Ședintă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 21.09.2020, ora 10


Sedinta-ordinara-consiliul-local-sept-2020

         În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 21.09.2020, ora 10 00  la Casa de Cultură a Municipiului Tecuci – Sala Studio,  are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarca documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului Agricol la nivelul U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Impărați Constantin și Elena, Tecuci, pentru obiectivul ”Lucrări clopotniță și achiziții clopote”. Descarca documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2020-2021. Descarca documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cofinanțarea lucrărilor de extindere rețea de distribuție energie electrică pe strada Regina Maria și acordul de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor. Descarca documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Extindere rețele de iluminat public și casnic din Municipiul Tecuci – tronson str. Gloriei – (proiectare și execuție)” Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarca documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor depuse de cetățeni care beneficiază de prevederile Legii 15/2003. Descarca documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 2, ap. 18, către Tofaleanu Roxana. Descarca documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 2, ap. 23, către d-na Postelnicu Elena. Descarca documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 4, ap. 55, către dl. Radu Mircea. Descarca documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren de 296 mp din domeniul privat al Municipiului Tecuci, situat în str. Costache Racoviță nr. 3. Descarca documentul de AICI
 12. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 21.09.2020, orele 10 00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinație gradiniță. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 736 - Today Page Visits: 20

Comentariile sunt închise.