PUZ în faza de elaborare

♦  29.05.2024 – ANUNT PUBLIC privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal

„INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN 51 ATRIBUIRE ZONĂ FUNCTIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STATII DE ASFALT”, 

judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, tarla: 86, parcela : 418/9, 10, 11, 12, Iniţiator: S.C. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L.  Pentru detalii descarcă documentul de AICI

♦  12.04.2023 –  ANUNT PUBLIC privind faza de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI ATRIBUIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STAȚII DE ASFALT

județul Galați municipiul Tecuci tarla: 86, parcela : 418/9, 10, 11,12
INITIATOR:
S.C. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L.
ELABORATOR:
S.C. PROJECT TEAM ARCHITECTURE AND DESIGN S.R.L

Documentație: 

  • Încadrare în zonă. Descarcă documentul de AICI
  • Situație existentă. Descarcă documentul de AICI
  • Regim juridic. Descarcă documentul de AICI
  • Reglementări urbanistice. Descarcă documentul de AICI
  • Ilustrare. Descarcă documentul de AICI
  • Memoriu Davide Construct. Descarcă documentul de AICI
  • Regulament PUZ Davide Construct. Descarcă documentul de AICI
  • Studiu Geo. Descarcă documentul de AICI
  • Studiu topo. Descarcă documentul de AICI

♦  03.02.2023 –  ANUNT PUBLIC privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI ATRIBUIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STAȚII DE ASFALT

județul Galați municipiul Tecuci tarla: 86, parcela : 418/9, 10, 11,12

INITIATOR:

S.C. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L.

ELABORATOR:

S.C. PROJECT TEAM ARCHITECTURE AND DESIGN S.R.L

OBIECTIVE  SI  ARGUMENTE:

Prezenta documentație fundamenteaza asigurarea conditiilor principale de construibilitate a imobilului situat in Municipiul Tecuci, Judetul Galati, in zona de extravilan, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12 sau identificat prin numar cadastral 108083, in suprafata de 4557 mp, avand ca scop determinarea oportunitatii realizarii investitiei: Introducere teren in intravilan si atribuire zona functionala in vederea amenajarii unei statii de asfalt.

Terenul ce face obiectivul intentiei de elaborare, in suprafata de 4557 mp, se afla in extravilanul Municipiului Tecuci, in zona de Est a localitatii, adiacent Drumului Judetean 251, fiind amplasat aproximativ la jumatatea distantei dintre intravilanul Municipiului Tecuci (1.4 km) si intravilanul Comunei Matca (1,2 km).

Prin realizarea obiectivului de investitii propus se va contura zona de servicii si activitati din partea de Est a Municipiului Tecuci, amplasarea acestuia in proximitatea DJ 215 completand frontul existent si contribuind totodata la dezvoltarea economica..

Publicul este rugat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 03.02.2023-28.02.2023

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci.

Publicul interesat va putea consulta observațiile, sugestiile și propunerile, precum și răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galați sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, http://primariatecuci.ro/urbanism/plan-urbanistic-zonal/

03.08.2021 – Privind implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor pentru documentația P.U.Z. – construire imobil locuințe P+4E cu parter comercial, împrejmuire, amenajare alei auto și pietonale. Beneficiar: S.C. LEONMAR S.R.L., adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 124, municipiul Tecuci, Proiectantul general: S.C. ATELIER INFINIT S.R.L. IAȘI, Proiect nr. 08/2021. Pentru detalii descarcă documentul de AICI
♦  28.06.2021
– Plan urbanistic zonal pentru intocmire P.U.Z. si R.L.U. – pentru construire imobil locuinte P+4E cu parter comercial, imprejmuire, amenajare alei auto si pietonale. Descarcă documentul (piese scrise) de AICI . Descarcă documentul (piese desenate) de AICI