Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 29.07.2021, ora 16


Sedinta-ordinara-iulie-2021-Tecuci

   În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 29.07.2021, ora 1600 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:   

 1. Proiect de hotărâre nr. 86 /19.07.2021 privind alegerea Președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de: 29.07.2021. Descarcă documentul de AICI
 2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 13.07.2021.
 3. Proiect de hotărâre nr. 85 /19.07.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului Martin Cristinel-Mihai. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 87 /19.07.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (august 2021 – octombrie 2021). Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 84 /07.07.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2021. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 97 /22.07.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 96 /22.07.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci precum și grila de salarizare a personalului contractual. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 93 /20.07.2021 privind acordul Municipiului Tecuci privind construcția unui imobil P+M la o distanță de 0,60 m față de limita de hotar. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 94 /20.07.2021 privind trecerea unor imobile situate în str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 91/19.07.2021 privind numirea Administratorului/Directorului General al Societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi srl Tecuci pentru o perioadă de 3 (trei) luni. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 95 /21.07.2021 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Companiei de utilități publice srl. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 88 /19.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 89/19.07.2021 privind numirea Administratorului/Directorului General al Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 90/19.07.2021 privind numirea Directorului Executiv al Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 92/19.07.2021 privind numirea Directorului Administrativ al Societății Companiei de utilități publice srl Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 16. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinței ordinare, din data de: 29.07.2021, ora 1600, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 98/22.07.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică a doamnei avocat Lucia Barbălată. Descarcă documentul de AICI

* Adresa  înregistrată sub nr.109/30.06.2021la Consiliul Local al Municipiului Tecuci, referitor la Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12/14.07.2017 a Camerei de Conturi Galați.

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 1749 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.