Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 23.04.2021, ora 12


Sedinta-ordinara-a-CLTecuci-aprilie-2021

  În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 23.04.2021, ora1200 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 07.04.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 37/13.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai 2021 – iulie 2021). Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 36/07.04.2021 privind aprobarea bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 40/15.04.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I – 2021. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 38/14.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 39/14.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 45/15.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 30/19.03.2021 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 41/15.04.2021 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României, și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2021-2022. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 42/15.04.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 43/15.04.2021 privind trecerea unor bunuri situate în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 44/15.04.2021 privind însușirea modificărilor la Contractul de închiriere a pajiștilor nr. 17910/PJ/07.05.2015. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 46/15.04.2021 privind modificarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Tecuci.” Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 47/16.04.2021 privind constituirea comisiei locale de ordine publică. Descarcă documentul de AICI

          15. Informări, interpelări, petiții

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 2120 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.