Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 25.11.2021, ora 16


  În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3, lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 25.11.2021, ora 1600 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la  Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:      

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 18.11.2021.
  2. Proiect de hotărâre nr. 160/15.11.2021 privind aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 161/16.11.2021 privind completarea H.C.L. nr. 153/29.08.2018 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr. 162/17.11.2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2022. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre nr. 163/17.11.2021 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuințelor realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineret destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre nr. 164/17.11.2021 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  7. Proiect de hotărâre nr. 165/18.11.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 174 din 29.12.2016. Descarcă documentul de AICI
  8. Proiect de hotărâre nr. 168/18.11.2021 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2022-2023. Descarcă documentul de AICI
  9.  Informări, interpelări, petiții.

 

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 1772 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.