Registrul Ape Uzate


   Persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Tecuci în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

În conformitate cu art. 26, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22-25 se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.

Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate se pot verifica AICI.

Cei ce doresc să depună în format fizic acest formular pot descărca un draft de AICI


COMPLETEAZĂ FOMULARUL ONLINE


Ceva nu a funcționat corect. Te rugăm să completezi din nou formularul.
Numele și prenumele dvs. / Denumirea entității juridice:
(Persoanele fizice vor completa CNP, persoanele juridice CUI)
Adresa unde este instalat sistemul individual adecvat
(opțional, se completează numai de PERSOANELE JURIDICE!)
(Se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!)
(Se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!)
(dacă există, opțional, se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!)
(bifați toate opțiunile care se aplică)
(pentru sisteme numai cu colectare) sau de preluare a nămolului (pentru sisteme cu epurare). Dacă nu este specificat în contract, vă rugăm aproximați intervalul
Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Tecuci. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.

 


Total Page Visits: 1443 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.