Dezbatere publică | Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare


Regulamentul-de-aplicare-a-taxei-speciale-de-salubrizare

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

“Modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci”.

   Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice, cât şi pe internet la adresa primariatecuci.ro.

   Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse până la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro, pâna la data de 10.12.2021, ora 1200

   Dezbaterea publică va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, sala Studio, în data de 15.12.2021, ora 1400.
Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normative: Modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci”.  Descarcă anunțul de AICI. Descarcă proiectul de hotărâre de  AICI

Secretar General, U.A.T. Municipiul Tecuci Jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 10316 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.