Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului local în 02.11.2021, ora 16


Sedinta-CL-de-indata-nov-2021-Tecuci
În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 02.11.2021, ora 1600  are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care se va desfășura la CASA DE CULTURA TECUCI, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1.   Adoptarea procesului-verbal al ședinţei ordinare din 28.10.2021.
  2.   Proiect de hotărâre nr. 156/02.11.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Societăţii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI A SPAŢIILOR VERZI S.R.L. Tecuci precum și numirea administratorului societăţii. Descarcă documentul de AICI
  3.  Proiect de hotărâre nr. 142/21.10.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spaţiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
  4.  

Total Page Visits: 1263 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.