Ședinţă de îndată a Consiliului local Tecuci în data de 28.04.2021, ora 16


Sedinta-de-indata-a-consiliului-local-Tecuci-apr-2021

  În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 28.04.2021, ora 1600 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:  

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 23.04.2021.
  2. Proiect de hotărâre nr. 36/07.04.2021 privind aprobarea bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 30/19.03.2021 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 
      PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 1338 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.