noastre de diseminare la nivelul sistemului de protecţie.

Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul ANOFM ( anofm.ro  sau site-ul ANDPDCA andpdca.gov.ro ).

Persoanele responsabile cu implementarea proiectului la nivelului judeţului Galaţi sunt:

Responsabili AJOFM Galaţi

– Vădană Iuliana, telefon 0236.412.262 interior 110 sau tasta 3, email: iuliana.vadana.gl@anofm.gov.ro,

– Enăţoiu Cristina, telefon 0236.412.262 interior 110 sau tasta 3, email: cristina.enatolu.gl@anofm.gov.ro,

 Responsabil DGASPC Galaţi

– Covalea Păuna, telefon 0236/311086 interior 144, email: centrul_consiliere_informare@dgaspcgalatiso.

Invităm persoanele cu dizabilităţi, şomere şi inactive non – NEET, inclusiv elevii care au împlinit 18 ani şi studenţii, să se adreseze AJOFM Galaţi sau DGASPC Galaţi pentru a beneficia de oportunităţile din cadrul proiectului.

Descarcă fișa de prezentare proiect de AICI . Descarcă informarea Proiect Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati de AICI . Descarcă pliant proiect de AICI . Descarcă pliantul cu pasii necesari pentru obtinerea tehnologiei asistive de AICI . Descarcă fisa prezentare proiect de AICI.


Total Page Visits: 4454 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.