Tinerii pot depune dosare pentru locuințe construite prin ANL


Locuinte-repartizate-ANL

  Primaria Municipiului Tecuci aduce la cunostință că tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, pot depune dosare în vederea repartizării de locuințe construite prin ANL.  

 
Condiții ce trebuiesc îndeplinite:

 • Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
 • Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
 • Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Tecuci.
 • Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Tecuci.

Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.
Criteriile de ierarhizare stabilite sunt :

 • Situația locativă actuală
 • Starea civilă actuală
 • Starea de sănătate actuală
 • Vechimea cererii solicitantului
 • Nivelul de studii și/sau pregătire profesională
 • Situații locative sau sociale deosebite
 • Venitul mediu brut lunar/membru de familie

Serviciul Comunicare
Primăria municipiului Tecuci


Total Page Visits: 4438 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.