Taxe

T A X E conform HCL nr.  xx / xxxx

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

Certificat de urbanism
Pana la 150 mp. inclusivx,0 lei
Intre 151 mp. si 250 mp. inclusivx,0 lei
Intre 251 mp. si 500 mp. inclusivx,0 lei
Intre 501 mp. si 750 mp. inclusivx,0 lei
Intre 751 mp. si 1000 mp. inclusiv?x,0 lei
Peste 1000 mp.x,0 lei / 1000 mp + 0,0x lei / mp?ce depaseste 1.000 mp.
Autorizatie de construire0,x % pt. case de locuit
x % alte destinatii (imobile cu
birouri, sedii firme, hoteluri,?hale, depozite, s.a.)
Autorizatie de desfiintare0,x % (din valoarea de impozitare)
Certificat de atestare a edificarii?/ extinderii / desfiintarii /?existentei/ inexistentei constructieix,0 lei
Prelungire certificat de urbanism sau autorizatie de constructiex% din cuantumul taxei pentru eliberarea C.U. sau A.C. initiale
Taxa ptr eliberarea autirizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute, rulote ori campingurix,0 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii
Taxa timbrul arhitecturii0,x % din valoare deviz
Autorizatie pentru foraje si escavarix,0 lei/mp
Autorizare constructii cu caracter provizoriu (parcari, garaje, firme, tonete)x,0 lei/mp
Autorizare pentru racordari si bransamentex,0 lei – pentru fiecare racord
Aviz comisie de urbanismx,0 lei/aviz
Aviz primarx,0 lei
Certificat de nomenclatura stradala si adresa postala, adeverinte de intra si extravilanx,0 lei
Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri - format A3x,0 lei
Proiect organizare de santierx % din val. P.O.E.
x % din val. Org. santier
Valoarea minima impozabilaCladiri din cadre de b.a. si pereti din zidarie x,0 lei / mp.
Cladiri cu pereti ext. din lemn, piatra naturala, caramida nearsa?x,0 lei/mp
Taxele pentru actele emise prin Directia Urbanism pot fi platite si PRIN VIRAMENT LA TREZORERIE,
 
Beneficiar: Primaria Tecuci – Directia Urbanism
IBAN: RO 04 TREZ xxxx xxxx xxxx Trezoreria Tecuci
CUI: xx
NOTA: Ordinul de plata trebuie sa mentioneze obiectul platii, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE sau CERTIFICAT DE URBANISM, dupa caz.

Alte cereri şi documente