PUZ aprobate

21.02.2024 – Proiect de hotărâre nr. 48/17.03.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru construire locuințe+funcțiuni conexe (servicii, comerț, depozitare, spații verzi, parcări auto, etc) + amenajare circulații auto și pietonale + infrastructura edilitar-urbană și racorduri/branșamente la utilități – strada Plugului, nr. 101. Descarcă documentul de AICI

10.04.2023 – Lotizare teren pentru construire locuinte + functiuni conexe (servicii, comert, depozitare, spatii verzi, parcari auto, etc.) + amenajare circulatii auto si pietonale + infrastructura edilitar-urbana si racorduri/bransamente la utilitati. Descarcă documentul de AICI

14.03.2019 – Actualizare Plan Urbanistic Zonal – zona fostei UM 01589. Descarcă documentul de AICI