Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 25.02.2021, ora 16


Sedinta-ordinara-febr-2021-Tecuci   În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 25.02.2021, ora 1600 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:           

 1.  Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.01.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 3/15.02.2021 privind modificarea art. 2 și art.3 din H.C.L. nr. 225/02.10.2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 4/15.02.2021 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 108/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr.20 bis, localitatea Tecuci, Județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 7/16.02.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”Construire Corp nou Spital municipal Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 8/17.02.2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 9/17.02.2021 privind repartizarea unui spațiu cu titlu gratuit Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Galați. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 10/17.02.2021 privind închirierea unui spațiu comercial situat în strada Gheorghe Petrașcu nr. 60, bl. A1 parter, în suprafață utilă de 47,04 mp. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 11/17.02.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 12/17.02.2021 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci situat pe fdt. Plutonier Stoicescu, nr. 15 C1. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 13/17.02.2021 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în str. Grigore Tăbăcaru, nr. 34. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 14/17.02.2021 privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu cabinet parlamentar. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 15/17.02.2021 privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu cabinet parlamentar. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 16/17.02.2021 privind închirierea unui spațiu cu destinația de sediu partid. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 17/17.02.2021 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 18/17.02.2021 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 08.02.2021 și eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre nr. 19/18.02.2021 privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre nr. 20/18.02.2021 privind repartizarea unui spațiu cu titlu gratuit Asociației CAR Primăria Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre nr. 21/18.02.2021 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 19. Informări, interpelări, petiții.

           – Procesul-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 11.02.2021.

 

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 4869 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.