Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023


În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

“Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Venituri și Executare Silită, cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, transmise la nr. de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de 14.12.2022

Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, în data de: 15.12.2022, orele 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiect de act normativ privind: “Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Descarcă anunțul de AICI. Studiază Proiectul de Hotărâre nr. 181 din 08.12.2022 de AICI


Total Page Visits: 4788 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.