Alte cereri şi documente

Alte cereri şi documente eliberate de serviciul Urbanism

Lista acte necesare

 • Cerere tip pentru eliberarea planului de situatie
 • Cerere tip pentru emiterea Avizului Arhitectului Sef pentru documentatii de urbanism
 • Cerere tip pentru emiterea Avizului de Initiere pentru elaborare PUZ
 • Cerere tip obtinere Hotarare de Consiliu Local pentru aprobarea avizului Comisiei
 • Cerere tip pentru confirmarea desfiintarii constructiei
 • Cerere tip pentru atribuire denumire strada
 • Cerere tip pentru completare documentatie
 • Cerere tip confirmare a desfiintarii constructiei (acte necesare)
 • Deviz general
 • Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate
 • Anunt incepere executare lucrari de construire si acte necesare
 • Model panou de identificare investitiei
 • Anunt incheiere lucrari de construire si acte necesare
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Alte cereri şi documente