Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului local în 05.11.2021, ora 12


Sedinta-CL-de-indata-nov-2-2021-Tecuci

   În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 05.11.2021, ora 1200 are loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care se va desfășura ONLINE prin aplicația ZOOM cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:  
 
  1.   Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 02.11.2021.
  2.   Proiect de hotărâre nr.158/04.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții ” Modernizare străzi etapa III – LOT 1 -Municipiul Tecuci, Județul Galați ” – Municipiul Tecuci, Județul Galați” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
  3.  Proiect de hotărâre nr. 159/04.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci în comisiile de evaluare pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI 

 

PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 8663 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.