PUD în faza de elaborare

                ANUL 2023             

21.09.2023 – ANUNT PUBLIC , privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONTINUARE LUCRĂRI CU MODIFICAREA TEMEI INIȚIALE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE HOTEL

județul Galați, municipiul Tecuci, strada Republicii, nr. 1

INITIATOR:         S.C. GEORGIA BUSINESS COMPANY S.R.L.

ELABORATOR:   PERSPECTIVA DIARHITECTURA S.R.L.

OBIECTIVE SI ARGUMENTE:

Prezenta documentatie serveste la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora pe o suprafata de 1493,00 mp. Suprafata care a generat PUD-ul este compusa din terenul situat in judetul Galati, municipiul Tecuci, strada Republicii, apartinand societatii GEORGIA BUSINESS COMPANY S.R.L., conform contractului de constituire a dreptului de superficie sub numarul 1133/09.03.2022 la biroul individual notarial Tiberiu Codrut  Manoliu.

Pe zona care face obiectul studiului, se propune continuarea lucrarilor cu modificarea temei initiale pentru realizarea unui imobil cu destinatia de hotel, cu regim de inaltime S+P+M+3E+4ER. Se propune pastrarea POT-ului existent si modificarea CUT-ului prin supraetajarea constructiei existente, cu un etaj retras, ocupand circa 50% din conturul cladirii existente. Realizarea obiectivului propus este justificat din urmatoarele puncte de vedere:

 1. Amplasamentul are premise de dezvoltare, functiunea de hotel fiind o functiune slab dezvoltata in zona, cu potential de
 2. Terenul are deschidere la o artera principala de circulatie – strada Republicii si strada 1 Decembrie
 3. Supraetajarea constructiei existente cu un etaj retraj nu influenteaza in mod negativ stabilitatea si rezistenta imobilului existent conform raportului de expertiza tehnica a constructiei existente si reprezinta oportunitatea crearii unei zone verzi de tip gradina( realizand astfel necesarul de spatii verzi – plantate solicitat) si implicit un punct de atractie local unic in
 4. Volumetria propusa nu influenteaza imobilele imediat invecinate sau monumentele istorice aflate in raza zonei studiate si nici nu concureaza cu inaltimea acestora in sens negativ(consform studiului istoric realizat). Prin investitia propusa se doreste crearea unui accent cu o inaltime ce se regaseste in zona apropriata pe cele doua strazi (Republicii si 1 Decembrie 1918) si se poate spune ca este punctul de intersectie dintre ele, astfel realizandu-se un echilibru la nivel de front

Executarea investitiei (continuarea executiei) se va face cu forta de munca si materiale produse in Romania.

Publicul este rugat să transmită observațiile privind intenția si propunerile de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu în perioada 01.08.2023 – 15.08.2023

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci.  Publicul interesat va putea consulta observațiile, sugestiile și propunerile, precum și răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galați sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci

Descarcă documentele PUD | U01 | U02 | U03 | U04 | U05 | U06 | U07 | U08 | U09

12.04.2023 – ANUNT PUBLIC privind etapa de elaborare a propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal

INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI ATRIBUIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STAȚII DE ASFALT

 județul Galați municipiul Tecuci tarla: 86, parcela : 418/9, 10, 11,12

INITIATOR:

S.C. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L.

ELABORATOR:

S.C. PROJECT TEAM ARCHITECTURE AND DESIGN S.R.L

OBIECTIVE  SI  ARGUMENTE:

Prezenta documentație fundamentează asigurarea condițiilor principale de construibilitate a imobilului situat in Municipiul Tecuci, Județul Galați, în zona de extravilan, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12 sau identificat prin numar cadastral 108083, în suprafață de 4.557 mp, având ca scop realizarea investiției: Introducere teren în intravilan și atribuire zona funcționala în vederea amenajării unei stații de asfalt.

A fost emis Avizul de oportunitate nr. 4310/R/14.02.2023, în baza căruia s-a elaborat prezenta documentație de urbanism P.U.Z., cu respectarea condiționărilor din aviz precum şi a reglementărilor şi prevederilor legale în vigoare.

Documentația își propune să clarifice reglementarea funcțiunii propuse pentru terenul ce necesită a fi introdus în intravilan; stabilirea condițiilor de ocupare (P.O.T., C.U.T., Rh) care să asigure o corectă funcționare a activității propuse; precum și stabilirea amenajării configurativ-spațiale a propunerii.

Prin realizarea obiectivului de investiții propus se va contura zona de servicii și activități din partea de Est a Municipiului Tecuci, amplasarea acestuia in proximitatea DJ 215 completând frontul existent și contribuind totodată la dezvoltarea economică.

Publicul este invitat să consulte documentele privind etapa elaborării propunerilor – privind planul urbanistic zonal în perioada 13.04.2023 – 07.05.2023

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci.

Publicul interesat va putea consulta observațiile, sugestiile și propunerile, precum și răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galați sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, care poate fi accesată AICI

 

21.03.2023 – ANUNT PUBLIC privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI
jud. Galați, mun. Tecuci, str. Costache Conachi, nr. 35

INITIATOR: Consiliul Judetean Galati
ELABORATOR:  GIA BVI CONSTRUCT S.R.L.     – Ing. Irina Bercea
S.C. AC STUDIO S.R.L.               – arh. Andrei Purcaru

OBIECTIVE SI ARGUMENTE:

Prezenta documentație va servi la realizarea documentației pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu cu scopul „CONSTRUIRE CORP NOU SPITAL MUNICIPAL TECUCI, JUDETEUL GALATI” din municipiul Tecuci, strada Costache Conachi, nr. 35, nr. cad. 102210, județul Galați.

Proiectul propune ca obiectiv principal construirea unui corp nou al Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci, iar ca obiectiv secundar isi propune organizarea incintei spitalului pentru realizarea unui bloc de locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialistilor in sanatate din cadrul Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci, cu regim de inaltime P+2E si o capacitate de 20 apartamente.

Terenul studiat este situat in intravilanul Municipiului Tecuci, are suprafata de 25.025 mp si este detinut de Consiliul Judetean Galati.

Prin aprobarea acestui Plan Urbanistic de Detaliu, de catre Consiliul Local al Municipiului Tecuci, se va asigura dezvoltarea zonei studiate in conformitate cu nevoile actuale de functionare ale Spitalului Municipal.

Publicul este rugat să transmită observațiile privind intenția si propunerile de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu în perioada 20.03.2023 – 04.04.2023

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci.

Publicul interesat va putea consulta observațiile, sugestiile și propunerile, precum și răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galați sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, Plan Urbanistic detaliu 

DOCUMENTE:

 • Încadrare teritoriu Spital. Descarcă documentul de AICI
 • Obiective de utilitate publica Spital. Descarcă documentul de AICI
 • Posibilitati de mobilare urbanistica Spital. Descarcă documentul de AICI
 • PUD Spital scris. Descarcă documentul de AICI
 • Reglementari edilitare. Descarcă documentul de AICI
 • Reglementari urbanistice spital. Descarcă documentul de AICI
 • Situația existentă Spital. Descarcă documentul de AICI

                ANUL 2021             

23.12.2021 – Raportul consultării publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire imobil P+3E cu destinația de prestări servicii, sediu firmă, locuințe de serviciu și branșamente, racorduri la rețele de utilități publice„, judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 48. Descarcă documentul de AICI

29.10.2021 – Anunț public privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil P+3E cu destinația de prestări servicii, sediu firmă, locuințe de serviciu, racorduri la rețelele de utilități publice „, judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 48. Descarcă întreg anunțul de AICI

Plan urbanistic de detaliu. Descarcă documentul de AICI

Încadrare în localitate. Descarcă documentul de AICI

Încadrare în P.U.G. Municipiul Tecuci – U.T.R. Descarcă documentul de AICI

Imagini satelitare. Descarcă documentul de AICI

Situația existentă zonificare funcțională. Descarcă documentul de AICI

Situație existentă studiu fotografic. Descarcă documentul de AICI

Reglementări urbanistice zonificare functională. Descarcă documentul de AICI

Reglementări urbanistice circulații. Descarcă documentul de AICI

Reglementări urbanistice rețele edilitare. Descarcă documentul de AICI

Reglementări urbanistice regim juridic. Descarcă documentul de AICI

Plan situație orientativ. Descarcă documentul de AICI

Reglementări urbanistice ilustrare Arhitectură. Descarcă documentul de AICI