Actualizare P.U.G. la nivelul Municipiului Tecuci

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: Februarie 2023

Primăria Municipiului Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Actualizare P.U.G. la nivelul Municipiului Tecuci”, cod proiect C10-I4-236. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local I.4 ,,Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana” . Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea cadrului de planificare urbană și teritorială prin documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și transparent la documentele de planificare spațială și teritorială. Investiția are în vedere elaborarea în format digital (GIS) și aprobarea documentului de planificare: Plan Urbanistic General al Municipiului Tecuci

Obiectivele specifice ale proiectului:

• Studii de fundamentare premergătoare documentațiilor de urbanism;
• Elaborarea propriu-zisă a documentației în format compatibil GIS (piese scrise și piese desenate);
• Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor,
• Documentatia finală (piese scrise și piese desenate), inclusiv Strategia de dezvoltare spatiala si plan de actiune;

Proiectul vizează actualizarea Planului Urbanistic General la nivelul Municipiului Tecuci, intrucat conform legislatiei in vigoare, fiecare localitate trebuie să intocmească și să actualizeze PUG la 5-10 ani și să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și actiunilor de dezvoltare.

Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 15.11.2022 – 15.11.2025.